mss1: validate number of changeable palette entries
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 27 Jun 2012 08:11:19 +0000 (10:11 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 27 Jun 2012 16:05:58 +0000 (18:05 +0200)
commit15358ade152ebc28fcc824e09ad9206597c281df
tree256df27d7df9c1583d3d610f64e4f10155b4ff9c
parent8f5d573a83d16ed26a71be995cbb886fb743a482
mss1: validate number of changeable palette entries
libavcodec/mss1.c