af42cab00c64641613ca4a3a90d4a6c201066730
[ffmpeg-web.git] / src / security
1 <p>Please report vulnerabilities to <a href="mailto:ffmpeg-security@ffmpeg.org">ffmpeg-security@ffmpeg.org</a></p>
2
3 <h2>FFmpeg 2.8</h2>
4
5 <h3>2.8.4</h3>
6 <p>
7 Fixes following vulnerabilities:
8 </p>
9 <pre>
10 CVE-2015-8662, 9d5bdca3d8af5dd86d27f300ff19180a295fa934  / 75422280fbcdfbe9dc56bde5525b4d8b280f1bc5
11 CVE-2015-8663, 7372b42b184d8c90f82dbb21695bbfe2e7e4ac03  / abee0a1c60612e8638640a8a3738fffb65e16dbf
12 </pre>
13
14 <h3>2.8.3</h3>
15 <p>
16 Fixes following vulnerabilities:
17 </p>
18 <pre>
19 CVE-2015-8363, dbfec68d323cd1497a291c6dcf12be7828c74636 / 44a7f17d0b20e6f8d836b2957e3e357b639f19a2
20 CVE-2015-8364, f64ffbbdc0cc35fa3a478a8e6ca8b2342240bd02 / df91aa034b82b77a3c4e01791f4a2b2ff6c82066
21 CVE-2015-8365, 093e58228e77f28fd8adf50435b30dcb9b246164 / 4a9af07a49295e014b059c1ab624c40345af5892
22 CVE-2015-8661, 6b91701de322031d7ceacecbda3d71948fb4da04  / 4ea4d2f438c9a7eba37980c9a87be4b34943e4d5
23 </pre>
24
25 <h3>2.8.2</h3>
26 <p>
27 Fixes following vulnerabilities:
28 </p>
29 <pre>
30 CVE-2015-6761, b46efcb2933c6adc11486104195dcd5054485246  / dabea74d0e82ea80cd344f630497cafcb3ef872c
31 CVE-2015-8216, fdb884263974b19584a4f37508d71bc60189f512  / d24888ef19ba38b787b11d1ee091a3d94920c76a
32 CVE-2015-8217, ff30907205fc4a9666a7ee93ca456e3a5bcacbc0  / 93f30f825c08477fe8f76be00539e96014cc83c8
33 CVE-2015-8218, a7bbb7fb884a02a7b380ef7afa787fca756b9d82  / d4a731b84a08f0f3839eaaaf82e97d8d9c67da46
34 CVE-2015-8219, 56419053bcaef67acb41dbc1934aa8eaec9acbe6  / 43492ff3ab68a343c1264801baa1d5a02de10167
35 </pre>
36
37 <h3>2.8</h3>
38 <p>
39 Fixes following vulnerabilities:
40 </p>
41 <pre>
42 CVE-2015-6818, 47f4e2d8960ca756ca153ab8e3e93d80449b8c91
43 CVE-2015-6819, 84afc6b70d24fc0bf686e43138c96cf60a9445fe
44 CVE-2015-6820, 79a98294da6cd85f8c86b34764c5e0c43b09eea3
45 CVE-2015-6821, b160fc290cf49b516c5b6ee0730fd9da7fc623b1
46 CVE-2015-6822, 39bbdebb1ed8eb9c9b0cd6db85afde6ba89d86e4
47 CVE-2015-6823, f7068bf277a37479aecde2832208d820682b35e6
48 CVE-2015-6824, a5d44d5c220e12ca0cb7a4eceb0f74759cb13111
49 CVE-2015-6825, f1a38264f20382731cf2cc75fdd98f4c9a84a626
50 CVE-2015-6826, 3197c0aa87a3b7190e17d49e6fbc7b554e4b3f0a
51 </pre>
52
53
54 <h2>FFmpeg 2.7</h2>
55
56 <h3>2.7.4</h3>
57 <p>
58 Fixes following vulnerabilities:
59 </p>
60 <pre>
61 CVE-2015-6761, 8405b6329463af8ac2e5dac4fcdda03888388f78 / dabea74d0e82ea80cd344f630497cafcb3ef872c
62 CVE-2015-8661, 54e94522b899111dd4b9f93386d582d26859ead5 / 4ea4d2f438c9a7eba37980c9a87be4b34943e4d5
63 CVE-2015-8662, 8ef86669ca25b71a61e4b69d428b69b5d71ec7b7 / 75422280fbcdfbe9dc56bde5525b4d8b280f1bc5
64 CVE-2015-8663, fad0748b9221fbc7ca806e2ca9aac84927cd7234 / abee0a1c60612e8638640a8a3738fffb65e16dbf
65 </pre>
66
67 <h3>2.7.3</h3>
68 <p>
69 Fixes following vulnerabilities:
70 </p>
71 <pre>
72 CVE-2015-8217, d332aa6ec678e5e9630710a049eee36a91127f8c / 93f30f825c08477fe8f76be00539e96014cc83c8
73 CVE-2015-8216, edf06a056253267bb1f2fba3bbc17f4b323f92b1 / d24888ef19ba38b787b11d1ee091a3d94920c76a
74 CVE-2015-8219, 169a02da1e39915f20f21d67de5747e1752d8da2 / 43492ff3ab68a343c1264801baa1d5a02de10167
75 CVE-2015-8363, 3300005351e7153caa4e59f960bb2b9a18f877b3 / 44a7f17d0b20e6f8d836b2957e3e357b639f19a2
76 CVE-2015-8364, b996cde19323756e647f3aa9c67c4ff2efe3a32d / df91aa034b82b77a3c4e01791f4a2b2ff6c82066
77 CVE-2015-8365, 10398038239b6357a6ebe6f7ba0836280a2673fc / 4a9af07a49295e014b059c1ab624c40345af5892
78 </pre>
79
80 <h3>2.7.2</h3>
81 <p>
82 Fixes following vulnerabilities:
83 </p>
84 <pre>
85 CVE-2015-6818, e84d17c7c991f380622f6d2f25994dc6955d853c / 47f4e2d8960ca756ca153ab8e3e93d80449b8c91
86 CVE-2015-6819, a9c3b588af747521a88c57f528df9c740e4b1c6b / 84afc6b70d24fc0bf686e43138c96cf60a9445fe
87 CVE-2015-6820, e740506d31e793801c520e4a6283438d88279e75 / 79a98294da6cd85f8c86b34764c5e0c43b09eea3
88 CVE-2015-6821, 88fa3243ddf320ce1d6691c6098e87263bd6d0ca / b160fc290cf49b516c5b6ee0730fd9da7fc623b1
89 CVE-2015-6822, 237751eb257fd528a91f35f0a835c2273957ee62 / 39bbdebb1ed8eb9c9b0cd6db85afde6ba89d86e4
90 CVE-2015-6823, 264eb0074f3b0591c9430b20927d6547c8757c48 / f7068bf277a37479aecde2832208d820682b35e6
91 CVE-2015-6824, 1cbd7b08f661163ea0f41f03752e420a47904c11 / a5d44d5c220e12ca0cb7a4eceb0f74759cb13111
92 CVE-2015-6825, 73ebc4046e774d93630b6de45bb8fbdb860187bd / f1a38264f20382731cf2cc75fdd98f4c9a84a626
93 CVE-2015-6826, 05684cee424a6e440c6757d224a748a2ffe87dde / 3197c0aa87a3b7190e17d49e6fbc7b554e4b3f0a
94 </pre>
95
96 <h3>2.7</h3>
97 <p>
98 Fixes following vulnerabilities:
99 </p>
100 <pre>
101 CVE-2015-3395, f7e1367f58263593e6cee3c282f7277d7ee9d553
102 </pre>
103
104
105 <h2>FFmpeg 2.6</h2>
106
107 <h3>2.6.6</h3>
108 <p>
109 Fixes following vulnerabilities:
110 </p>
111 <pre>
112 CVE-2015-6761, 292842a0ed80afc0ad80626397100fed5e9595f4 / dabea74d0e82ea80cd344f630497cafcb3ef872
113 CVE-2015-8661, dd4c2fe74afe76868a279fd96fbc56e1111effa5 / 4ea4d2f438c9a7eba37980c9a87be4b34943e4d5
114 CVE-2015-8662, 20a96b9d8c71b77761b82edd1971dc54354c175f / 75422280fbcdfbe9dc56bde5525b4d8b280f1bc5
115 CVE-2015-8663, a0a2bfbfd876571344df2b7fe5fd781791ec02a3 / abee0a1c60612e8638640a8a3738fffb65e16dbf
116 </pre>
117
118 <h3>2.6.5</h3>
119 <p>
120 Fixes following vulnerabilities:
121 </p>
122 <pre>
123 CVE-2015-8216, 4fec2df719b31d37f4af0b230d0876c4eee7e5df / d24888ef19ba38b787b11d1ee091a3d94920c76a
124 CVE-2015-8217, 6a82ec8844a1b3f6d7b6cfe0fd1293340d19c786 / 93f30f825c08477fe8f76be00539e96014cc83c8
125 CVE-2015-8219, 9f6e755272e7d07e83a5b8224be7eb3318204916 / 43492ff3ab68a343c1264801baa1d5a02de10167
126 CVE-2015-8363, 53869b687c4ec13aa534a147fb3a3648fe72b191 / 44a7f17d0b20e6f8d836b2957e3e357b639f19a2
127 CVE-2015-8364, c00d40095bf2039b028fbe2a65e05ee33a12ca81 / df91aa034b82b77a3c4e01791f4a2b2ff6c82066
128 CVE-2015-8365, cf2d26eacf6226e525e6643dcc3919702359485a / 4a9af07a49295e014b059c1ab624c40345af5892
129 </pre>
130
131 <h3>2.6.4</h3>
132 <p>
133 Fixes following vulnerabilities:
134 </p>
135 <pre>
136 CVE-2015-6818, 63ef4014c5ff13953025af861976f79c85cf373f / 47f4e2d8960ca756ca153ab8e3e93d80449b8c91
137 CVE-2015-6820, 1674c5beafc4004587a0c7d84e7c94d665cd71e0 / 79a98294da6cd85f8c86b34764c5e0c43b09eea3
138 CVE-2015-6821, 27a88f9d45d6fbd08796d8edc274a6758b3d170f / b160fc290cf49b516c5b6ee0730fd9da7fc623b1
139 CVE-2015-6822, df6f2daccf66954f900be9b785a07d699ab5beda / 39bbdebb1ed8eb9c9b0cd6db85afde6ba89d86e4
140 CVE-2015-6823, 0cb600b7bfb7ea1cc333cabce7d5c02a68bb15cb / f7068bf277a37479aecde2832208d820682b35e6
141 CVE-2015-6824, fb47b6cb4b897fad03c6977b20c36a954f3f2de3 / a5d44d5c220e12ca0cb7a4eceb0f74759cb13111
142 CVE-2015-6825, ed6d8e185a4e8145b68a48e946b9bd22fc4efce5 / f1a38264f20382731cf2cc75fdd98f4c9a84a626
143 CVE-2015-6826, 620b3e680c388af7dd4a2ef2eb9544dc9cbdc092 / 3197c0aa87a3b7190e17d49e6fbc7b554e4b3f0a
144 </pre>
145
146 <h3>2.6.2</h3>
147 <p>
148 Fixes following vulnerabilities:
149 </p>
150 <pre>
151 CVE-2015-3395, dfce316c12d867400fb132ff5094163e3d2634a3 / f7e1367f58263593e6cee3c282f7277d7ee9d553
152 </pre>
153
154 <h3>2.6</h3>
155 <p>
156 Fixes following vulnerabilities:
157 </p>
158 <pre>
159 CVE-2015-3417, e8714f6f93d1a32f4e4655209960afcf4c185214
160 </pre>
161
162
163 <h2>FFmpeg 2.5</h2>
164
165 <h3>2.5.9</h3>
166 <p>
167 Fixes following vulnerabilities:
168 </p>
169 <pre>
170 CVE-2015-6761, 608f928c74d821f74747e22819b4c6dfc90acbb5 / dabea74d0e82ea80cd344f630497cafcb3ef872c
171 CVE-2015-8216, f2b161319d29d19d9113b4d06bc28be8745fa35c / d24888ef19ba38b787b11d1ee091a3d94920c76a
172 CVE-2015-8219, 9e755b9b99c3c28a27a34d276a182b84f8563eff / 43492ff3ab68a343c1264801baa1d5a02de10167
173 CVE-2015-8363, be4b41b6cb7cd3c962cfcde6305d5e7537645bf2 / 44a7f17d0b20e6f8d836b2957e3e357b639f19a2
174 CVE-2015-8364, ffaea7a790778ec4f23a22bbb445b77471dbddb1 / df91aa034b82b77a3c4e01791f4a2b2ff6c82066
175 CVE-2015-8365, 2b0cda395f2330fc0dbebadb612b758bf46ccf47 / 4a9af07a49295e014b059c1ab624c40345af5892
176 CVE-2015-8661, 9ba0cb7c270385ec844d8ab0dcbc359d35174413 / 4ea4d2f438c9a7eba37980c9a87be4b34943e4d5
177 CVE-2015-8662, 551e18aa920585ffaa1562a9b6438abcf57193e7 / 75422280fbcdfbe9dc56bde5525b4d8b280f1bc5
178 CVE-2015-8663, e5d162ae9bd59711cd945c7b4b3dc85d896208bb / abee0a1c60612e8638640a8a3738fffb65e16dbf
179 </pre>
180
181 <h3>2.5.8</h3>
182 <p>
183 Fixes following vulnerabilities:
184 </p>
185 <pre>
186 CVE-2015-6818, d661cfad02afc2f8cb17d5b89c1aced1189dab82 / 47f4e2d8960ca756ca153ab8e3e93d80449b8c91
187 CVE-2015-6820, 1b15487e903b107559524bbf1f3663e04cc12cb5 / 79a98294da6cd85f8c86b34764c5e0c43b09eea3
