FFmpeg Security

Please report vulnerabilities to ffmpeg-security@ffmpeg.org

FFmpeg 2.0

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-3670, c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
CVE-2013-3671, 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
CVE-2013-3672, 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
CVE-2013-3673, d23b8462b5a4a9da78ed45c4a7a3b35d538df909
CVE-2013-3674, ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
CVE-2013-3675, 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915

2.0.1

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-4263, 1bf2461765c58aad5829ea45a2885d11f50b73f0 / e43a0a232dbf6d3c161823c2e07c52e76227a1bc
CVE-2013-4264, acf511de34e0b79fff0183e06ed37f1aa8dc3d94 / 2960576378d17d71cc8dccc926352ce568b5eec1
CVE-2013-4265, 211374e52a933a2b3f21a4d6e66e9f1b0623e44e / c94f9e854228e0ea00e1de8769d8d3f7cab84a55

FFmpeg 1.2

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-2495, 3dbc0ff9c3e6f6e0d08ea3d42cb33761bae084ba
CVE-2013-2496, e398990eb87785e20e065cd3f14d1dbb69df4392
CVE-2013-0870, 14c8ee00ffd9d45e6e0c6f11a957ce7e56f7eb3a

1.2.1

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-3670, 0baa0a5a02e16ef097ed9f72bc8a7d7b585c7652 / c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
CVE-2013-3671, cc0dd86580b3257f22a4981a79eb5fa6804182b6 / 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
CVE-2013-3672, 7fa6db2545643efb4fe2e0bb501fa50af35a6330 / 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
CVE-2013-3673, 7ee5e97c46e30fb3d6f9f78cc3313dbc06528b37 / d23b8462b5a4a9da78ed45c4a7a3b35d538df909
CVE-2013-3674, 7ef2dbd2392e3e4d430e0173e1e5c4df9f18b6dd / ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
CVE-2013-3675, 524d0d2cfc7bab1b348f85e7c0369859e63781cf / 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915

FFmpeg 1.1

1.1.4

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-2495, f719e6566c08dc1e18cf1caf07ba8c0e93cd7283 / 3dbc0ff9c3e6f6e0d08ea3d42cb33761bae084ba
CVE-2013-2496, e398990eb87785e20e065cd3f14d1dbb69df4392 / b9a1efa6f4d4cda20ce796614ff5b0c523df5672

1.1.3

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-2277, 02d1efdd5b61cefb96562ff9b94c03486a8ead15 / bdeb61ccc67911cfc5e20c7cfb1312d0501ca90a
CVE-2013-2276, 469cb61193861baf46cce76f98985b026b08cd8d / 8a6449167a6da8cb747cfe3502ae86ffaac2ed48
CVE-2013-0872, 7c40a0449b4771a0a09c3c38e081d3869d1f917b / 21cd905cd44a4bbafe8631bbaa6021d328413ce5
CVE-2013-0873, 811a504c6bc2586a8ea5d52fbcfee94277123eb5 / 4f1279154ee9baf2078241bf5619774970d18b25
CVE-2013-0874, 75211f2b8cfb8b4a3f47c514e55585651eeb2767 / e1219cdaf9fb4bc8cea410e1caf802373c1bfe51
CVE-2013-0875, f6687bbb6464532f14b3246cdb7b03f6d04b25cb / 1ac0fa50eff30d413206cffa5f47f7fe6d4849b1
CVE-2013-0876, 1400f1a1e46d72dc38d4cee66f611d91c3a1f49b / 5260edee7e5bd975837696c8c8c1a80eb2fbd7c1
CVE-2013-0877, 1ea5bbc5940d2ea5ec1eea83cccef331d737f5f6 / 365270aec5c2b9284230abc702b11168818f14cf
CVE-2013-0878, f5955d9f6f9ffdb81864c3de1c7b801782a55725 / 796012af6c780b5b13ebca39a491f215515a18fe

