libx264: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:47:50 +0000 (17:47 +0100)
commitd2287740d932a79702074fb43d239d368946504a
tree18657c29abff3982bb988c600408abe573532ef6
parent394ef4d18f377b357885f95307853b253669de7c
libx264: use the AVFrame API properly.
libavcodec/libx264.c