truemotion1: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:27:33 +0000 (13:27 +0100)
commit42d40fd28cea925a87c8ad2d34e9c2e2c1821171
treea2cb36fa67210f0c1ed3c58e36a55dd33f4f2209
parent4a4841d4e0f0dc50998511bf6c48b518012024db
truemotion1: use the AVFrame API properly.
libavcodec/truemotion1.c