1.1.2

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-0862, f4fb841ad13bab66d4fb0c7ff2a94770df7815d8 / 49b729d3af8464de431362e6c5b3027102bc2f88
CVE-2013-0863, 62c9beda0c189db5cb61fa772057e3af9521f293 / 7357ca900efcf829de4cce4cec6ddc286526d417
CVE-2013-0864, 9547034f9120187e23ad76424dd4d70247e62212 / c10350358da58600884292c08a8690289b81de29
CVE-2013-0865, f3d16706060ab6ae6dc78f15359fab3fd87c9495 / ab6c9332bfa1e20127a16392a0b85a4aa4840889
CVE-2013-0866, 47e462eecc0a47ad40f59376199f93f227e21d13 / 96f452ac647dae33c53c242ef3266b65a9beafb6
CVE-2013-0867, 3ef1538121fa6daeb1767510f1d4ae2c306c9fec / 11c99c78bafa77f679a1a3ba06ad00984b9a4cae
CVE-2013-0868, 6baa54924980e1f0e8121e4715d16ed1adcd2a23 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
        75e88db33013eaa7ab74457f5556df677b4ffb42 / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
CVE-2013-0869, eaa9d2cd6b8c1e2722d5bfc56ea67fde865200ce / 695af8eed642ff0104834495652d1ee784a4c14d

1.1.1

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-0860, 68a0477bc0af026db971ddba22541029a9e8715b / 23318a57358358e7a4dc551e830e4503f0638cfe
CVE-2013-0861, 43c6b45a53a186a187f7266e4d6bd3c2620519f1 / d270c3202539e8364c46410e15f7570800e33343

1.1

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-0844, f18c873ab5ee3c78d00fdcc2582b39c133faecb4
CVE-2013-0845, 0ceca269b66ec12a23bf0907bd2c220513cdbf16
CVE-2013-0846, a7ee6281f7ef1c29284e3a4cadfe0f227ffde1ed
CVE-2013-0847, 10416a4d56fa8a89784e4fb62099c3cab17a9952
CVE-2013-0848, 6abb9a901fca27da14d4fffbb01948288b5da3ba
CVE-2013-0849, 3ae610451170cd5a28b33950006ff0bd23036845
CVE-2013-0850, d6c184880ee2e09fd68c0ae217173832cee5afc1
CVE-2013-0851, 63ac64864c6e0e84355aa3caa5b92208997a9a8d
CVE-2013-0852, c0d68be555f5858703383040e04fcd6529777061
CVE-2013-0853, be818df547c3b0ae4fadb50fd210139a8636706a
CVE-2013-0854, 1f41cffe1e3e79620f587545bdfcbd7e6e68ed29
CVE-2013-0855, 3920d1387834e2bc334aff9f518f4beb24e470bd
CVE-2013-0856, fd4f4923cce6a2cbf4f48640b4ac706e614a1594
CVE-2013-0857, 2fbb37b51bbea891392ad357baf8f3dff00bac05
CVE-2013-0858, 13451f5520ce6b0afde861b2285dda659f8d4fb4
CVE-2013-0859, 6d1c5ea04af3e345232aa70c944de961061dab2d

FFmpeg 1.0

1.0.4

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-0866, c459c7b23efffab762560e41ad6a2c0dbbfd4915 / 96f452ac647dae33c53c242ef3266b65a9beafb6
CVE-2013-0865, 08e2c7a45f82b897a285548c257972eb1ad352c5 / ab6c9332bfa1e20127a16392a0b85a4aa4840889
CVE-2013-0863, 89e16e675d3cbe76cf4581f98bf4ac300cab0286 / 7357ca900efcf829de4cce4cec6ddc286526d417
CVE-2013-0861, 4cd1dad91ae97fe1f0dd534c3f5566787566f137 / d270c3202539e8364c46410e15f7570800e33343
CVE-2013-0860, 3e196e4def03c7a91423803402f84d638d316c33 / 23318a57358358e7a4dc551e830e4503f0638cfe
CVE-2013-0858, 2502914c5f8eb77659d7c0868396862557a63245 / 13451f5520ce6b0afde861b2285dda659f8d4fb4
CVE-2013-0845, 6df0d3e2916c223dbe4262bf1b876dff1cb3f980 / 0ceca269b66ec12a23bf0907bd2c220513cdbf16
CVE-2013-0844, 85a14dbd5dca34320f58b1ba11dd6dd0df4fb3be / f18c873ab5ee3c78d00fdcc2582b39c133faecb4
CVE-2013-0868, b666debffec1fcbb19ef377635a53b9a58bca8a4 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
        db0f7f7394e1f994ed38db043f78ed0f10bde0da / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
CVE-2013-0862, 8eda88868399de00806cf21a966d9660db4ae9b4 / 49b729d3af8464de431362e6c5b3027102bc2f88

