avconv_qsv: align the surface size to 32
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 13 Jul 2016 07:15:56 +0000 (09:15 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 22 Jul 2016 17:08:12 +0000 (19:08 +0200)
commit6f40181cad8ac04adff7bd10e1e1ab65f22bc1f0
tree124740c1162b4a52ab0a9144f5b16673af198899
parentb0f36a0043d76436cc7ab8ff92ab99c94595d3c0
avconv_qsv: align the surface size to 32

This is required e.g. by HEVC.
avconv_qsv.c