avopt: Explicitly store float/double option defaults in .dbl
[ffmpeg.git] / libavresample / options.c
index 6051bdd..8f64370 100644 (file)
@@ -45,15 +45,15 @@ static const AVOption options[] = {
         { "q8",  "16-bit 8.8 Fixed-Point",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_MIX_COEFF_TYPE_Q8  }, INT_MIN, INT_MAX, PARAM, "mix_coeff_type" },
         { "q15", "32-bit 17.15 Fixed-Point", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_MIX_COEFF_TYPE_Q15 }, INT_MIN, INT_MAX, PARAM, "mix_coeff_type" },
         { "flt", "Floating-Point",           0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_MIX_COEFF_TYPE_FLT }, INT_MIN, INT_MAX, PARAM, "mix_coeff_type" },
-    { "center_mix_level",       "Center Mix Level",         OFFSET(center_mix_level),       AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { M_SQRT1_2             }, -32.0,                32.0,                   PARAM },
-    { "surround_mix_level",     "Surround Mix Level",       OFFSET(surround_mix_level),     AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { M_SQRT1_2             }, -32.0,                32.0,                   PARAM },
-    { "lfe_mix_level",          "LFE Mix Level",            OFFSET(lfe_mix_level),          AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { 0.0                   }, -32.0,                32.0,                   PARAM },
+    { "center_mix_level",       "Center Mix Level",         OFFSET(center_mix_level),       AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = M_SQRT1_2      }, -32.0,                32.0,                   PARAM },
+    { "surround_mix_level",     "Surround Mix Level",       OFFSET(surround_mix_level),     AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = M_SQRT1_2      }, -32.0,                32.0,                   PARAM },
+    { "lfe_mix_level",          "LFE Mix Level",            OFFSET(lfe_mix_level),          AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 0.0            }, -32.0,                32.0,                   PARAM },
     { "normalize_mix_level",    "Normalize Mix Level",      OFFSET(normalize_mix_level),    AV_OPT_TYPE_INT,    { .i64 = 1              }, 0,                    1,                      PARAM },
     { "force_resampling",       "Force Resampling",         OFFSET(force_resampling),       AV_OPT_TYPE_INT,    { .i64 = 0              }, 0,                    1,                      PARAM },
     { "filter_size",            "Resampling Filter Size",   OFFSET(filter_size),            AV_OPT_TYPE_INT,    { .i64 = 16             }, 0,                    32, /* ??? */           PARAM },
     { "phase_shift",            "Resampling Phase Shift",   OFFSET(phase_shift),            AV_OPT_TYPE_INT,    { .i64 = 10             }, 0,                    30, /* ??? */           PARAM },
     { "linear_interp",          "Use Linear Interpolation", OFFSET(linear_interp),          AV_OPT_TYPE_INT,    { .i64 = 0              }, 0,                    1,                      PARAM },
-    { "cutoff",                 "Cutoff Frequency Ratio",   OFFSET(cutoff),                 AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { 0.8                   }, 0.0,                  1.0,                    PARAM },
+    { "cutoff",                 "Cutoff Frequency Ratio",   OFFSET(cutoff),                 AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 0.8            }, 0.0,                  1.0,                    PARAM },
     { "matrix_encoding",        "Matrixed Stereo Encoding", OFFSET(matrix_encoding),        AV_OPT_TYPE_INT,    {.i64 =  AV_MATRIX_ENCODING_NONE}, AV_MATRIX_ENCODING_NONE,     AV_MATRIX_ENCODING_NB-1, PARAM, "matrix_encoding" },
         { "none",  "None",               0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_MATRIX_ENCODING_NONE  }, INT_MIN, INT_MAX, PARAM, "matrix_encoding" },
         { "dolby", "Dolby",              0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_MATRIX_ENCODING_DOLBY }, INT_MIN, INT_MAX, PARAM, "matrix_encoding" },