188 CVE-2015-6821, d137bb92b29895207d0d2fccb34c235451771671 / b160fc290cf49b516c5b6ee0730fd9da7fc623b1
189 CVE-2015-6822, 1cb19f4f08d5681464fc19eb8d327775921de2c9 / 39bbdebb1ed8eb9c9b0cd6db85afde6ba89d86e4
190 CVE-2015-6823, 3489693051a7eaa43b219fc55286cb5e0c280902 / f7068bf277a37479aecde2832208d820682b35e6
191 CVE-2015-6824, 46236b0bae230df903e9c4ebaa79d14ddd7dd303 / a5d44d5c220e12ca0cb7a4eceb0f74759cb13111
192 CVE-2015-6825, b7c8d072ea1bde2edd8f2b1b83d3463b6ca4c844 / f1a38264f20382731cf2cc75fdd98f4c9a84a626
193 CVE-2015-6826, 8696762b9a3b66b7dac4bd7b8022a4ba0f72153a / 3197c0aa87a3b7190e17d49e6fbc7b554e4b3f0a
194 </pre>
195
196 <h3>2.5.6</h3>
197 <p>
198 Fixes following vulnerabilities:
199 </p>
200 <pre>
201 CVE-2015-3395, a376ef4a17edb947bbcf54171daa914bd4585a4f / f7e1367f58263593e6cee3c282f7277d7ee9d553
202 </pre>
203
204 <h3>2.5.4</h3>
205 <p>
206 Fixes following vulnerabilities:
207 </p>
208 <pre>
209 CVE-2015-1872, 58096b70fa9868bf8f40a998e9870e58fb4630ef / fabbfaa095660982cc0bc63242c459561fa37037
210 </pre>
211
212
213 <h3>2.5.2</h3>
214 <p>
215 Fixes following vulnerabilities:
216 </p>
217 <pre>
218 CVE-2014-9602, 991ef3a67ec66b3f4e11752eff48b6ae925a1ba7 / 93a5a16f136d095d23610f57bdad10ba88120fba
219 CVE-2014-9603, b850b01533b8e153d9dde5014d2a0e8f366fdd31 / 3030fb7e0d41836f8add6399e9a7c7b740b48bfd
220 CVE-2014-9604, 3d1972d182c009472a5172c9d9272c3454301a44 / 3881606240953b9275a247a1c98a567f3c44890f
221 CVE-2015-3417, 0663aab1d9affd79f699462063412aa6d705a2ef / e8714f6f93d1a32f4e4655209960afcf4c185214
222 </pre>
223
224 <h3>2.5</h3>
225 <p>
226 Fixes following vulnerabilities:
227 </p>
228 <pre>
229 CVE-2014-7937, 8c50704ebf1777bee76772c4835d9760b3721057
230 CVE-2014-8541, 5c378d6a6df8243f06c87962b873bd563e58cd39
231 CVE-2014-8542, 105654e376a736d243aef4a1d121abebce912e6b
232 CVE-2014-8543, 8b0e96e1f21b761ca15dbb470cd619a1ebf86c3e
233 CVE-2014-8544, e1c0cfaa419aa5d320540d5a1b3f8fd9b82ab7e5
234 CVE-2014-8545, 3e2b745020c2dbf0201fe7df3dad9e7e0b2e1bb6
235 CVE-2014-8546, e7e5114c506957f40aafd794e06de1a7e341e9d5
236 CVE-2014-8547, 8f1457864be8fb9653643519dea1c6492f1dde57
237 CVE-2014-8548, c727401aa9d62335e89d118a5b4e202edf39d905
238 CVE-2014-8549, 550f3e9df3410b3dd975e590042c0d83e20a8da3
239 CVE-2014-9316, 0eecf40935b22644e6cd74c586057237ecfd6844
240 CVE-2014-9317, 79ceaf827be0b070675d4cd0a55c3386542defd8
241 CVE-2014-9318, 1d3a3b9f8907625b361420d48fe05716859620ff
242 CVE-2014-9319, ea38e5a6b75706477898eb1e6582d667dbb9946c
243 </pre>
244
245 <h2>FFmpeg 2.4</h2>
246
247 <h3>2.4.12</h3>
248 <p>
249 Fixes following vulnerabilities:
250 </p>
251 <pre>
252 CVE-2015-6761, ee5ba259d12d60c4e67fb0d92b46bd4b16d79eac / dabea74d0e82ea80cd344f630497cafcb3ef872c
253 CVE-2015-8216, 2f89546333b53e626d710cde357f0d13ea450474 / d24888ef19ba38b787b11d1ee091a3d94920c76a
254 CVE-2015-8219, d73a8ae70f15d4c9145c20db709f4b06b0a8e835 / 43492ff3ab68a343c1264801baa1d5a02de10167
255 CVE-2015-8363, ac302efb9151addfc9d45495d56592ba6fd384b2 / 44a7f17d0b20e6f8d836b2957e3e357b639f19a2
256 CVE-2015-8364, f68ff799eb00ec7f38e983c7fbe60c7ff948e401 / df91aa034b82b77a3c4e01791f4a2b2ff6c82066
257 CVE-2015-8365, 3449b47dc548fdc91ee46c6e3de04ad8b6b3d045 / 4a9af07a49295e014b059c1ab624c40345af5892
258 CVE-2015-8661, e9ec9be1467972be0a8baa3167cf1f70f1a8c097 / 4ea4d2f438c9a7eba37980c9a87be4b34943e4d5
259 CVE-2015-8662, c44ee37cbd05af48523f7099803924dee757709c / 75422280fbcdfbe9dc56bde5525b4d8b280f1bc5
260 CVE-2015-8663, 95bdbfe85159b0b6f576ae23e2b758a169ea409a / abee0a1c60612e8638640a8a3738fffb65e16dbf
261 </pre>
262
263 <h3>2.4.11</h3>
264 <p>
265 Fixes following vulnerabilities:
266 </p>
267 <pre>
268 CVE-2015-6818, e35c5348900a371c467816a9189031192f08865a / 47f4e2d8960ca756ca153ab8e3e93d80449b8c91
269 CVE-2015-6820, 514d0e29c8cd27fbc55ae1feb0f246c623608558 / 79a98294da6cd85f8c86b34764c5e0c43b09eea3
270 CVE-2015-6821, c58b0d981ea7537507c79c29f5d4337d616da377 / b160fc290cf49b516c5b6ee0730fd9da7fc623b1
271 CVE-2015-6822, f78573466d447546d26fc959f2a94a1d10c9e425 / 39bbdebb1ed8eb9c9b0cd6db85afde6ba89d86e4
272 CVE-2015-6823, 41fba53525f70827764716d55ba66585d604523e / f7068bf277a37479aecde2832208d820682b35e6
273 CVE-2015-6824, 3bc20fe48c5e374d92948e39a09d28332c339e0e / a5d44d5c220e12ca0cb7a4eceb0f74759cb13111
274 CVE-2015-6825, e3bacdbaaddaa818a41cc27baabd136d08faa3a8 / f1a38264f20382731cf2cc75fdd98f4c9a84a626
275 CVE-2015-6826, 24f1698758f0bd2ed5968cde35ce96ad58ba4c8d / 3197c0aa87a3b7190e17d49e6fbc7b554e4b3f0a
276 </pre>
277
278 <h3>2.4.8</h3>
279 <p>
280 Fixes following vulnerabilities:
281 </p>
282 <pre>
283 CVE-2015-3395, 539172c85b13796fe5ce2a7482f436b6e9b33cf6 / f7e1367f58263593e6cee3c282f7277d7ee9d553
284 </pre>
285
286 <h3>2.4.7</h3>
287 <p>
288 Fixes following vulnerabilities:
289 </p>
290 <pre>
291 CVE-2015-1872, 08822122987f563b72dff77b019ae3f98b0acebb / fabbfaa095660982cc0bc63242c459561fa37037
292 </pre>
293
294 <h3>2.4.5</h3>
295 <p>
296 Fixes following vulnerabilities:
297 </p>
298 <pre>
299 CVE-2014-9603, 195e8ecacc8b81b71e86d283ce7742bbdc230826 / 3030fb7e0d41836f8add6399e9a7c7b740b48bfd
300 CVE-2014-9604, 64fdce7802632801d36f9d3973a065e0e011c154 / 3881606240953b9275a247a1c98a567f3c44890f
301 CVE-2015-3417, a9c77e5c227bc8c23778def2f7180b987d4da5c5 / e8714f6f93d1a32f4e4655209960afcf4c185214
302 </pre>
303
304 <h3>2.4.4</h3>
305 <p>
306 Fixes following vulnerabilities:
307 </p>
308 <pre>
309 CVE-2014-9316, 8524009161b0430ba961a4e6fcd8125a695edd7c / 0eecf40935b22644e6cd74c586057237ecfd6844
310 CVE-2014-9317, f2595a6c38eeed80cd228c5db142873c95f6b4d3 / 79ceaf827be0b070675d4cd0a55c3386542defd8
311 CVE-2014-9318, 12e064d6c2ae66bd501872ab4fc2033588419f85 / 1d3a3b9f8907625b361420d48fe05716859620ff
312 CVE-2014-9319, 4b8f3c5bf34e517f8a50c5b5152985b8ef725c6b / ea38e5a6b75706477898eb1e6582d667dbb9946c
313 </pre>
314
315 <h3>2.4.2</h3>
316 <p>
317 Fixes following vulnerabilities:
318 </p>
319 <pre>
320 CVE-2014-7937, eefc3ca7bed6c389e2c78c4244ee2a41d25b8963 / 8c50704ebf1777bee76772c4835d9760b3721057
321 CVE-2014-8541, 6f5c5051096a842d49b8ae3b10462a6098d4b890 / 5c378d6a6df8243f06c87962b873bd563e58cd39
322 CVE-2014-8542, f7c0f8355e5d3a2a5749676d32aec6ea437da984 / 105654e376a736d243aef4a1d121abebce912e6b
323 CVE-2014-8543, 03d30d4c2c4d622ffd8b5603e6c41a7ca1151245 / 8b0e96e1f21b761ca15dbb470cd619a1ebf86c3e
324 CVE-2014-8544, f6476944e1a70e1639ad45791cf94972e66ae5bb / e1c0cfaa419aa5d320540d5a1b3f8fd9b82ab7e5
325 CVE-2014-8545, d9bef14e41a49b3ea2be407d02f0fe8d4c4a92eb / 3e2b745020c2dbf0201fe7df3dad9e7e0b2e1bb6
326 CVE-2014-8546, 71f0a3c4adcf86303ed53696a70bb7398ae63c69 / e7e5114c506957f40aafd794e06de1a7e341e9d5
327 CVE-2014-8547, 7f90eef87ac84c617b102b689eb68e7cb140167b / 8f1457864be8fb9653643519dea1c6492f1dde57
328 CVE-2014-8548, c0c24bc9b32419c7883a344c74a6779374a3c16a / c727401aa9d62335e89d118a5b4e202edf39d905
329 CVE-2014-8549, 84d26ab6eb07e22ad6ffcd8109ca1d1a0cd57bce / 550f3e9df3410b3dd975e590042c0d83e20a8da3
330 </pre>
331
332 <h2>FFmpeg 2.3</h2>
333
334 <h3>2.3.6</h3>
335 <p>
336 Fixes following vulnerabilities:
337 </p>
338 <pre>
339 CVE-2014-9603, 942806cbe41e2d25bf1d25fa97b9fe04885afb77 / 3030fb7e0d41836f8add6399e9a7c7b740b48bfd
340 CVE-2014-9604, 7ef11e82213fb7732e746c02664e061f66664318 / 3881606240953b9275a247a1c98a567f3c44890f
341 CVE-2014-9316, 6c63eb59099e7096aaaaaad3c15a1dab62afc87b / 0eecf40935b22644e6cd74c586057237ecfd6844
342 CVE-2014-9317, 1bfd23d2c934db2f7fc20c1e4de5404869555991 / 79ceaf827be0b070675d4cd0a55c3386542defd8
343 CVE-2014-9318, e0822b147f25e56c65b48b7717eaa68f249346eb / 1d3a3b9f8907625b361420d48fe05716859620ff
344 CVE-2014-9319, 87d0339d67669b9cca9142603c4b00ee10d833c5 / ea38e5a6b75706477898eb1e6582d667dbb9946c
345 CVE-2015-3417, 3353a00d58e26806c7e693d0a524987aac722d90 / e8714f6f93d1a32f4e4655209960afcf4c185214
346 </pre>
347
348 <h3>2.3.5</h3>
349 <p>
350 Fixes following vulnerabilities:
351 </p>
352 <pre>
353 CVE-2014-7937, fdc8f4e5b4f12ba5ef2d7645d5ba628f6ddf14c9 / 8c50704ebf1777bee76772c4835d9760b3721057
354 CVE-2014-8542, e2c5f88237e74694c56a5954e579de055166f9c6 / 105654e376a736d243aef4a1d121abebce912e6b
355 CVE-2014-8543, 01817d508ba59246f203b9299a3cab13d0a78145 / 8b0e96e1f21b761ca15dbb470cd619a1ebf86c3e
356 CVE-2014-8544, c3af801c63024c2fcd7a5fbb571b6f8a9c9790dc / e1c0cfaa419aa5d320540d5a1b3f8fd9b82ab7e5
357 CVE-2014-8545, 433e15bb873f7ba54d8895de7e74c43205551084 / 3e2b745020c2dbf0201fe7df3dad9e7e0b2e1bb6
358 CVE-2014-8546, 693faadd30c569d772cae2c6702895745348c5bd / e7e5114c506957f40aafd794e06de1a7e341e9d5
359 CVE-2014-8547, 6fb9bfb1a356aa4f711e7c45bbf79eaa18e4d522 / 8f1457864be8fb9653643519dea1c6492f1dde57
