fate: make subtitles tests output to stdout instead of md5
[ffmpeg.git] / tests / ref / fate / sub-charenc
index 5081731..2e993ce 100644 (file)
@@ -1 +1,61 @@
-c088c2924fd7af0a53eeeeb54a3f4456
+[Script Info]\r
+ScriptType: v4.00+\r
+PlayResX: 384\r
+PlayResY: 288\r
+\r
+[V4+ Styles]\r
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding\r
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0\r
+\r
+[Events]\r
+Format: Layer, Start, End, Style, Text\r
+Dialogue: 0,0:00:32.95,0:00:38.25,Default,КОЛУМБИА ПИКЧЪРС - АЗИЯ\NСОНИ ПИКЧЪРС и Е.Е. Co.\Nпредставят\r
+Dialogue: 0,0:00:52.76,0:00:58.60,Default,Т И Г Ъ Р   И   Д Р А К О Н\r
+Dialogue: 0,0:01:22.17,0:01:24.05,Default,Учителят Ли е тук.\r
+Dialogue: 0,0:01:45.48,0:01:47.32,Default,Шу Лиен!\r
+Dialogue: 0,0:01:54.53,0:01:57.24,Default,Ли Му Бай е тук.\r
+Dialogue: 0,0:02:05.83,0:02:09.00,Default,- Как вървят нещата?\N- Добре. Моля, влезте!\r
+Dialogue: 0,0:02:23.48,0:02:26.52,Default,Му Бай...\NМина много време.\r
+Dialogue: 0,0:02:26.73,0:02:28.11,Default,Така е.\r
+Dialogue: 0,0:02:28.57,0:02:31.41,Default,- Как върви бизнесът?\N- Добре.\r
+Dialogue: 0,0:02:31.61,0:02:33.90,Default,- А ти как си?\N- Добре.\r
+Dialogue: 0,0:02:40.16,0:02:42.79,Default,Монахът Дзенг каза,\Nче си в планината Удан.\r
+Dialogue: 0,0:02:43.04,0:02:46.54,Default,Каза, че практикуваш\Nдълбока медитация.\r
+Dialogue: 0,0:02:48.84,0:02:50.68,Default,Сигурно в планината\Nе много спокойно.\r
+Dialogue: 0,0:02:51.25,0:02:53.46,Default,Завиждам ти.\r
+Dialogue: 0,0:02:53.67,0:02:58.34,Default,Имам толкова много работа,\Nпочти не ми остава\Nвреме за почивка.\r
+Dialogue: 0,0:03:00.26,0:03:03.89,Default,Оставих обучението рано.\r
+Dialogue: 0,0:03:05.69,0:03:11.28,Default,Защо? Ти си боец на Удан.\NОбучението е всичко.\r
+Dialogue: 0,0:03:11.90,0:03:14.86,Default,По време на медитация…\r
+Dialogue: 0,0:03:15.07,0:03:18.49,Default,стигнах до място,\Nкъдето имаше дълбока тишина...\r
+Dialogue: 0,0:03:19.87,0:03:22.79,Default,бях обграден от светлина...\r
+Dialogue: 0,0:03:23.41,0:03:28.08,Default,времето и пространството изчезнаха.\r
+Dialogue: 0,0:03:28.71,0:03:34.09,Default,Достигнах до състояние, за което\Nучителят не ми беше казвал.\r
+Dialogue: 0,0:03:37.05,0:03:39.14,Default,Постигнал си просветление?\r
+Dialogue: 0,0:03:39.34,0:03:41.22,Default,Не.\r
+Dialogue: 0,0:03:41.72,0:03:45.81,Default,Не почувствах блаженството\Nна просветлението.\r
+Dialogue: 0,0:03:46.02,0:03:52.86,Default,Вместо това... ме обгърна\Nбезкрайна мъка.\r
+Dialogue: 0,0:03:53.40,0:03:56.57,Default,Не можах да издържа.\r
+Dialogue: 0,0:03:57.49,0:03:59.74,Default,Прекъснах медитацията си.\r
+Dialogue: 0,0:03:59.95,0:04:02.24,Default,Не можах да продължа.\r
+Dialogue: 0,0:04:03.20,0:04:07.79,Default,Нещо...\Nме дърпаше назад.\r
+Dialogue: 0,0:04:09.62,0:04:10.91,Default,Какво беше?\r
+Dialogue: 0,0:04:15.46,0:04:18.00,Default,Нещо, от което не\Nмога да се освободя.\r
+Dialogue: 0,0:04:23.39,0:04:24.68,Default,Скоро ли ще тръгваш?\r
+Dialogue: 0,0:04:26.77,0:04:30.27,Default,Подготвяме охрана\Nза една доставка...\r
+Dialogue: 0,0:04:30.48,0:04:31.94,Default,за Пекин.\r
+Dialogue: 0,0:04:32.56,0:04:34.10,Default,Мога ли да те помоля...\r
+Dialogue: 0,0:04:35.07,0:04:38.82,Default,да занесеш нещо на господин Те.\r
+Dialogue: 0,0:04:44.28,0:04:48.12,Default,Зеленият меч на Съдбата!?\NДаваш го на господин Те!?\r
+Dialogue: 0,0:04:48.37,0:04:52.67,Default,Да. Той винаги е бил\Nнашият най-голям покровител.\r
+Dialogue: 0,0:04:52.88,0:04:56.55,Default,Не разбирам.\NКак можеш да се разделиш с него?\r
+Dialogue: 0,0:04:56.76,0:04:59.93,Default,Той винаги е бил с теб.\r
+Dialogue: 0,0:05:01.18,0:05:05.52,Default,Твърде много хора са\Nзагинали от това острие.\r
+Dialogue: 0,0:05:09.68,0:05:14.52,Default,Чисто е единствено защото\Nкръвта се отмива лесно.\r
+Dialogue: 0,0:05:15.40,0:05:20.61,Default,Ти го използваш справедливо.\NДостоен си за него.\r
+Dialogue: 0,0:05:23.66,0:05:27.37,Default,Дойде време\Nда го оставя.\r
+Dialogue: 0,0:05:27.58,0:05:31.21,Default,Е, какво ще правиш\Nот сега нататък?\r
+Dialogue: 0,0:05:34.71,0:05:37.50,Default,Ела с мен в Пекин.\r
+Dialogue: 0,0:05:37.71,0:05:41.42,Default,Лично ще дадеш меча\Nна господин Те.\r
+Dialogue: 0,0:05:41.68,0:05:44.89,Default,Ще бъде както преди.\r
+Dialogue: 0,0:05:47.01,0:05:51.68,Default,Първо трябва да отида\Nна гроба на учителя си.\r