1.0.2

Fixes following (minor) vulnerabilities:

commit 20c121c00747d6c3b0b0f98deeff021171b2ed74 / c83002a4f8042ccfa0688a9a18e8fa0369c1fda8
commit 68e48ed72e0597ae61bc3e9e6e6d9edcb1a00073 / 7d66bc7920240cc0e8df6c44b2d2cdbe4b228fbe
commit 9929991da7b843e7d80154fcacc4e80579b86a2d / cbe43e62c9ac7d4aefdc13476f6f691bd626525f
commit e74cd2f4706f71da5e9205003c1d8263b54ed3fb / 03847eb8259291b4ff1bd840bd779d0699d71f96

1.0.1

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2013-0859, 0b9be54e97fa574867d5e99a3623d1db7df7b274 / 6d1c5ea04af3e345232aa70c944de961061dab2d
CVE-2013-0857, 112d4c400f0e0d5d1621fc8db515907cffaae259 / 2fbb37b51bbea891392ad357baf8f3dff00bac05
CVE-2013-0856, e0884eadf6a15e93142131b695f48776f9a0ac31 / fd4f4923cce6a2cbf4f48640b4ac706e614a1594
CVE-2013-0855, c8c9740ee1ea4a4f857a24b1ce05dcd07b72ec2d / 3920d1387834e2bc334aff9f518f4beb24e470bd
CVE-2013-0853, c51c5f83c13b0fa3e332e59bf764fdc598476b2e / be818df547c3b0ae4fadb50fd210139a8636706a
CVE-2013-0852, 28bf685bfc6d0c744369cdf367f61a78d80d0b01 / c0d68be555f5858703383040e04fcd6529777061
CVE-2013-0851, c8833a13cf530fbf5b1d579cd1ae527a0904403f / 63ac64864c6e0e84355aa3caa5b92208997a9a8d
CVE-2013-0850, c82d6e05da0898c45ae915fb808e175f6a4ec7e5 / d6c184880ee2e09fd68c0ae217173832cee5afc1
CVE-2013-0849, 38e8f78c041bd28f5b8d32f2fd945eae8ce28598 / 3ae610451170cd5a28b33950006ff0bd23036845
CVE-2013-0848, 74241de7ed501a34e7dfe291eed3339ca7b50755 / 6abb9a901fca27da14d4fffbb01948288b5da3ba
CVE-2013-0846, e34369e8ece08b7bd820366dea5965f4c40c0080 / a7ee6281f7ef1c29284e3a4cadfe0f227ffde1ed

