jvdec: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 11:52:54 +0000 (12:52 +0100)
commitb7462a3904d71ff799584faf5b875cad59ca2f31
tree380a59a670af8ca424a58e780e0066736e919a27
parent2d2a92f72199823a92e4e226c32e42a27ec801c0
jvdec: use the AVFrame API properly.
libavcodec/jvdec.c