mpegvideo_enc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:51:10 +0000 (17:51 +0100)
commit1c01b0253ebfe05f907c3a723101fe77f6dd2336
tree38a394d0057766a4dae7d613792b25e901733eb2
parenta6064b12b481072abe0df53e5996cf103994526f
mpegvideo_enc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/mpegvideo.h
libavcodec/mpegvideo_enc.c