avcodec: add a Producer Reference Time AVPacketSideData type
[ffmpeg.git] / libavcodec / avpacket.c
index 99a0c13..74845ef 100644 (file)
@@ -54,7 +54,7 @@ AVPacket *av_packet_alloc(void)
     if (!pkt)
         return pkt;
 
     if (!pkt)
         return pkt;
 
-    av_packet_unref(pkt);
+    av_init_packet(pkt);
 
     return pkt;
 }
 
     return pkt;
 }
@@ -112,7 +112,7 @@ int av_grow_packet(AVPacket *pkt, int grow_by)
     av_assert0((unsigned)pkt->size <= INT_MAX - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
     if ((unsigned)grow_by >
         INT_MAX - (pkt->size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE))
     av_assert0((unsigned)pkt->size <= INT_MAX - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
     if ((unsigned)grow_by >
         INT_MAX - (pkt->size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE))
-        return -1;
+        return AVERROR(ENOMEM);
 
     new_size = pkt->size + grow_by + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
     if (pkt->buf) {
 
     new_size = pkt->size + grow_by + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
     if (pkt->buf) {
@@ -124,7 +124,7 @@ int av_grow_packet(AVPacket *pkt, int grow_by)
         } else {
             data_offset = pkt->data - pkt->buf->data;
             if (data_offset > INT_MAX - new_size)
         } else {
             data_offset = pkt->data - pkt->buf->data;
             if (data_offset > INT_MAX - new_size)
-                return -1;
+                return AVERROR(ENOMEM);
         }
 
         if (new_size + data_offset > pkt->buf->size) {
         }
 
         if (new_size + data_offset > pkt->buf->size) {
@@ -375,6 +375,9 @@ const char *av_packet_side_data_name(enum AVPacketSideDataType type)
     case AV_PKT_DATA_DISPLAYMATRIX:              return "Display Matrix";
     case AV_PKT_DATA_STEREO3D:                   return "Stereo 3D";
     case AV_PKT_DATA_AUDIO_SERVICE_TYPE:         return "Audio Service Type";
     case AV_PKT_DATA_DISPLAYMATRIX:              return "Display Matrix";
     case AV_PKT_DATA_STEREO3D:                   return "Stereo 3D";
     case AV_PKT_DATA_AUDIO_SERVICE_TYPE:         return "Audio Service Type";
+    case AV_PKT_DATA_QUALITY_STATS:              return "Quality stats";
+    case AV_PKT_DATA_FALLBACK_TRACK:             return "Fallback track";
+    case AV_PKT_DATA_CPB_PROPERTIES:             return "CPB properties";
     case AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES:               return "Skip Samples";
     case AV_PKT_DATA_JP_DUALMONO:                return "JP Dual Mono";
     case AV_PKT_DATA_STRINGS_METADATA:           return "Strings Metadata";
     case AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES:               return "Skip Samples";
     case AV_PKT_DATA_JP_DUALMONO:                return "JP Dual Mono";
     case AV_PKT_DATA_STRINGS_METADATA:           return "Strings Metadata";
@@ -388,6 +391,9 @@ const char *av_packet_side_data_name(enum AVPacketSideDataType type)
     case AV_PKT_DATA_CONTENT_LIGHT_LEVEL:        return "Content light level metadata";
     case AV_PKT_DATA_SPHERICAL:                  return "Spherical Mapping";
     case AV_PKT_DATA_A53_CC:                     return "A53 Closed Captions";
     case AV_PKT_DATA_CONTENT_LIGHT_LEVEL:        return "Content light level metadata";
     case AV_PKT_DATA_SPHERICAL:                  return "Spherical Mapping";
     case AV_PKT_DATA_A53_CC:                     return "A53 Closed Captions";
+    case AV_PKT_DATA_ENCRYPTION_INIT_INFO:       return "Encryption initialization data";
+    case AV_PKT_DATA_ENCRYPTION_INFO:            return "Encryption info";
+    case AV_PKT_DATA_AFD:                        return "Active Format Description data";
     }
     return NULL;
 }
     }
     return NULL;
 }
@@ -516,11 +522,12 @@ fail:
 
