avcodec/shorten: Check skip_bytes()
authorMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Fri, 15 May 2015 14:48:31 +0000 (16:48 +0200)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Fri, 15 May 2015 14:48:31 +0000 (16:48 +0200)
commitd201becfc0d89c6a5dfe44e96f1044fbc2aadb70
tree72801f402c1029de905a3f46fe49731e74457516
parentc347f75d6bda24b6a3a81d343c0d84a73abc862c
avcodec/shorten: Check skip_bytes()

Fixes CID1210526

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
libavcodec/shorten.c