sgienc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:42:36 +0000 (17:42 +0100)
commit6a08d7fcc528aad1aff7a1e1e4ae9edd4f8048f2
treee8fa979474c48e6e2da31b3b70b40ad07111fe81
parent730bac7bab3c7dcd9fcb7c70f154e5f4cfaef9a7
sgienc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/sgienc.c