360 CVE-2014-8548, 1ac4ae2a32d16c97792f40df660cd8c4a9e049b2 / c727401aa9d62335e89d118a5b4e202edf39d905
361 CVE-2014-8549, 5f7e48a113918b59b50b88a80ee0c0dfc39b6fab / 550f3e9df3410b3dd975e590042c0d83e20a8da3
362 </pre>
363
364 <h3>2.3.4</h3>
365 <p>
366 Fixes following vulnerabilities:
367 </p>
368 <pre>
369  CVE-2014-8541, 57bdb3f3dde3de7e84c888ae205574873bd1787b / 5c378d6a6df8243f06c87962b873bd563e58cd39
370 </pre>
371
372 <h3>2.3.3</h3>
373 <p>
374 Fixes following vulnerabilities:
375 </p>
376 <pre>
377 CVE-2014-5271 60bfa9154d0084bc8b007b984051a6bb82d9652c  / 52b81ff4635c077b2bc8b8d3637d933b6629d803
378 </pre>
379
380 <h3>2.3.2</h3>
381 <p>
382 Fixes following vulnerabilities:
383 </p>
384 <pre>
385 CVE-2014-5272, 83956309cc16b47fbf8548e8c5bcf67b8cd4b65f / 3539d6c63a16e1b2874bb037a86f317449c58770
386 </pre>
387
388 <h3>2.3</h3>
389 <p>
390 Fixes following vulnerabilities:
391 </p>
392 <pre>
393 CVE-2014-4609, d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
394 CVE-2014-4610, d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
395 </pre>
396
397 <h2>FFmpeg 2.2</h2>
398
399 <h3>2.2.15</h3>
400 <p>
401 Fixes following vulnerabilities:
402 </p>
403 <pre>
404 CVE-2015-3395, 33877cd276f99fc234b5269d9d158ce71e50d363 / f7e1367f58263593e6cee3c282f7277d7ee9d553
405 </pre>
406
407 <h3>2.2.13</h3>
408 <p>
409 Fixes following vulnerabilities:
410 </p>
411 <pre>
412 CVE-2015-1872, 4c246c65bfa221c45452923cf148f7b11245b6d5 / fabbfaa095660982cc0bc63242c459561fa37037
413 </pre>
414
415 <h3>2.2.12</h3>
416 <p>
417 Fixes following vulnerabilities:
418 </p>
419 <pre>
420 CVE-2014-9603, 7279be7c75c38547994466b6f95bc3cadb05238b / 3030fb7e0d41836f8add6399e9a7c7b740b48bfd
421 CVE-2014-9604, c351cd720a0c870dc09a15b6e191188978349bc7 / 3881606240953b9275a247a1c98a567f3c44890f
422 CVE-2015-3417, 25dc978bb1b50a94fae5e66779c87ece76bde323 / e8714f6f93d1a32f4e4655209960afcf4c185214
423 </pre>
424
425 <h3>2.2.11</h3>
426 <p>
427 Fixes following vulnerabilities:
428 </p>
429 <pre>
430 CVE-2014-9316, 5d6f8bab02ba6d8434188172b31a4e1ac0a00756 / 0eecf40935b22644e6cd74c586057237ecfd6844
431 CVE-2014-9317, d7470271c7ca3f412aac6b29fb4b8f22ad5c0238 / 79ceaf827be0b070675d4cd0a55c3386542defd8
432 CVE-2014-9318, a06432b6c315fda5a9cc69059fd106d231e7da6c / 1d3a3b9f8907625b361420d48fe05716859620ff
433 CVE-2014-9319, 4fde30ba9d050443fb14116fb206d0d37092bed0 / ea38e5a6b75706477898eb1e6582d667dbb9946c
434 </pre>
435
436 <h3>2.2.9</h3>
437 <p>
438 Fixes following vulnerabilities:
439 </p>
440 <pre>
441 CVE-2014-7937, 653329dfcb43f8190355be7b8cfdca45eb8c599c / 8c50704ebf1777bee76772c4835d9760b3721057
442 CVE-2014-8541, 6287107eae40750f47ec3888c52fd94a9c697b38 / 5c378d6a6df8243f06c87962b873bd563e58cd39
443 CVE-2014-8542, e5ccd894d1c1c07c39876b650b2993de16547fb0 / 105654e376a736d243aef4a1d121abebce912e6b
444 CVE-2014-8543, f2c6e2c3b4ee0b0b8e202ef2d8a6f3780d20595f / 8b0e96e1f21b761ca15dbb470cd619a1ebf86c3e
445 CVE-2014-8544, f8bd98ae4d691fa7405856d83ca3d304429cc6f0 / e1c0cfaa419aa5d320540d5a1b3f8fd9b82ab7e5
446 CVE-2014-8545, 64be1a45eb2604deca259319780ce02bd921859b / 3e2b745020c2dbf0201fe7df3dad9e7e0b2e1bb6
447 CVE-2014-8546, 42bdcebf3360fca957e8224ff0a6573b05dbc249 / e7e5114c506957f40aafd794e06de1a7e341e9d
448 CVE-2014-8547, 43881c773277c90ccb0dbfd2d5c3afd8f8603597 / 8f1457864be8fb9653643519dea1c6492f1dde57
449 CVE-2014-8548, b0964918d882dd3ae589f76df01551ca0234d910 / c727401aa9d62335e89d118a5b4e202edf39d905
450 </pre>
451
452 <h3>2.2.7</h3>
453 <p>
454 Fixes following vulnerabilities:
455 </p>
456 <pre>
457 CVE-2014-5272, 0397d434054ab9a80fbf8e2357538ca29d4fe427 / 3539d6c63a16e1b2874bb037a86f317449c58770
458 CVE-2014-5271, 1ad1723c24cd2683df6d00a83b6f28d3ff45fb96 / 52b81ff4635c077b2bc8b8d3637d933b6629d803
459 </pre>
460
461 <h3>2.2.4</h3>
462 <p>
463 Fixes following vulnerabilities:
464 </p>
465 <pre>
466 CVE-2014-4609, 7d9c059a3525aa9f3e257b4c13df2b8c30409f3c / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
467 CVE-2014-4610, 7d9c059a3525aa9f3e257b4c13df2b8c30409f3c / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
468 </pre>
469
470 <h3>2.2</h3>
471 <p>
472 Fixes following vulnerabilities:
473 </p>
474 <pre>
475 CVE-2014-2263, 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
476 CVE-2014-2099, c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
477 CVE-2014-2098, ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
478 CVE-2014-2097, f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
479 </pre>
480
481 <h2>FFmpeg 2.1</h2>
482
483 <h3>2.1.7</h3>
484 <p>
485 Fixes following vulnerabilities:
486 </p>
487 <pre>
488 CVE-2014-9603, 96981b092c0971ac4c572692141cda87f5371989 / 3030fb7e0d41836f8add6399e9a7c7b740b48bfd
489 CVE-2014-9604, ba99e90357c97f7845f1d463f73d9a4a7e77d78a / 3881606240953b9275a247a1c98a567f3c44890f
490 CVE-2015-3417, 84bc2cea237725de468f53dbba6d53140fae21c5 / e8714f6f93d1a32f4e4655209960afcf4c185214
491 </pre>
492
493 <h3>2.1.6</h3>
494 <p>
495 Fixes following vulnerabilities:
496 </p>
497 <pre>
498 CVE-2014-5271, 92096acc0a04c108f0393c78592269b748170d0a / 52b81ff4635c077b2bc8b8d3637d933b6629d803
499 CVE-2014-5272, f405267493c8baf900195bf7989f371b861041f6 / 3539d6c63a16e1b2874bb037a86f317449c58770
500 CVE-2014-7937, 21808e2181800dabaadca695157ae8e391d6a2aa / 8c50704ebf1777bee76772c4835d9760b3721057
501 CVE-2014-8541, 9ec550c364835caaa928c361d009b75f25d774a9 / 5c378d6a6df8243f06c87962b873bd563e58cd39
502 CVE-2014-8542, b5298c464f0519b1f7e51f4513021fd004486543 / 105654e376a736d243aef4a1d121abebce912e6b
503 CVE-2014-8543, ce9d497755fd3a8a03221ddf3e7624630c3a14c0 / 8b0e96e1f21b761ca15dbb470cd619a1ebf86c3e
504 CVE-2014-8544, ceb9d67a0ad1a4076ef349c8756ce8b732d03a34 / e1c0cfaa419aa5d320540d5a1b3f8fd9b82ab7e5
505 CVE-2014-8545, 5d852f338d5b7f57126666ba8f8f27b02597686f / 3e2b745020c2dbf0201fe7df3dad9e7e0b2e1bb6
506 CVE-2014-8546, 96357894ff9ac019edced85d51cf4a509c12116c / e7e5114c506957f40aafd794e06de1a7e341e9d5
507 CVE-2014-8547, 05d7e92e4fdd04fd67ff23d931efcb02f4f4d0de / 8f1457864be8fb9653643519dea1c6492f1dde57
508 CVE-2014-8548, bf2605c35610e76bb83175407927ffca226dd6fd / c727401aa9d62335e89d118a5b4e202edf39d905
509 CVE-2014-9316, b4ce4f94e781af9d41e557aca3f393bfb93a79cc / 0eecf40935b22644e6cd74c586057237ecfd6844
510 CVE-2014-9317, ef8fbb4878dc8059f17b9ba4ab882bcc706a58c3 / 79ceaf827be0b070675d4cd0a55c3386542defd8
511 CVE-2014-9318, 6212758c075775a9f3e5eedfa09613a1ec984424 / 1d3a3b9f8907625b361420d48fe05716859620ff
512 CVE-2014-9319, 35cfb99c15ddfbeae1f2f702091a7b8122c2d514 / ea38e5a6b75706477898eb1e6582d667dbb9946c
513 </pre>
514
515 <h3>2.1.5</h3>
516 <p>
517 Fixes following vulnerabilities:
518 </p>
519 <pre>
520 CVE-2014-4609, 9c358c6e3b3422b209c3fea18313bd33229c0858 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
521 CVE-2014-4610, 9c358c6e3b3422b209c3fea18313bd33229c0858 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
522 </pre>
523
524 <h3>2.1.4</h3>
525 <p>
526 Fixes following vulnerabilities:
527 </p>
528 <pre>
529 CVE-2014-2099, 4cc18ee5da110087b5661ef0269ef59742e90a82 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
530 CVE-2014-2098, f91ef98c9d740d6c1410d5cf206bda80c2416808 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
531 CVE-2014-2097, 8c6a976feeea8ee0ccdb31fbddb0d9c98b44ae0d / f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
532 CVE-2014-2263, 4a28a3ddc4eb7322409f062f422c676f93d95ac1 / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
533 </pre>
534
535 <h3>2.1</h3>
536 <p>
537 Fixes following vulnerabilities:
538 </p>
539 <pre>
540 CVE-2013-7008, 29ffeef5e73b8f41ff3a3f2242d356759c66f91f
541 CVE-2013-7009, 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
542 CVE-2013-7010, 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
543 CVE-2013-7011, 547d690d676064069d44703a1917e0dab7e33445
544 CVE-2013-7012, 780669ef7c23c00836a24921fcc6b03be2b8ca4a
545 CVE-2013-7013, 821a5938d100458f4d09d634041b05c860554ce0
546 CVE-2013-7014, 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
547 CVE-2013-7015, 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
548 CVE-2013-7016, 8bb11c3ca77b52e05a9ed1496a65f8a76e6e2d8f
549 CVE-2013-7017, 912ce9dd2080c5837285a471d750fa311e09b555
550 CVE-2013-7018, 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
551 CVE-2013-7019, a1b9004b768bef606ee98d417bceb9392ceb788d
552 CVE-2013-7020, b05cd1ea7e45a836f7f6071a716c38bb30326e0f
553 CVE-2013-7021, cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
554 CVE-2013-7022, e07ac727c1cc9eed39e7f9117c97006f719864bd
555 CVE-2013-7023, f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
