Merge commit 'd555bd69e792e42d94bd909b30d9bfef01db4e25'
authorHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Wed, 16 Sep 2015 12:11:06 +0000 (14:11 +0200)
committerHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Wed, 16 Sep 2015 12:11:06 +0000 (14:11 +0200)
* commit 'd555bd69e792e42d94bd909b30d9bfef01db4e25':
  rtpdec: inform jitter buffer size

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>

Trivial merge