 int av_packet_unpack_dictionary(const uint8_t *data, int size, AVDictionary **dict)
 {
 
 int av_packet_unpack_dictionary(const uint8_t *data, int size, AVDictionary **dict)
 {
-    const uint8_t *end = data + size;
+    const uint8_t *end;
     int ret = 0;
 
     if (!dict || !data || !size)
         return ret;
     int ret = 0;
 
     if (!dict || !data || !size)
         return ret;
+    end = data + size;
     if (size && end[-1])
         return AVERROR_INVALIDDATA;
     while (data < end) {
     if (size && end[-1])
         return AVERROR_INVALIDDATA;
     while (data < end) {
@@ -574,10 +581,10 @@ FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
     dst->side_data            = NULL;
     dst->side_data_elems      = 0;
     for (i = 0; i < src->side_data_elems; i++) {
     dst->side_data            = NULL;
     dst->side_data_elems      = 0;
     for (i = 0; i < src->side_data_elems; i++) {
-         enum AVPacketSideDataType type = src->side_data[i].type;
-         int size          = src->side_data[i].size;
-         uint8_t *src_data = src->side_data[i].data;
-         uint8_t *dst_data = av_packet_new_side_data(dst, type, size);
+        enum AVPacketSideDataType type = src->side_data[i].type;
+        int size          = src->side_data[i].size;
+        uint8_t *src_data = src->side_data[i].data;
+        uint8_t *dst_data = av_packet_new_side_data(dst, type, size);
 
         if (!dst_data) {
             av_packet_free_side_data(dst);
 
         if (!dst_data) {
             av_packet_free_side_data(dst);
@@ -610,6 +617,7 @@ int av_packet_ref(AVPacket *dst, const AVPacket *src)
         ret = packet_alloc(&dst->buf, src->size);
         if (ret < 0)
             goto fail;
         ret = packet_alloc(&dst->buf, src->size);
         if (ret < 0)
             goto fail;
+        av_assert1(!src->size || src->data);
         if (src->size)
             memcpy(dst->buf->data, src->data, src->size);
 
         if (src->size)
             memcpy(dst->buf->data, src->data, src->size);
 
@@ -662,6 +670,7 @@ int av_packet_make_refcounted(AVPacket *pkt)
     ret = packet_alloc(&pkt->buf, pkt->size);
     if (ret < 0)
         return ret;
     ret = packet_alloc(&pkt->buf, pkt->size);
     if (ret < 0)
         return ret;
+    av_assert1(!pkt->size || pkt->data);
     if (pkt->size)
         memcpy(pkt->buf->data, pkt->data, pkt->size);
 
     if (pkt->size)
         memcpy(pkt->buf->data, pkt->data, pkt->size);
 
@@ -681,6 +690,7 @@ int av_packet_make_writable(AVPacket *pkt)
     ret = packet_alloc(&buf, pkt->size);
     if (ret < 0)
         return ret;
     ret = packet_alloc(&buf, pkt->size);
     if (ret < 0)
         return ret;
+    av_assert1(!pkt->size || pkt->data);
     if (pkt->size)
         memcpy(buf->data, pkt->data, pkt->size);
 
     if (pkt->size)
         memcpy(buf->data, pkt->data, pkt->size);
 
@@ -731,3 +741,25 @@ int ff_side_data_set_encoder_stats(AVPacket *pkt, int quality, int64_t *error, i
 
     return 0;
 }
 
     return 0;
 }
+
+int ff_side_data_set_prft(AVPacket *pkt, int64_t timestamp)
+{
+    AVProducerReferenceTime *prft;
+    uint8_t *side_data;
+    int side_data_size;
+
+    side_data = av_packet_get_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PRFT, &side_data_size);
+    if (!side_data) {
+        side_data_size = sizeof(AVProducerReferenceTime);
+        side_data = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PRFT, side_data_size);
+    }
+
+    if (!side_data || side_data_size < sizeof(AVProducerReferenceTime))
+        return AVERROR(ENOMEM);
+
+    prft = (AVProducerReferenceTime *)side_data;
+    prft->wallclock = timestamp;
+    prft->flags = 0;
+
+    return 0;
+}