556 CVE-2013-7024, fe448cd28d674c3eff3072552eae366d0b659ce9
557 </pre>
558
559 <h2>FFmpeg 2.0</h2>
560
561 <h3>2.0.7</h3>
562 <p>
563 Fixes following vulnerabilities:
564 </p>
565 <pre>
566 CVE-2014-9316, 1e18ed781f8befcb72f94a1bd4d5392c2e7e6267 / 0eecf40935b22644e6cd74c586057237ecfd6844
567 CVE-2014-9317, a0f1da9baab02f7452248d3e5bb9f7924523d8c0 / 79ceaf827be0b070675d4cd0a55c3386542defd8
568 CVE-2014-9318, eeff4bdbb86800f791d2033fdc4cb1eb0478dd44 / 1d3a3b9f8907625b361420d48fe05716859620ff
569 CVE-2014-9603, 87af5b3877a398885389c5aa0345978ce8e6c72e / 3030fb7e0d41836f8add6399e9a7c7b740b48bfd
570 CVE-2014-9604, 9a15f326828c7fba847be401248a087ccb6ad0c1 / 3881606240953b9275a247a1c98a567f3c44890f
571 CVE-2015-1872, fe618beccf10566e834d6a81e6e432263331553b / fabbfaa095660982cc0bc63242c459561fa37037
572 CVE-2015-3395, 936554f1d7388cd9e46add774345b138e55acf47 / f7e1367f58263593e6cee3c282f7277d7ee9d553
573 CVE-2015-3417, ae19e19678a15df311f4c1fd8d2054134e6a6ef3 / e8714f6f93d1a32f4e4655209960afcf4c185214
574 </pre>
575
576 <h3>2.0.6</h3>
577 <p>
578 Fixes following vulnerabilities:
579 </p>
580 <pre>
581 CVE-2014-5271, 57a6cd8ab1c221cad1c2c49ff02216d752684651 / 52b81ff4635c077b2bc8b8d3637d933b6629d803
582 CVE-2014-5272, 656f930160db48e0b7b25069c62abc340e7f0628 / 3539d6c63a16e1b2874bb037a86f317449c58770
583 CVE-2014-8541, 49d69844f500e20708a86ae840e809538ba6c6ce / 5c378d6a6df8243f06c87962b873bd563e58cd39
584 CVE-2014-8542, ac82e318bb81933a427efa1038a24483c00c77a8 / 105654e376a736d243aef4a1d121abebce912e6b
585 CVE-2014-8543, 16775c7aaa0798c396036e55336fc5c087cc202e / 8b0e96e1f21b761ca15dbb470cd619a1ebf86c3e
586 CVE-2014-8544, abbfc4d87ec4a420b06425baf89ae961e1a41e74 / e1c0cfaa419aa5d320540d5a1b3f8fd9b82ab7e5
587 CVE-2014-8545, ae81d9a7da10ee51e229b7e28da4a862888fbdde / 3e2b745020c2dbf0201fe7df3dad9e7e0b2e1bb6
588 CVE-2014-8546, 97fdbd12f9093366a9a7f870b3ba17771f1e3419 / e7e5114c506957f40aafd794e06de1a7e341e9d5
589 CVE-2014-8547, be7105dff61e3356459546ea952c0ea795674106 / 8f1457864be8fb9653643519dea1c6492f1dde57
590 CVE-2014-8548, b4e0acfa043cbb7991335e1383ba7456dc07d169 / c727401aa9d62335e89d118a5b4e202edf39d905
591 </pre>
592
593 <h3>2.0.5</h3>
594 <p>
595 Fixes following vulnerabilities:
596 </p>
597 <pre>
598 CVE-2014-4609, 083d0b7b2d928185d7cadff7b4f558c8d8557939 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
599 CVE-2014-4610, 083d0b7b2d928185d7cadff7b4f558c8d8557939 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
600 </pre>
601
602 <h3>2.0.4</h3>
603 <p>
604 Fixes following vulnerabilities:
605 </p>
606 <pre>
607 CVE-2014-2098, 13ce3673684e0fe69964f71660747e674c1f524c / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
608 CVE-2014-2099, bc1c8ec5e65098fd2ccd8456f667151dfc9cda42 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
609 CVE-2014-2097, d0d0924947a40df52b06cafd86fc293949edbfc2 / f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
610 CVE-2014-2263, 5e7e43c33ea45550137f5dd2b9f81deef2acbfcd / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
611 </pre>
612
613 <h3>2.0.3</h3>
614 <p>
615 Fixes following vulnerabilities:
616 </p>
617 <pre>
618 CVE-2013-7008, cd7d575e90ceada5a9914d029124388d4993cc9e / 29ffeef5e73b8f41ff3a3f2242d356759c66f91f
619 CVE-2013-7012, b545d11d498c5a79d5cb2b8d7a9339467648e10d / 780669ef7c23c00836a24921fcc6b03be2b8ca4a
620 CVE-2013-7019, 47f8497837ebbb6877ab9d199f66f655017b769c / a1b9004b768bef606ee98d417bceb9392ceb788d
621 CVE-2013-7024, 93f26b79926cf311784ce939ba570cf282e15b5c / fe448cd28d674c3eff3072552eae366d0b659ce9
622 </pre>
623
624 <h3>2.0.2</h3>
625 <p>
626 Fixes following vulnerabilities:
627 </p>
628 <pre>
629 CVE-2013-7009, acac6b0d6951f86d5db8aaeaeb970743d1907852 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
630 CVE-2013-7010, 54bdb5fc8642b8384a181a10eace584cfee5494e / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
631 CVE-2013-7011, c7ee4bc016e56abb69fa728e124294e786fb7c01 / 547d690d676064069d44703a1917e0dab7e33445
632 CVE-2013-7013, 0a64b25c77320577a54203b2c7e5f3da4ae36e40 / 821a5938d100458f4d09d634041b05c860554ce0
633 CVE-2013-7014, a4522ae516b58175c447b65cb44536db08f82552 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
634 CVE-2013-7015, deb8d0d6a121a155b5e396ea5b8da5567ac263f0 / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
635 CVE-2013-7016, e2eb0d23269043357cdab90a9fca4fca2895d2ac / 8bb11c3ca77b52e05a9ed1496a65f8a76e6e2d8f
636 CVE-2013-7017, a1b32533aa7f31224f8f0be05d2cf020159e2e90 / 912ce9dd2080c5837285a471d750fa311e09b555
637 CVE-2013-7018, 3e817d91ef6b8b1681b4d4e5e4bdbd54a720e3de / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
638 CVE-2013-7020, 2fd824b4662a73d3023824034ab7f5692bcc3af2 / b05cd1ea7e45a836f7f6071a716c38bb30326e0f
639 CVE-2013-7021, db99c4156711488a3df04e105b977e6f65d4279a / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
640 CVE-2013-7022, 2b06f5f8f15a4464c74405cd7da57da2d6be5d36 / e07ac727c1cc9eed39e7f9117c97006f719864bd
641 CVE-2013-7023, 9b02aa25937ff0990b7d8558f04293384d682eb1 / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
642 </pre>
643
644 <h3>2.0.1</h3>
645 <p>
646 Fixes following vulnerabilities:
647 </p>
648 <pre>
649 CVE-2013-4263, 1bf2461765c58aad5829ea45a2885d11f50b73f0 / e43a0a232dbf6d3c161823c2e07c52e76227a1bc
650 CVE-2013-4264, acf511de34e0b79fff0183e06ed37f1aa8dc3d94 / 2960576378d17d71cc8dccc926352ce568b5eec1
651 CVE-2013-4265, 211374e52a933a2b3f21a4d6e66e9f1b0623e44e / c94f9e854228e0ea00e1de8769d8d3f7cab84a55
652 </pre>
653
654 <h3>2.0</h3>
655 <p>
656 Fixes following vulnerabilities:
657 </p>
658 <pre>
659 CVE-2013-3670, c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
660 CVE-2013-3671, 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
661 CVE-2013-3672, 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
662 CVE-2013-3673, d23b8462b5a4a9da78ed45c4a7a3b35d538df909
663 CVE-2013-3674, ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
664 CVE-2013-3675, 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915
665 </pre>
666
667
668 <h2>FFmpeg 1.2</h2>
669
670 <h3>1.2.12</h3>
671 <p>
672 Fixes following vulnerabilities:
673 </p>
674 <pre>
675 CVE-2015-1872, fd6a9fcd427b86c0a249a8cdb33f746f33706725 / fabbfaa095660982cc0bc63242c459561fa37037
676 </pre>
677
678 <h3>1.2.11</h3>
679 <p>
680 Fixes following vulnerabilities:
681 </p>
682 <pre>
683 CVE-2014-9316, 6c28673cb3648d49117c6bfa4ed89ead157b1c22 / 0eecf40935b22644e6cd74c586057237ecfd6844
684 CVE-2014-9603, 0da0d7754e745d066f845da499383ff86d2ce04f / 3030fb7e0d41836f8add6399e9a7c7b740b48bfd
685 CVE-2014-9604, ece0c9c4b04257d8ba3689987251f44421b1ead7 / 3881606240953b9275a247a1c98a567f3c44890f
686 CVE-2014-9317, d723f92dbf6778a17a9e69c56386d357d75d3245 / 79ceaf827be0b070675d4cd0a55c3386542defd8
687 CVE-2015-3417, a9c0f905aa3bd5342ffa3a0e9d54172d4c541903 / e8714f6f93d1a32f4e4655209960afcf4c185214
688 </pre>
689
690 <h3>1.2.9</h3>
691 <p>
692 Fixes following vulnerabilities:
693 </p>
694 <pre>
695 CVE-2014-8541, 0ffa44340f247e5d24d006726ecc9c66c55dcf22 / 5c378d6a6df8243f06c87962b873bd563e58cd39
696 CVE-2014-8542, e90d620cb93eb23a17b8803d8bb164c903633378 / 105654e376a736d243aef4a1d121abebce912e6b
697 CVE-2014-8543, 76601e4ab8f5d304906766bffabefbc3791819e9 / 8b0e96e1f21b761ca15dbb470cd619a1ebf86c3e
698 CVE-2014-8544, f56095c4d7e5a76be8b114bcf427ab0becf0c635 / e1c0cfaa419aa5d320540d5a1b3f8fd9b82ab7e5
699 CVE-2014-8545, 12c8e4021c2db6c714bc0d419820c274f19333fc / 3e2b745020c2dbf0201fe7df3dad9e7e0b2e1bb6
700 CVE-2014-8546, 75f5fe165cedc63ea89514b3e9f6da67fd1038ec / e7e5114c506957f40aafd794e06de1a7e341e9d5
701 CVE-2014-8547, 24a5cd720d579634ab7140f4cb7fa09fe4b780e4 / 8f1457864be8fb9653643519dea1c6492f1dde57
702 CVE-2014-8548, 4865948d2ea9d239ce0ebfe40420d111799ee742 / c727401aa9d62335e89d118a5b4e202edf39d905
703 </pre>
704
705 <h3>1.2.8</h3>
706 <p>
707 Fixes following vulnerabilities:
708 </p>
709 <pre>
710 CVE-2014-5272, abc1fa7c5a1dca1345b9471b81cfcda00c56220d / 3539d6c63a16e1b2874bb037a86f317449c58770
711 (CVE-2014-5271, 18342848f7fa0c98f81049495adaf3d528b325f5 / 52b81ff4635c077b2bc8b8d3637d933b6629d803)
712 </pre>
713
714 <h3>1.2.7</h3>
715 <p>
716 Fixes following vulnerabilities:
717 </p>
718 <pre>
719 CVE-2014-4609 eada99a854f8684c92dba3ce5554a9bdd8304a16 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
720 CVE-2014-4610 eada99a854f8684c92dba3ce5554a9bdd8304a16 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
721 </pre>
722
723 <h3>1.2.6</h3>
724 <p>
725 Fixes following vulnerabilities:
726 </p>
727 <pre>
728 CVE-2014-2099, ab31a9ee4af5cfc0bab6b318512819fb706d0ff2 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
