avformat/mov: add support for reading Mastering Display Metadata Box
[ffmpeg.git] / libavformat / mov.c
index afef53b..7535bb9 100644 (file)
@@ -1236,8 +1236,8 @@ static int mov_read_mdhd(MOVContext *c, AVIOContext *pb, MOVAtom atom)
 
     sc->time_scale = avio_rb32(pb);
     if (sc->time_scale <= 0) {
-        av_log(c->fc, AV_LOG_ERROR, "Invalid mdhd time scale %d\n", sc->time_scale);
-        return AVERROR_INVALIDDATA;
+        av_log(c->fc, AV_LOG_ERROR, "Invalid mdhd time scale %d, defaulting to 1\n", sc->time_scale);
+        sc->time_scale = 1;
     }
     st->duration = (version == 1) ? avio_rb64(pb) : avio_rb32(pb); /* duration */
 
@@ -1266,8 +1266,8 @@ static int mov_read_mvhd(MOVContext *c, AVIOContext *pb, MOVAtom atom)
     mov_metadata_creation_time(&c->fc->metadata, creation_time);
     c->time_scale = avio_rb32(pb); /* time scale */
     if (c->time_scale <= 0) {
-        av_log(c->fc, AV_LOG_ERROR, "Invalid mvhd time scale %d\n", c->time_scale);
-        return AVERROR_INVALIDDATA;
+        av_log(c->fc, AV_LOG_ERROR, "Invalid mvhd time scale %d, defaulting to 1\n", c->time_scale);
+        c->time_scale = 1;
     }
     av_log(c->fc, AV_LOG_TRACE, "time scale = %i\n", c->time_scale);
 
@@ -4612,6 +4612,52 @@ static int mov_read_tmcd(MOVContext *c, AVIOContext *pb, MOVAtom atom)
     return 0;
 }
 
+static int mov_read_smdm(MOVContext *c, AVIOContext *pb, MOVAtom atom)
+{
+    MOVStreamContext *sc;
+    const int chroma_den = 50000;
+    const int luma_den = 10000;
+    int i, j, version;
+
+    if (c->fc->nb_streams < 1)
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
+
+    sc = c->fc->streams[c->fc->nb_streams - 1]->priv_data;
+
+    if (atom.size < 5) {
+        av_log(c->fc, AV_LOG_ERROR, "Empty Mastering Display Metadata box\n");
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
+    }
+
+    version = avio_r8(pb);
+    if (version) {
+        av_log(c->fc, AV_LOG_WARNING, "Unsupported Mastering Display Metadata box version %d\n", version);
+        return 0;
+    }
+    avio_skip(pb, 3); /* flags */
+
+    sc->mastering = av_mastering_display_metadata_alloc();
+    if (!sc->mastering)
+        return AVERROR(ENOMEM);
+
+    for (i = 0; i < 3; i++)
+        for (j = 0; j < 2; j++)
+            sc->mastering->display_primaries[i][j] =
+                av_make_q(lrint(((double)avio_rb16(pb) / (1 << 16)) * chroma_den), chroma_den);
+    for (i = 0; i < 2; i++)
+        sc->mastering->white_point[i] =
+            av_make_q(lrint(((double)avio_rb16(pb) / (1 << 16)) * chroma_den), chroma_den);
+    sc->mastering->max_luminance =
+        av_make_q(lrint(((double)avio_rb32(pb) / (1 <<  8)) * luma_den), luma_den);
+    sc->mastering->min_luminance =
+        av_make_q(lrint(((double)avio_rb32(pb) / (1 << 14)) * luma_den), luma_den);
+
+    sc->mastering->has_primaries = 1;
+    sc->mastering->has_luminance = 1;
+
+    return 0;
+}
+
 static int mov_read_st3d(MOVContext *c, AVIOContext *pb, MOVAtom atom)
 {
     AVStream *st;
@@ -5398,6 +5444,7 @@ static const MOVParseTableEntry mov_default_parse_table[] = {
 { MKTAG('s','t','3','d'), mov_read_st3d }, /* stereoscopic 3D video box */
 { MKTAG('s','v','3','d'), mov_read_sv3d }, /* spherical video box */
 { MKTAG('d','O','p','s'), mov_read_dops },
+{ MKTAG('S','m','D','m'), mov_read_smdm },
 { 0, NULL }
 };
 
@@ -5822,6 +5869,7 @@ static int mov_read_close(AVFormatContext *s)
 
         av_freep(&sc->stereo3d);
         av_freep(&sc->spherical);
+        av_freep(&sc->mastering);
     }
 
     if (mov->dv_demux) {
@@ -6172,6 +6220,15 @@ static int mov_read_header(AVFormatContext *s)
 
                 sc->spherical = NULL;
             }
+            if (sc->mastering) {
+                err = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA,
+                                              (uint8_t *)sc->mastering,
+                                              sizeof(*sc->mastering));
+                if (err < 0)
+                    return err;
+
+                sc->mastering = NULL;
+            }
             break;
         }
     }