FFmpeg 0.11

0.11

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2012-2772, cb7190cd2c691fd93e4d3664f3fce6c19ee001dd
CVE-2012-2774, 59a4b73531428d2f420b4dad545172c8483ced0f
CVE-2012-2775, 9d3032b960ae03066c008d6e6774f68b17a1d69d
CVE-2012-2776, ba775a54bc2136ec5da85385a923b05ee6fab159
CVE-2012-2777, 25715064c2ef4978672a91f8c856f3e8809a7c45
CVE-2012-2779, 229e4c133287955d5f3f837520a3602709b21950
CVE-2012-2782, 9a57a37b7041581c10629c8241260a5d7bfbc1e7
CVE-2012-2783, d85b3c4fff4c4b255232fcc01edbd57f19d60998
CVE-2012-2785, 326f7a68bbd429c63fd2f19f4050658982b5b081
        d462949974668ffb013467d12dc4934b9106fe19
CVE-2012-2786, d1c95d2ce39560e251fdb14f4af91b04fd7b845c
CVE-2012-2787, 01bf2ad7351fdaa2e21b6bdf963d22d6ffccb920
CVE-2012-2788, c41ac870470c614185e1752c11f892809022248a
CVE-2012-2789, 97a5addfcf0029d0f5538ed70cb38cae4108a618
CVE-2012-2790, 2837d8dc276760db1821b81df3f794a90bfa56e6
CVE-2012-2791, 0846719dd11ab3f7a7caee13e7af71f71d913389
CVE-2012-2792, d442c4462a2692e27a24e1a9d0eb6f18725c7bd8
CVE-2012-2793, 83c7803f55b3231faeb93c1a634399a70fae9480
CVE-2012-2794, 5ad7335ebac2b38bb2a1c8df51a500b78461c05a
CVE-2012-2795, a0abefb0af64a311b15141062c77dd577ba590a3
        2a7063de547b1d8fb1cef523469390fb59fb2c50
        b3a43515827f3d22a881c33b87384f01c86786fd
CVE-2012-2796, 5e59a77cec804a9b44c60ea22c17beba6453ef23
CVE-2012-2797, cca9528524c7a4b91451f4322bd50849af5d057e
CVE-2012-2798, 72b9537d8886f679494651df517dfed9b420cf1f
CVE-2012-2799, 64bd7f8e4db1742e86c5ed02bd530688b74063e3
CVE-2012-2800, f0bf9e9c2a65e9a2b9d9e4e94f99acb191dc7ae7
CVE-2012-2801, 1df49142bab1b7bccd11392aa9e819e297d21a6e
CVE-2012-2802, 2c22701c371c2f3dea21fcdbb97c981939fb77af
CVE-2012-2803, 951cbea56fdc03ef96d07fbd7e5bed755d42ac8a
CVE-2012-2804, 4a80ebe491609e04110a1dd540a0ca79d3be3d04

FFmpeg 0.10

0.10.6

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2012-2796, CVE-2012-2775, CVE-2012-2772, CVE-2012-2776,
CVE-2012-2779, CVE-2012-2787, CVE-2012-2794, CVE-2012-2800,
CVE-2012-2802, CVE-2012-2801, CVE-2012-2786, CVE-2012-2798,
CVE-2012-2793, CVE-2012-2789, CVE-2012-2788, CVE-2012-2790,
CVE-2012-2777, CVE-2012-2784

0.10.3

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2012-0947, CVE-2012-2771, CVE-2012-2773, CVE-2012-2778, CVE-2012-2780,
CVE-2012-2781, CVE-2012-2805,

0.10

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2011-3929, CVE-2011-3934, CVE-2011-3935, CVE-2011-3936,
CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3941, CVE-2011-3944,
CVE-2011-3945, CVE-2011-3946, CVE-2011-3947, CVE-2011-3949,
CVE-2011-3950, CVE-2011-3951, CVE-2011-3952

and several others that do not have a CVE number. Many of these issues can be exploited when a remote file is played back and some are probable arbitrary code execution vulnerabilities.

FFmpeg 0.10 is unaffected by:

CVE-2011-3930, CVE-2011-3931, CVE-2011-3932, CVE-2011-3933,
CVE-2011-3938, CVE-2011-3939, CVE-2011-3942, CVE-2011-3943,
CVE-2011-3948.

FFmpeg 0.9

0.9.1

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2011-3893, CVE-2011-3895,

CVE-2012-0847 FFmpeg ae21776207e8a2bbe268e7c9e203f7599dd87ddb lavfi:
add missing check in avfilter_filter_samples()

CVE-2012-0848 FFmpeg 5257743aee0c3982f0079e6553aabc6aa39401d2 ws_snd1:
Fix wrong samples count and crash.

