kgv1: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:23:05 +0000 (13:23 +0100)
commit2e09096da912f563c4dd889a8f25c314529bbaa6
tree2902c90818f2581010c9df3e25a5cd8ea4ac026e
parent79d501a860bd48a17d37bbb7097311587dc46e6c
kgv1: use the AVFrame API properly.
libavcodec/kgv1dec.c