jpegls: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:50:28 +0000 (17:50 +0100)
commit706a92926ccae390e3f74520a60b4d5790e8ddc4
treebce72f83cc7930e78343ad7829536397b812feed
parent14b35bf065a3df56cccd116a27cae6a772239005
jpegls: use the AVFrame API properly.
libavcodec/jpegls.h
libavcodec/jpeglsenc.c