truemotion2: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:29:24 +0000 (13:29 +0100)
commit32f7cf9bc38abbdca6f2d7c2e8c37c01f843ecab
treec52b058bd758f35b35b57f5eac301f66f651fb73
parent42d40fd28cea925a87c8ad2d34e9c2e2c1821171
truemotion2: use the AVFrame API properly.
libavcodec/truemotion2.c