lavfi/atempo: switch to an AVOptions-based system.
authorPavel Koshevoy <pkoshevoy@gmail.com>
Fri, 12 Apr 2013 03:21:04 +0000 (21:21 -0600)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Fri, 12 Apr 2013 07:31:33 +0000 (09:31 +0200)
commit8f3c440a39e8de88e24260a7dea833558f44110c
treecaa89bc07e2186187888f9fa2b9c72129cf59e43
parent9ab796127a38e047bc76eb0a825ba6c90fb945da
lavfi/atempo: switch to an AVOptions-based system.

Signed-off-by: Pavel Koshevoy <pkoshevoy@gmail.com>
Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
libavfilter/af_atempo.c
libavfilter/avfilter.c