729 CVE-2014-2098, 11b14d0e63f882171e579f05a0af3b2679dd021a / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
730 CVE-2014-2097, ca9d302519b690af1318c4c5ef6aeff118548819 / f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
731 CVE-2014-2263, a57d29a50c7a65cd75d55db78ffb24d326aec38f / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
732 </pre>
733
734 <h3>1.2.5</h3>
735 <p>
736 Fixes following vulnerabilities:
737 </p>
738 <pre>
739 CVE-2013-7008, a8b6721bedce381c855728e98f409ef5dabef304 / 29ffeef5e73b8f41ff3a3f2242d356759c66f91f
740 </pre>
741
742 <h3>1.2.4</h3>
743 <p>
744 Fixes following vulnerabilities:
745 </p>
746 <pre>
747 CVE-2013-7010, a0d13f578b8572a383106b07527fb437f70f3b50 / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
748 CVE-2013-7011, bb4126e250e0a2d8505d135cd81d8c98b48dd4fc / 547d690d676064069d44703a1917e0dab7e33445
749 CVE-2013-7014, ddce97c7b0e460bafa0e7da72b6c4b8193f23cda / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
750 CVE-2013-7020, 91e19ab9306c347229265cab9ba21f04ee56c888 / b05cd1ea7e45a836f7f6071a716c38bb30326e0f
751 CVE-2013-7021, 0f3cdddf3886ebd5abc8efad72bc193189c815bf / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
752 CVE-2013-7023, 95e26d33d76d00b3684485e623cb10644820870f / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
753 </pre>
754
755 <h3>1.2.3</h3>
756 <p>
757 Fixes following vulnerabilities:
758 </p>
759 <pre>
760 CVE-2013-4263, 64d362fce718d5dfe108c147971ca9558f5bed24 / e43a0a232dbf6d3c161823c2e07c52e76227a1bc
761 CVE-2013-7009, 9d8795e59814b8d2381ca51359cfe3f588f1ca0a / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
762 CVE-2013-7015, 64d440a3b459bf9747cbd134afd29e4463a52c44 / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
763 CVE-2013-7018, 848e5cfc0f7ef0eae410562c3d7f7744a83aae9b / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
764 </pre>
765
766 <h3>1.2.1</h3>
767 <p>
768 Fixes following vulnerabilities:
769 </p>
770 <pre>
771 CVE-2013-3670, 0baa0a5a02e16ef097ed9f72bc8a7d7b585c7652 / c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
772 CVE-2013-3671, cc0dd86580b3257f22a4981a79eb5fa6804182b6 / 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
773 CVE-2013-3672, 7fa6db2545643efb4fe2e0bb501fa50af35a6330 / 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
774 CVE-2013-3673, 7ee5e97c46e30fb3d6f9f78cc3313dbc06528b37 / d23b8462b5a4a9da78ed45c4a7a3b35d538df909
775 CVE-2013-3674, 7ef2dbd2392e3e4d430e0173e1e5c4df9f18b6dd / ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
776 CVE-2013-3675, 524d0d2cfc7bab1b348f85e7c0369859e63781cf / 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915
777 </pre>
778
779 <h3>1.2</h3>
780 <p>
781 Fixes following vulnerabilities:
782 </p>
783 <pre>
784 CVE-2013-2495, 3dbc0ff9c3e6f6e0d08ea3d42cb33761bae084ba
785 CVE-2013-2496, e398990eb87785e20e065cd3f14d1dbb69df4392
786 CVE-2013-0870, 14c8ee00ffd9d45e6e0c6f11a957ce7e56f7eb3a
787 CVE-2012-5150, ae3d41636942cbc0236bad21ad06c65f4eb0f096
788 CVE-2013-0894, 2c16bf2de07c68513072bf3cc96401d2c6291a3e
789 </pre>
790
791
792 <h2>FFmpeg 1.1</h2>
793 <h3>1.1.14</h3>
794 <p>
795 Fixes following vulnerabilities:
796 </p>
797 <pre>
798 CVE-2014-5272, 5865d599c38850b2a1fd33fe197eb8fcc6c970a4 / 3539d6c63a16e1b2874bb037a86f317449c58770
799 (CVE-2014-5271, 11a61dd0e2b51bdb610a80e322667c3284f6d761 / 52b81ff4635c077b2bc8b8d3637d933b6629d803)
800 </pre>
801
802 <h3>1.1.12</h3>
803 <p>
804 Fixes following vulnerabilities:
805 </p>
806 <pre>
807 CVE-2014-4609, 1f2f6b247aaf780e0a4e780935ead0fb12cd2981 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
808 CVE-2014-4610, 1f2f6b247aaf780e0a4e780935ead0fb12cd2981 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
809 </pre>
810
811 <h3>1.1.9</h3>
812 <p>
813 Fixes following vulnerabilities:
814 </p>
815 <pre>
816 CVE-2014-2099, 0c58c165ab51260ba2e6cb606b8057a7c9783ef3 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
817 CVE-2014-2097, 74821341b9aca0be0938f1eabe3aabc1d3a004e8 / f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
818 CVE-2014-2098, b0b02a210109473cbc8d3bb8d7a6bcf4eb6ebb68 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
819 CVE-2014-2263, 694c3a13c9489c6e05f88486b489dd0746d114fc / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
820 CVE-2012-5150, ca2e3f113188e5835533d54000c314721b8445db / ae3d41636942cbc0236bad21ad06c65f4eb0f096
821 </pre>
822
823 <h3>1.1.8</h3>
824 <p>
825 Fixes following vulnerabilities:
826 </p>
827 <pre>
828 CVE-2013-7008, a4b705b4cbb57c1cc32d6e368e0176510ef3c2e3 / 29ffeef5e73b8f41ff3a3f2242d356759c66f91f
829 </pre>
830
831 <h3>1.1.7</h3>
832 <p>
833 Fixes following vulnerabilities:
834 </p>
835 <pre>
836 CVE-2013-7021, 580418bd558505789f1670aeec895bc81668ceb1 / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
837 CVE-2013-7023, 0efb4ff86c200fad9da910ed7adaf3bc90793694 / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
838 </pre>
839
840 <h3>1.1.6</h3>
841 <p>
842 Fixes following vulnerabilities:
843 </p>
844 <pre>
845 CVE-2013-7009, bb263cc33afbab9520f776c03bc846ad316c7e18 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
846 CVE-2013-7010, 558d0b9483d0eecf9718986516c00b696541c693 / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
847 CVE-2013-7011, df2fc635439df6d5ab84d50ae96acb0da07f941e / 547d690d676064069d44703a1917e0dab7e33445
848 CVE-2013-7014, a2e7fd406c5b1d9095fe198c72007e4136ef5e93 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
849 CVE-2013-7015, f508bf7ff1f86d876dc6da43002d2240d4157bf1 / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
850 CVE-2013-7018, 359bfa4c272adf9c3b1c59d123fadb57a9e2f8cb / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
851 CVE-2013-7020, f78a3868fd3d8f66da68338c0783aa15f98833bf / b05cd1ea7e45a836f7f6071a716c38bb30326e0f
852 </pre>
853
854 <h3>1.1.5</h3>
855 <p>
856 Fixes following vulnerabilities:
857 </p>
858 <pre>
859 CVE-2013-3670, e9d9fd1137b18c5649342a15c77f67d1c5d0be01 / c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
860 CVE-2013-3671, cd2d8aca8468523e34f67e3647a65bdebb155efc / 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
861 CVE-2013-3672, 520c3d23036f6df4af8a6a8c3c0ba4965bca4f98 / 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
862 CVE-2013-3673, a4681d1043556718fb20c9026f8d1cec4e7f453f / d23b8462b5a4a9da78ed45c4a7a3b35d538df909
863 CVE-2013-3674, 151c2ca8c797a00927776bb77427dc0c77e641d2 / ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
864 CVE-2013-3675, dafd8228bc0f7d9a6afd4e84a476b3a73e0a5a4b / 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915
865 </pre>
866
867 <h3>1.1.4</h3>
868 <p>
869 Fixes following vulnerabilities:
870 </p>
871 <pre>
872 CVE-2013-2495, f719e6566c08dc1e18cf1caf07ba8c0e93cd7283 / 3dbc0ff9c3e6f6e0d08ea3d42cb33761bae084ba
873 CVE-2013-2496, e398990eb87785e20e065cd3f14d1dbb69df4392 / b9a1efa6f4d4cda20ce796614ff5b0c523df5672
874 CVE-2013-0894, 494ddd377ada76ed555f7a3f49391455daa099c9 / 11dcecfcca0eca1a571792c4fa3c21fb2cfdddd
875 </pre>
876
877 <h3>1.1.3</h3>
878 <p>
879 Fixes following vulnerabilities:
880 </p>
881 <pre>
882 CVE-2013-2277, 02d1efdd5b61cefb96562ff9b94c03486a8ead15 / bdeb61ccc67911cfc5e20c7cfb1312d0501ca90a
883 CVE-2013-2276, 469cb61193861baf46cce76f98985b026b08cd8d / 8a6449167a6da8cb747cfe3502ae86ffaac2ed48
884 CVE-2013-0872, 7c40a0449b4771a0a09c3c38e081d3869d1f917b / 21cd905cd44a4bbafe8631bbaa6021d328413ce5
885 CVE-2013-0873, 811a504c6bc2586a8ea5d52fbcfee94277123eb5 / 4f1279154ee9baf2078241bf5619774970d18b25
886 CVE-2013-0874, 75211f2b8cfb8b4a3f47c514e55585651eeb2767 / e1219cdaf9fb4bc8cea410e1caf802373c1bfe51
887 CVE-2013-0875, f6687bbb6464532f14b3246cdb7b03f6d04b25cb / 1ac0fa50eff30d413206cffa5f47f7fe6d4849b1
888 CVE-2013-0876, 1400f1a1e46d72dc38d4cee66f611d91c3a1f49b / 5260edee7e5bd975837696c8c8c1a80eb2fbd7c1
889 CVE-2013-0877, 1ea5bbc5940d2ea5ec1eea83cccef331d737f5f6 / 365270aec5c2b9284230abc702b11168818f14cf
890 CVE-2013-0878, f5955d9f6f9ffdb81864c3de1c7b801782a55725 / 796012af6c780b5b13ebca39a491f215515a18fe
891 </pre>
892
893 <h3>1.1.2</h3>
894 <p>
895 Fixes following vulnerabilities:
896 </p>
897 <pre>
898 CVE-2013-0862, f4fb841ad13bab66d4fb0c7ff2a94770df7815d8 / 49b729d3af8464de431362e6c5b3027102bc2f88
899 CVE-2013-0863, 62c9beda0c189db5cb61fa772057e3af9521f293 / 7357ca900efcf829de4cce4cec6ddc286526d417
900 CVE-2013-0864, 9547034f9120187e23ad76424dd4d70247e62212 / c10350358da58600884292c08a8690289b81de29
901 CVE-2013-0865, f3d16706060ab6ae6dc78f15359fab3fd87c9495 / ab6c9332bfa1e20127a16392a0b85a4aa4840889
