id3v2: add names to the parameters of ID3v2EMFunc.read
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 10 Jan 2015 08:39:33 +0000 (09:39 +0100)
committerVittorio Giovara <vittorio.giovara@gmail.com>
Wed, 14 Jan 2015 16:17:24 +0000 (17:17 +0100)
commit932788be5af8dee062c77851b573ea47dd6d047a
treecbd71e73f191533e075ed1992d15f39134a51471
parent8809c974a3fb51f96e498a5556a4a5bbacc581ce
id3v2: add names to the parameters of ID3v2EMFunc.read

Some of them are not immediately obvious.
libavformat/id3v2.c