bmpenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:43:05 +0000 (17:43 +0100)
commit2a85a192c710a4e4588ea831c042548838301bf9
tree8366e5bc1d0ca1a7fe0e49faefa467ba7004dcd8
parent6a08d7fcc528aad1aff7a1e1e4ae9edd4f8048f2
bmpenc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/bmp.h
libavcodec/bmpenc.c