902 CVE-2013-0866, 47e462eecc0a47ad40f59376199f93f227e21d13 / 96f452ac647dae33c53c242ef3266b65a9beafb6
903 CVE-2013-0867, 3ef1538121fa6daeb1767510f1d4ae2c306c9fec / 11c99c78bafa77f679a1a3ba06ad00984b9a4cae
904 CVE-2013-0868, 6baa54924980e1f0e8121e4715d16ed1adcd2a23 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
905                75e88db33013eaa7ab74457f5556df677b4ffb42 / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
906 CVE-2013-0869, eaa9d2cd6b8c1e2722d5bfc56ea67fde865200ce / 695af8eed642ff0104834495652d1ee784a4c14d
907 </pre>
908
909 <h3>1.1.1</h3>
910 <p>
911 Fixes following vulnerabilities:
912 </p>
913 <pre>
914 CVE-2013-0860, 68a0477bc0af026db971ddba22541029a9e8715b / 23318a57358358e7a4dc551e830e4503f0638cfe
915 CVE-2013-0861, 43c6b45a53a186a187f7266e4d6bd3c2620519f1 / d270c3202539e8364c46410e15f7570800e33343
916 </pre>
917
918 <h3>1.1</h3>
919 <p>
920 Fixes following vulnerabilities:
921 </p>
922 <pre>
923 CVE-2013-0844, f18c873ab5ee3c78d00fdcc2582b39c133faecb4
924 CVE-2013-0845, 0ceca269b66ec12a23bf0907bd2c220513cdbf16
925 CVE-2013-0846, a7ee6281f7ef1c29284e3a4cadfe0f227ffde1ed
926 CVE-2013-0847, 10416a4d56fa8a89784e4fb62099c3cab17a9952
927 CVE-2013-0848, 6abb9a901fca27da14d4fffbb01948288b5da3ba
928 CVE-2013-0849, 3ae610451170cd5a28b33950006ff0bd23036845
929 CVE-2013-0850, d6c184880ee2e09fd68c0ae217173832cee5afc1
930 CVE-2013-0851, 63ac64864c6e0e84355aa3caa5b92208997a9a8d
931 CVE-2013-0852, c0d68be555f5858703383040e04fcd6529777061
932 CVE-2013-0853, be818df547c3b0ae4fadb50fd210139a8636706a
933 CVE-2013-0854, 1f41cffe1e3e79620f587545bdfcbd7e6e68ed29
934 CVE-2013-0855, 3920d1387834e2bc334aff9f518f4beb24e470bd
935 CVE-2013-0856, fd4f4923cce6a2cbf4f48640b4ac706e614a1594
936 CVE-2013-0857, 2fbb37b51bbea891392ad357baf8f3dff00bac05
937 CVE-2013-0858, 13451f5520ce6b0afde861b2285dda659f8d4fb4
938 CVE-2013-0859, 6d1c5ea04af3e345232aa70c944de961061dab2d
939 CVE-2012-6617, cbe43e62c9ac7d4aefdc13476f6f691bd626525f
940 CVE-2012-6618, 03847eb8259291b4ff1bd840bd779d0699d71f96
941 </pre>
942
943 <h2>FFmpeg 1.0</h2>
944 <h3>1.0.10</h3>
945 <p>
946 Fixes following vulnerabilities:
947 </p>
948 <pre>
949 CVE-2012-5150, 85b1ce977bd5d477cd47d0942e1a09f0a56e6778 / ae3d41636942cbc0236bad21ad06c65f4eb0f096
950 CVE-2013-0894, 0916d0f9d1b94b4bb88382edae45b9276746574d / 2c16bf2de07c68513072bf3cc96401d2c6291a3e
951 CVE-2014-4609, 7b5c706494a775b2b0d0e0a38448610802eef8f4 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
952 CVE-2014-4609, 7b5c706494a775b2b0d0e0a38448610802eef8f4 / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
953 </pre>
954
955 <h3>1.0.9</h3>
956 <p>
957 Fixes following vulnerabilities:
958 </p>
959 <pre>
960 CVE-2013-7023, 6f9ae27f5136a29eea18effb033fe9d6f67b892e / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
961 CVE-2014-2098, b9bf17c55ac2b3b06e44a221994563fa894c1347 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
962 CVE-2014-2099, 54b61181ed55ab38034520eb27d18cf8a2d3732e / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
963 CVE-2014-2263, 7ad6b66370e59e7eafb17bd5d43c46e3abf51f04 / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
964 </pre>
965
966 <h3>1.0.8</h3>
967 <p>
968 Fixes following vulnerabilities:
969 </p>
970 <pre>
971 CVE-2013-7009, 7549bcb295f04071dcbfc7a412e0618fb38dd8a3 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
972 CVE-2013-7010, e12ada6fd1e5860cdbb328eddbcb51c52d2054ca / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
973 CVE-2013-7014, 5bd2b24db399d9821a0396f96dc8e2392d80abe1 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
974 CVE-2013-7015, 65753697efdb9e4dd61f4ba582bd04476acdc69a / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
975 CVE-2013-7018, f229c598939c34df75db7845495f077b49e233d4 / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
976 CVE-2013-7021, 11586b077e6e81bc390b6df657429b4a39741d2f / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
977 </pre>
978
979 <h3>1.0.7</h3>
980 <p>
981 Fixes following vulnerabilities:
982 </p>
983 <pre>
984 CVE-2013-3670, d814b9b51ddd3764e809c1d0f82b770e0bc085fd / c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
985 CVE-2013-3671, 52fa7a860318aa871624c7938801492983c24456 / 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
986 CVE-2013-3672, cd24fdad470724651f6d5506ef94da92106ac6d3 / 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
987 CVE-2013-3674, 2c66058737e254756118b7f7be0be7d3bfbb4fe3 / ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
988 CVE-2013-3675, 813b3d11e0286b1d656633cd5717f3f43db5d1ac / 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915
989 </pre>
990
991 <h3>1.0.6</h3>
992 <p>
993 Fixes following vulnerabilities:
994 </p>
995 <pre>
996 CVE-2013-2495, 31f337c1e44ebe53e4e23b24aa6c2a62f6862236 / 3dbc0ff9c3e6f6e0d08ea3d42cb33761bae084ba
997 CVE-2013-2496, f84ddb0c0fbb7f1c0ff34418426840f6ea79448e / e398990eb87785e20e065cd3f14d1dbb69df4392
998 </pre>
999
1000 <h3>1.0.5</h3>
1001 <p>
1002 Fixes following vulnerabilities:
1003 </p>
1004 <pre>
1005 CVE-2013-0872, e35da91b52cc09d6e4f2a7191cfbc8127e2eda51 / 21cd905cd44a4bbafe8631bbaa6021d328413ce5
1006 CVE-2013-0873, 82213d67bad8785aef8806855fd0d291954193df / 4f1279154ee9baf2078241bf5619774970d18b25
1007 CVE-2013-0874, d17b9469c940f056d87fefc79d80fac47c69c1d8 / e1219cdaf9fb4bc8cea410e1caf802373c1bfe51
1008 CVE-2013-0875, 534c0df6e0ed9f26012d77e990d4da9b73d45e48 / 1ac0fa50eff30d413206cffa5f47f7fe6d4849b1
1009 CVE-2013-0876, f62537d9f1b43b04e64e7dec79049556f7bc31a7 / 5260edee7e5bd975837696c8c8c1a80eb2fbd7c1
1010 CVE-2013-0877, 4f873341b4d522b1bfa385a1f6fc86bb8b6dc879 / 365270aec5c2b9284230abc702b11168818f14cf
1011 CVE-2013-2276, 1ddb0b6fa0bd46b730dc60240f738597cadfe1e0 / 8a6449167a6da8cb747cfe3502ae86ffaac2ed48
1012 CVE-2013-2277, 676df8c4c70c67f8f31a439f8ab301f7de3fe977 / bdeb61ccc67911cfc5e20c7cfb1312d0501ca90a
1013 </pre>
1014
1015 <h3>1.0.4</h3>
1016 <p>
1017 Fixes following vulnerabilities:
1018 </p>
1019 <pre>
1020 CVE-2013-0866, c459c7b23efffab762560e41ad6a2c0dbbfd4915 / 96f452ac647dae33c53c242ef3266b65a9beafb6
1021 CVE-2013-0865, 08e2c7a45f82b897a285548c257972eb1ad352c5 / ab6c9332bfa1e20127a16392a0b85a4aa4840889
1022 CVE-2013-0863, 89e16e675d3cbe76cf4581f98bf4ac300cab0286 / 7357ca900efcf829de4cce4cec6ddc286526d417
1023 CVE-2013-0861, 4cd1dad91ae97fe1f0dd534c3f5566787566f137 / d270c3202539e8364c46410e15f7570800e33343
1024 CVE-2013-0860, 3e196e4def03c7a91423803402f84d638d316c33 / 23318a57358358e7a4dc551e830e4503f0638cfe
1025 CVE-2013-0858, 2502914c5f8eb77659d7c0868396862557a63245 / 13451f5520ce6b0afde861b2285dda659f8d4fb4
1026 CVE-2013-0845, 6df0d3e2916c223dbe4262bf1b876dff1cb3f980 / 0ceca269b66ec12a23bf0907bd2c220513cdbf16
1027 CVE-2013-0844, 85a14dbd5dca34320f58b1ba11dd6dd0df4fb3be / f18c873ab5ee3c78d00fdcc2582b39c133faecb4
1028 CVE-2013-0868, b666debffec1fcbb19ef377635a53b9a58bca8a4 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
1029                db0f7f7394e1f994ed38db043f78ed0f10bde0da / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
1030 CVE-2013-0862, 8eda88868399de00806cf21a966d9660db4ae9b4 / 49b729d3af8464de431362e6c5b3027102bc2f88
1031 </pre>
1032
1033 <h3>1.0.2</h3>
1034 <p>
1035 Fixes following vulnerabilities:
1036 </p>
1037 <pre>
1038 commit 20c121c00747d6c3b0b0f98deeff021171b2ed74 / c83002a4f8042ccfa0688a9a18e8fa0369c1fda8
1039 commit 68e48ed72e0597ae61bc3e9e6e6d9edcb1a00073 / 7d66bc7920240cc0e8df6c44b2d2cdbe4b228fbe
1040 CVE-2012-6617, 9929991da7b843e7d80154fcacc4e80579b86a2d / cbe43e62c9ac7d4aefdc13476f6f691bd626525f
1041 CVE-2012-6618, e74cd2f4706f71da5e9205003c1d8263b54ed3fb / 03847eb8259291b4ff1bd840bd779d0699d71f96
1042 </pre>
1043
1044 <h3>1.0.1</h3>
1045 <p>
1046 Fixes following vulnerabilities:
1047 </p>
1048 <pre>
1049 CVE-2013-0859, 0b9be54e97fa574867d5e99a3623d1db7df7b274 / 6d1c5ea04af3e345232aa70c944de961061dab2d
1050 CVE-2013-0857, 112d4c400f0e0d5d1621fc8db515907cffaae259 / 2fbb37b51bbea891392ad357baf8f3dff00bac05
1051 CVE-2013-0856, e0884eadf6a15e93142131b695f48776f9a0ac31 / fd4f4923cce6a2cbf4f48640b4ac706e614a1594
1052 CVE-2013-0855, c8c9740ee1ea4a4f857a24b1ce05dcd07b72ec2d / 3920d1387834e2bc334aff9f518f4beb24e470bd
1053 CVE-2013-0853, c51c5f83c13b0fa3e332e59bf764fdc598476b2e / be818df547c3b0ae4fadb50fd210139a8636706a
1054 CVE-2013-0852, 28bf685bfc6d0c744369cdf367f61a78d80d0b01 / c0d68be555f5858703383040e04fcd6529777061
1055 CVE-2013-0851, c8833a13cf530fbf5b1d579cd1ae527a0904403f / 63ac64864c6e0e84355aa3caa5b92208997a9a8d
1056 CVE-2013-0850, c82d6e05da0898c45ae915fb808e175f6a4ec7e5 / d6c184880ee2e09fd68c0ae217173832cee5afc1