CVE-2012-0849 FFmpeg 1f99939a6361e2e6d6788494dd7c682b051c6c34 j2kdec:
Fix integer overflow leading to a segfault

CVE-2012-0850 FFmpeg 944f5b2779e4aa63f7624df6cd4de832a53db81b aacsbr:
Fix memory corruption.

CVE-2012-0851 FFmpeg 7fff64e00d886fde11d61958888c82b461cf99b9 h264:
check chroma_format_idc range.

CVE-2012-0852 FFmpeg 608708009f69ba4cecebf05120c696167494c897 adpcm:
Fix crash

CVE-2012-0853 FFmpeg 9af6abdc17deb95c9b1f1d9242ba49b8b5e0b016 atrac3:
Fix crash in tonal component decoding.

CVE-2012-0854 FFmpeg 6d8e6fe9dbc365f50521cf0c4a5ffee97c970cb5
CODEC_ID_SOL_DPCM: Fix used write buffer.

CVE-2012-0855 FFmpeg 3eedf9f716733b3b4c5205726d2c1ca52b3d3d78 j2kdec:
Check curtileno for validity

CVE-2012-0856 FFmpeg 21270cffaeab2f67a613907516b2b0cd6c9eacf4 h263dec:
Fix regression / crash with lowres.

CVE-2012-0857 FFmpeg 282bb02839b1ce73963c8e3ee46804f1ade8b12a j2kdec:
Fix crash in get_qcx

CVE-2012-0858 FFmpeg 18bcfc912e48bf77a5202a0e24a3b884b9b2ff2c shorten:
Fix invalid free()

CVE-2012-0859 FFmpeg 6fcf2bb8af0e7d6bb179e71e67e5fab8ef0d2ec2 vorbis:
Fix last quarter of CVE-2011-3893

and more security issues that have no CVE number. Many of these issues can be exploited when a remote file is played back and a few are probable arbitrary code execution vulnerabilities

FFmpeg 0.8

0.8.11

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2012-0853, CVE-2012-0858, CVE-2011-3929, CVE-2011-3936,
CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3945, CVE-2011-3947
Several security issues that dont have CVE numbers.

0.8.10

Fixes CVE-2011-3893 and CVE-2011-3895, and many more

0.8.7

Fixes CVE-2011-4352/NGS00145, CVE-2011-4579/NGS00148, CVE-2011-4351, NGS00144, CVE-2011-4353 among others

0.8.6

Fixes CVE-2011-3892 among others

0.8.5

Fixes CVE-2011-4364 among others

FFmpeg 0.7

0.7.12

Fixes following vulnerabilities:

CVE-2012-0853, CVE-2012-0858, CVE-2011-3929, CVE-2011-3936,
CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3945, CVE-2011-3947
Several security issues that dont have CVE numbers.

0.7.11

Fixes CVE-2011-3893 and CVE-2011-3895, and many more

0.7.8

Fixes CVE-2011-4352, CVE-2011-4579, CVE-2011-4351, CVE-2011-4353

0.7.7

Fixes CVE-2011-3892

0.7.6

Fixes CVE-2011-4364 among others

FFmpeg 0.6

0.6.5

Fixes CVE-2011-3892, CVE-2011-3893, CVE-2011-3895

0.6.4

Fixes CVE-2011-4352, CVE-2011-4579, CVE-2011-4353, CVE-2011-4351, CVE-2011-4364

FFmpeg 0.5

0.5.8

Fixes CVE-2011-3892, CVE-2011-3893, CVE-2011-3895

0.5.7

CVE-2011-4353

0.5.6

Fixes CVE-2011-4579, CVE-2011-4351

0.5.5

Fixes CVE-2011-3504, CVE-2011-3362, CVE-2011-3973, CVE-2011-3974

0.5.4

Fixes CVE-2010-3908, CVE-2011-0722, CVE-2010-4704, CVE-2011-0480, CVE-2011-0723