libxvid: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:50:09 +0000 (17:50 +0100)
commitffe04c330335add4c6d70ab0bb98e6b3f4f7abfa
tree689e84de710c9b978a1d6ea6786c2dd5f0fc3def
parent863a670e483daaf7c4646e4636d56ac25b539c8f
libxvid: use the AVFrame API properly.
libavcodec/libxvid.c