1057 CVE-2013-0849, 38e8f78c041bd28f5b8d32f2fd945eae8ce28598 / 3ae610451170cd5a28b33950006ff0bd23036845
1058 CVE-2013-0848, 74241de7ed501a34e7dfe291eed3339ca7b50755 / 6abb9a901fca27da14d4fffbb01948288b5da3ba
1059 CVE-2013-0846, e34369e8ece08b7bd820366dea5965f4c40c0080 / a7ee6281f7ef1c29284e3a4cadfe0f227ffde1ed
1060 </pre>
1061
1062 <h2>FFmpeg 0.11</h2>
1063
1064 <h3>0.11.5</h3>
1065 <p>
1066 Fixes following vulnerabilities:
1067 </p>
1068 <pre>
1069 CVE-2013-7010, fdf57ad2ff749fbea0fce24e16e27ac87eb834cd / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
1070 CVE-2013-7014, 2d945ac68f7a515b1bdf77e2766ff398d843bbe6 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
1071 CVE-2013-7021, ceff07dfb94af00233979ccd1cf6587b91a44d5f / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
1072 CVE-2013-7023, 2289bffa312dc3589efbdf44a0a5f1a26a5b709f / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
1073 CVE-2014-2098, c23597ec7eaea16a638729c60866befcd48eda3e / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
1074 CVE-2014-2099, 3a893335bde2d4ba2fcd839df09afb2b95779856 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
1075 CVE-2014-2263, 12770701856a05b6b3cd706f708f8e9a4e8a1336 / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
1076 </pre>
1077
1078 <h3>0.11.4</h3>
1079 <p>
1080 Fixes following vulnerabilities:
1081 </p>
1082 <pre>
1083 CVE-2013-0869, 1934bb75361e7859873c6bf94ee1ceb17981c550 / 695af8eed642ff0104834495652d1ee784a4c14d
1084 CVE-2013-4358, 39ed5442620a7a0fd2328b7d4aefc6ae152c5441 / b9d887c225466576ae80ef7f2b109e866ff137b2
1085 CVE-2013-7009, 453e2f1528811ac16d6a3fdef2058d0649eac00f / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
1086 CVE-2013-7015, b25c3063b2fcad7bcf6a7337f101990085b1983d / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
1087 CVE-2013-7018, f9e6fb50ceac05f8e0e9ff4a9a99674407fc8b85 / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
1088 </pre>
1089
1090 <h3>0.11.3</h3>
1091 <p>
1092 Fixes following vulnerabilities:
1093 </p>
1094 <pre>
1095 CVE-2012-6618, d3835cb87714bece30e6ce748c9f11ca640859da / 03847eb8259291b4ff1bd840bd779d0699d71f96
1096 CVE-2013-0868, 864a7e73b9604f3db1dd58f4580a1c8f05219ea4 / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
1097                562aa82d2a22cba39caede1d7b1243fdb6311ce5 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
1098 </pre>
1099
1100 <h3>0.11</h3>
1101 <p>
1102 Fixes following vulnerabilities:
1103 </p>
1104 <pre>
1105 CVE-2012-2772, cb7190cd2c691fd93e4d3664f3fce6c19ee001dd
1106 CVE-2012-2774, 59a4b73531428d2f420b4dad545172c8483ced0f
1107 CVE-2012-2775, 9d3032b960ae03066c008d6e6774f68b17a1d69d
1108 CVE-2012-2776, ba775a54bc2136ec5da85385a923b05ee6fab159
1109 CVE-2012-2777, 25715064c2ef4978672a91f8c856f3e8809a7c45
1110 CVE-2012-2779, 229e4c133287955d5f3f837520a3602709b21950
1111 CVE-2012-2782, 9a57a37b7041581c10629c8241260a5d7bfbc1e7
1112 CVE-2012-2783, d85b3c4fff4c4b255232fcc01edbd57f19d60998
1113 CVE-2012-2785, 326f7a68bbd429c63fd2f19f4050658982b5b081
1114                d462949974668ffb013467d12dc4934b9106fe19
1115 CVE-2012-2786, d1c95d2ce39560e251fdb14f4af91b04fd7b845c
1116 CVE-2012-2787, 01bf2ad7351fdaa2e21b6bdf963d22d6ffccb920
1117 CVE-2012-2788, c41ac870470c614185e1752c11f892809022248a
1118 CVE-2012-2789, 97a5addfcf0029d0f5538ed70cb38cae4108a618
1119 CVE-2012-2790, 2837d8dc276760db1821b81df3f794a90bfa56e6
1120 CVE-2012-2791, 0846719dd11ab3f7a7caee13e7af71f71d913389
1121 CVE-2012-2792, d442c4462a2692e27a24e1a9d0eb6f18725c7bd8
1122 CVE-2012-2793, 83c7803f55b3231faeb93c1a634399a70fae9480
1123 CVE-2012-2794, 5ad7335ebac2b38bb2a1c8df51a500b78461c05a
1124 CVE-2012-2795, a0abefb0af64a311b15141062c77dd577ba590a3
1125                2a7063de547b1d8fb1cef523469390fb59fb2c50
1126                b3a43515827f3d22a881c33b87384f01c86786fd
1127 CVE-2012-2796, 5e59a77cec804a9b44c60ea22c17beba6453ef23
1128 CVE-2012-2797, cca9528524c7a4b91451f4322bd50849af5d057e
1129 CVE-2012-2798, 72b9537d8886f679494651df517dfed9b420cf1f
1130 CVE-2012-2799, 64bd7f8e4db1742e86c5ed02bd530688b74063e3
1131 CVE-2012-2800, f0bf9e9c2a65e9a2b9d9e4e94f99acb191dc7ae7
1132 CVE-2012-2801, 1df49142bab1b7bccd11392aa9e819e297d21a6e
1133 CVE-2012-2802, 2c22701c371c2f3dea21fcdbb97c981939fb77af
1134 CVE-2012-2803, 951cbea56fdc03ef96d07fbd7e5bed755d42ac8a
1135 CVE-2012-2804, 4a80ebe491609e04110a1dd540a0ca79d3be3d04
1136 CVE-2012-5359, msvr12-017
1137 CVE-2012-5360, msvr12-017
1138 CVE-2012-5361, msvr12-017
1139 </pre>
1140
1141 <h2>FFmpeg 0.10</h2>
1142
1143 <h3>0.10.15</h3>
1144 <p>
1145 Fixes following vulnerabilities:
1146 </p>
1147 <pre>
1148 CVE-2013-0848, a1804df66a4064aa30554a11e4fd6cdac3ed89c0
1149 CVE-2013-0852, a465ed5707f5cbc9713d5e9629d424cd2d46e038
1150 CVE-2013-0860, c79cf0129edafc388ba1c47cd7b6a620557e48de
1151 CVE-2013-3672, e17dc0a254ac8d3c33887a114a66e2b659ba0bc5
1152 CVE-2013-3674, 3aebdffb010df025728d6c2af89642f9634aa806
1153 CVE-2013-7020, b5d7b80a7e43779ca2962ba56442579c2a7e927d
1154 </pre>
1155
1156 <h3>0.10.14</h3>
1157 <p>
1158 Fixes following vulnerabilities:
1159 </p>
1160 <pre>
1161 CVE-2014-4609, 6a968073daa74ffb98368fefd476a4562ce84e1b / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
1162 CVE-2014-4610, 6a968073daa74ffb98368fefd476a4562ce84e1b / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
1163 </pre>
1164
1165 <h3>0.10.13</h3>
1166 <p>
1167 Fixes following vulnerabilities:
1168 </p>
1169 <pre>
1170 CVE-2012-5150, 2facb10f705ab3f34b7a050107d7556b388c068c / ae3d41636942cbc0236bad21ad06c65f4eb0f096
1171 </pre>
1172
1173 <h3>0.10.12</h3>
1174 <p>
1175 Fixes following vulnerabilities:
1176 </p>
1177 <pre>
1178 CVE-2012-2795, ca8c3ec11b8ceb6d753176d5c04145cb83cbbe47 / a0abefb0af64a311b15141062c77dd577ba590a3
1179 CVE-2014-2098, ae51d93983530a1900ee4e1e4bf43cb28a30efb2 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
1180 CVE-2014-2099, f157f18b3473dc5bcef8d21d25ce0cdb6597bafd / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
1181 CVE-2014-2263, 68b14c044a4a00d69aeb620bdb57dce533c4190a / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
1182 </pre>
1183
1184 <h3>0.10.9</h3>
1185 <p>
1186 Fixes following vulnerabilities:
1187 </p>
1188 <pre>
1189 CVE-2013-7009, ef8145270f4a91216b24b1552c73e7eda140c8b6 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
1190 CVE-2013-7010, a99aff4e4bbef8e64b51f267cd1769214e1b4e80 / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
1191 CVE-2013-7014, 9300b1f64e5b85164e50d95dfed4a66452cb667e / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
1192 CVE-2013-7015, e288124394840f9e37e110afe47c737044372f89 / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
1193 CVE-2013-7018, 1a311ad99a57ec3cd4f821f8a4c22973e2b4d740 / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
1194 CVE-2013-7023, 20854f9bffd2130b6b987c439c2b4002aa177dd0 / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
1195 </pre>
1196
1197 <h3>0.10.7</h3>
1198 <p>
1199 Fixes following vulnerabilities:
1200 </p>
1201 <pre>
1202 CVE-2013-0868, b07c791252707c88f610daa668eae3ddc6fbccc7 / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
1203                ba4b57e8024a9635b4eaf7f3cc08837b065bd4c9 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
1204 CVE-2013-0894, e050af9a809bd4e223c89e280ebd94da0e1034b5 / 11dcecfcca0eca1a571792c4fa3c21fb2cfddddc
1205 c3d7c805bc9c1ed584e92649cd8fa8cbb7010967 / c83002a4f8042ccfa0688a9a18e8fa0369c1fda8
1206 </pre>
1207
1208 <h3>0.10.6</h3>
1209 <p>
1210 Fixes following vulnerabilities:
1211 </p>
1212 <pre>
1213 CVE-2012-2796, CVE-2012-2775, CVE-2012-2772, CVE-2012-2776,
1214 CVE-2012-2779, CVE-2012-2787, CVE-2012-2794, CVE-2012-2800,
1215 CVE-2012-2802, CVE-2012-2801, CVE-2012-2786, CVE-2012-2798,
1216 CVE-2012-2793, CVE-2012-2789, CVE-2012-2788, CVE-2012-2790,
1217 CVE-2012-2777, CVE-2012-2784
1218 </pre>
1219 <h3>0.10.3</h3>
1220 <p>
1221 Fixes following vulnerabilities:
1222 </p>
1223 <pre>
1224 CVE-2012-0947, CVE-2012-2771, CVE-2012-2773, CVE-2012-2778, CVE-2012-2780,
1225 CVE-2012-2781, CVE-2012-2805,
1226 </pre>
1227 <h3>0.10</h3>
1228 <p>
1229 Fixes following vulnerabilities:
1230 </p>
1231 <pre>
1232 CVE-2011-3929, CVE-2011-3934, CVE-2011-3935, CVE-2011-3936,
1233 CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3941, CVE-2011-3944,
1234 CVE-2011-3945, CVE-2011-3946, CVE-2011-3947, CVE-2011-3949,
1235 CVE-2011-3950, CVE-2011-3951, CVE-2011-3952
1236 </pre>
1237 <p>
1238 and several others that do not have a CVE number.
1239 Many of these issues can be exploited when a remote file is
1240 played back and some are probable arbitrary code execution vulnerabilities.
1241 </p>
1242
1243 <p>
1244 FFmpeg 0.10 is unaffected by:
1245 </p>
1246 <pre>
1247 CVE-2011-3930, CVE-2011-3931, CVE-2011-3932, CVE-2011-3933,
1248 CVE-2011-3938, CVE-2011-3939, CVE-2011-3942, CVE-2011-3943,
1249 CVE-2011-3948.
1250 </pre>
1251
1252 <h2>FFmpeg 0.9</h2>
1253 <h3>0.9.4</h3>
1254 <p>
1255 Fixes following vulnerabilities:
1256 </p>
1257 <pre>
1258 CVE-2012-2795, 356f8634e9919ff88038fda4b6e5271954892c89 / a0abefb0af64a311b15141062c77dd577ba590a3
1259 CVE-2013-0894, 3926ebc7029d97f2aa8c1d834a9a67d821c43db8 / 2c16bf2de07c68513072bf3cc96401d2c6291a3e
1260 CVE-2013-7023, 87d335c0075603e9d10463479d42d86016033390 / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
1261 CVE-2014-2098, 954ce59a0abb8497864603499a1a4321fe4d8982 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
1262 CVE-2014-2099, 573d5fdedae72bf59d8c0b0766fdee171063d36f / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
1263 CVE-2014-2263, d234e1d333c95d2f883830e8deeac04cd1c15673 / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
1264 </pre>
1265
1266 <h3>0.9.3</h3>
1267 <p>
1268 Fixes following vulnerabilities:
1269 </p>
1270 <pre>
1271 CVE-2013-0868, 03e2e95beb1a6203e5bcd55b38926f71272a3c2b / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
1272 CVE-2013-0868, 21dd8f5baa43d852354e9b6d8174be4095cdec0e / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
1273 CVE-2013-7009, 4490b3db23bd37ab9db15914f3a94a3caa090530 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
1274 CVE-2013-7010, a62852bae0ee29992a6218687cb74d1f4dcd4b8e / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
1275 CVE-2013-7014, 40d4e82e2ecd53668d831df51ecc9e05ca41d5f0 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
1276 CVE-2013-7015, edb4aad93dc2a08523ad16b5511cf985360dfd8e / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
1277 CVE-2013-7018, a4b4be7493bdfd6d50ef6038adcc45e5b07878f1 / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
1278 </pre>
1279
1280 <h3>0.9.1</h3>
1281 <p>
1282 Fixes following vulnerabilities:
1283 </p>
1284 <pre>
1285 CVE-2011-3893, CVE-2011-3895,
1286
1287 CVE-2012-0847 FFmpeg ae21776207e8a2bbe268e7c9e203f7599dd87ddb lavfi:
1288 add missing check in avfilter_filter_samples()
1289
1290 CVE-2012-0848 FFmpeg 5257743aee0c3982f0079e6553aabc6aa39401d2 ws_snd1:
1291 Fix wrong samples count and crash.
1292
1293 CVE-2012-0849 FFmpeg 1f99939a6361e2e6d6788494dd7c682b051c6c34 j2kdec:
1294 Fix integer overflow leading to a segfault
1295
1296 CVE-2012-0850 FFmpeg 944f5b2779e4aa63f7624df6cd4de832a53db81b aacsbr:
1297 Fix memory corruption.
1298
1299 CVE-2012-0851 FFmpeg 7fff64e00d886fde11d61958888c82b461cf99b9 h264:
1300 check chroma_format_idc range.
1301
1302 CVE-2012-0852 FFmpeg 608708009f69ba4cecebf05120c696167494c897 adpcm:
1303 Fix crash
1304
1305 CVE-2012-0853 FFmpeg 9af6abdc17deb95c9b1f1d9242ba49b8b5e0b016 atrac3:
1306 Fix crash in tonal component decoding.
1307
1308 CVE-2012-0854 FFmpeg 6d8e6fe9dbc365f50521cf0c4a5ffee97c970cb5
1309 CODEC_ID_SOL_DPCM: Fix used write buffer.
1310
1311 CVE-2012-0855 FFmpeg 3eedf9f716733b3b4c5205726d2c1ca52b3d3d78 j2kdec:
1312 Check curtileno for validity
1313
1314 CVE-2012-0856 FFmpeg 21270cffaeab2f67a613907516b2b0cd6c9eacf4 h263dec:
1315 Fix regression / crash with lowres.
1316
1317 CVE-2012-0857 FFmpeg 282bb02839b1ce73963c8e3ee46804f1ade8b12a j2kdec:
1318 Fix crash in get_qcx
1319
1320 CVE-2012-0858 FFmpeg 18bcfc912e48bf77a5202a0e24a3b884b9b2ff2c shorten:
1321 Fix invalid free()
1322
1323 CVE-2012-0859 FFmpeg 6fcf2bb8af0e7d6bb179e71e67e5fab8ef0d2ec2 vorbis:
1324 Fix last quarter of CVE-2011-3893
1325 </pre>
1326 <p>and more security issues that
1327 have no CVE number. Many of these issues can be exploited when a remote file is
1328 played back and a few are probable arbitrary code execution vulnerabilities</p>
1329
1330
1331 <h2>FFmpeg 0.8</h2>
1332 <h3>0.8.15</h3>
1333 <p>
1334 Fixes following vulnerabilities:
1335 </p>
1336 <pre>
1337 CVE-2013-0894, d86a5ce03f6993aaf7a28f2c2b29a788d7ea76ab / 11dcecfcca0eca1a571792c4fa3c21fb2cfddddc
1338 </pre>
1339
1340 <h3>0.8.11</h3>
1341 <p>
1342 Fixes following vulnerabilities:
1343 </p>
1344 <pre>
1345 CVE-2012-0853, CVE-2012-0858, CVE-2011-3929, CVE-2011-3936,
1346 CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3945, CVE-2011-3947
1347 Several security issues that dont have CVE numbers.
1348 </pre>
1349
1350 <h3>0.8.10</h3>
1351 <p>Fixes CVE-2011-3893 and CVE-2011-3895, and many more</p>
1352
1353 <h3>0.8.7</h3>
1354 <p>Fixes CVE-2011-4352/NGS00145, CVE-2011-4579/NGS00148, CVE-2011-4351, NGS00144, CVE-2011-4353 among others</p>
1355
1356 <h3>0.8.6</h3>
1357 <p>Fixes CVE-2011-3892 among others</p>
1358
1359 <h3>0.8.5</h3>
1360 <p>Fixes CVE-2011-4364 among others</p>
1361
1362 <h2>FFmpeg 0.7</h2>
1363 <h3>0.7.17</h3>
1364 <p>
1365 Fixes following vulnerabilities:
1366 </p>
1367 <pre>
1368 CVE-2012-5150, c3ece52decafc4923aebe7fd74b274e9ebb1962e / ae3d41636942cbc0236bad21ad06c65f4eb0f096
1369 CVE-2014-4609, 1b291e0466308b341bc2e8c2a49d44862400f014 / 7b5c706494a775b2b0d0e0a38448610802eef8f4
1370 CVE-2014-8541, b5e661bcd2bb4fe771cb2c1e21215c68e6a17665 / 5c378d6a6df8243f06c87962b873bd563e58cd39
1371 CVE-2014-8542, cd3c4d8c55222337b0b59af4ea1fecfb46606e5e / 105654e376a736d243aef4a1d121abebce912e6b
1372 CVE-2014-8543, 73962e677d871fa0dde5385ee04ea07c048d8864 / 8b0e96e1f21b761ca15dbb470cd619a1ebf86c3e
1373 CVE-2014-8545, 7a5590ef4282e19d48d70cba0bc4628c13ec6fd8 / 3e2b745020c2dbf0201fe7df3dad9e7e0b2e1bb6
1374 CVE-2014-8547, ef32bc8dde52439afd13988f56012a9f4dd55a83 / 8f1457864be8fb9653643519dea1c6492f1dde57
1375 CVE-2014-8548, 5b2097626d0e4ccb432d7d8ab040aa8dbde9eb3a / c727401aa9d62335e89d118a5b4e202edf39d905
1376 CVE-2014-9316, 30e8a375901f8802853fd6d478b77a127d208bd6 / 0eecf40935b22644e6cd74c586057237ecfd6844
1377 CVE-2014-9317, cb1db92cca98f963e91f421ee0c84f8866325a73 / 79ceaf827be0b070675d4cd0a55c3386542defd8
1378 CVE-2014-9603, fac6f744d8170585f05e098ce9c9f27eeffa818e / 3030fb7e0d41836f8add6399e9a7c7b740b48bfd
1379 CVE-2015-1872, 75b0cfcf105c8720a47a2ee80a70ba16799d71b7 / fabbfaa095660982cc0bc63242c459561fa37037
1380 </pre>
1381
1382 <h3>0.7.16</h3>
1383 <p>
1384 Fixes following vulnerabilities:
1385 </p>
1386 <pre>
1387 CVE-2013-0894, d86a5ce03f6993aaf7a28f2c2b29a788d7ea76ab / 11dcecfcca0eca1a571792c4fa3c21fb2cfddddc
1388 </pre>
1389
1390 <h3>0.7.12</h3>
1391 <p>
1392 Fixes following vulnerabilities:
1393 </p>
1394 <pre>
1395 CVE-2012-0853, CVE-2012-0858, CVE-2011-3929, CVE-2011-3936,
1396 CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3945, CVE-2011-3947
1397 Several security issues that dont have CVE numbers.
1398 </pre>
1399
1400 <h3>0.7.11</h3>
1401 <p>Fixes CVE-2011-3893 and CVE-2011-3895, and many more</p>
1402
1403 <h3>0.7.8</h3>
1404 <p>Fixes CVE-2011-4352, CVE-2011-4579, CVE-2011-4351, CVE-2011-4353</p>
1405
1406 <h3>0.7.7</h3>
1407 <p>Fixes CVE-2011-3892</p>
1408
1409 <h3>0.7.6</h3>
1410 <p>Fixes CVE-2011-4364 among others</p>
1411
1412 <h3>0.7</h3>
1413 <p>Fixes CVE-2011-2161</p>
1414
1415 <h2>FFmpeg 0.6</h2>
1416 <h3>0.6.5</h3>
1417 <p>Fixes CVE-2011-3892, CVE-2011-3893, CVE-2011-3895</p>
1418
1419 <h3>0.6.4</h3>
1420 <p>Fixes CVE-2011-4352, CVE-2011-4579, CVE-2011-4353, CVE-2011-4351, CVE-2011-4364</p>
1421
1422 <h3>0.6.2</h3>
1423 <p>Fixes CVE-2011-2161</p>
1424
1425 <h2>FFmpeg 0.5</h2>
1426 <h3>0.5.14</h3>
1427 <p>
1428 Fixes following vulnerabilities:
1429 </p>
1430 <pre>
1431 CVE-2012-5150, 90c8fa52216b7a9fc83167f791dd7bb1d01bbaf2 / ae3d41636942cbc0236bad21ad06c65f4eb0f096
1432 CVE-2013-7023, 04fb6bb9155a5b1857027b78728badec72734c2e / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
1433 CVE-2014-4609, 24a0273cb86ec0b8bf17c71e7f426c3aa9e4989f / 7b5c706494a775b2b0d0e0a38448610802eef8f4
1434 CVE-2014-4609, 24a0273cb86ec0b8bf17c71e7f426c3aa9e4989f / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
1435 CVE-2014-4610, 24a0273cb86ec0b8bf17c71e7f426c3aa9e4989f / d6af26c55c1ea30f85a7d9edbc373f53be1743ee
1436 </pre>
1437
1438 <h3>0.5.13</h3>
1439 <p>
1440 Fixes following vulnerabilities:
1441 </p>
1442 <pre>
1443 CVE-2013-7009, fde0b7d91c9cbcc427f87c2651f39d0075c66efe / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
1444 CVE-2013-7010, e7484d54252d3442b64ed09770d4c84c44e104e9 / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
1445 </pre>
1446
1447 <h3>0.5.11</h3>
1448 <p>
1449 Fixes following vulnerabilities:
1450 </p>
1451 <pre>
1452 CVE-2013-0849, fee26d352a52eb9f7fcd8d9167fb4a5ba015b612 / 3ae610451170cd5a28b33950006ff0bd23036845
1453 CVE-2013-0846, a23a3dba25448939e6be43c9196f1e6917258e2e / a7ee6281f7ef1c29284e3a4cadfe0f227ffde1ed
1454 CVE-2013-0865, 13093f9767b922661132a3c1f4b5ba2c7338b660 / ab6c9332bfa1e20127a16392a0b85a4aa4840889
1455 CVE-2013-0868, ac476bfa9f90587eadef5b98cfc40ec77dde3f18 / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
1456 CVE-2013-0868, 272e7f6443b76fb47192930d157bfd9284294188 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
1457 </pre>
1458
1459 <h3>0.5.8</h3>
1460 <p>Fixes CVE-2011-3892, CVE-2011-3893, CVE-2011-3895</p>
1461
1462 <h3>0.5.7</h3>
1463 <p>CVE-2011-4353</p>
1464
1465 <h3>0.5.6</h3>
1466 <p>Fixes CVE-2011-4579, CVE-2011-4351</p>
1467
1468 <h3>0.5.5</h3>
1469 <p>Fixes CVE-2011-3504, CVE-2011-3362, CVE-2011-3973, CVE-2011-3974</p>
1470
1471 <h3>0.5.4</h3>
1472 <p>Fixes CVE-2010-3908, CVE-2011-0722, CVE-2010-4704, CVE-2011-0480, CVE-2011-0723, CVE-2011-2161</p>
1473
1474 <h3>0.5</h3>
1475 <p>
1476 Fixes following vulnerabilities:
1477 </p>
1478 <pre>
1479 CVE-2008-4610 00bbe27631ddce543e00d5fbdee445c39fc84d7f
1480 CVE-2008-4867 4df7beb3686caf2df345d2e10564aa8cf6c24a65
1481 CVE-2009-0385 0838cfdc8a10185604db5cd9d6bffad71279a0e8
1482 </pre>