srtenc: Reindent
authorTimothy Gu <timothygu99@gmail.com>
Tue, 27 Oct 2015 06:24:45 +0000 (23:24 -0700)
committerTimothy Gu <timothygu99@gmail.com>
Tue, 27 Oct 2015 06:24:45 +0000 (23:24 -0700)
libavformat/srtenc.c

index 0b2a16b..24c25ec 100644 (file)
@@ -60,42 +60,41 @@ static int srt_write_packet(AVFormatContext *avf, AVPacket *pkt)
 {
     SRTContext *srt = avf->priv_data;
 
-    // TODO: reindent
-        int64_t s = pkt->pts, e, d = pkt->duration;
-        int size, x1 = -1, y1 = -1, x2 = -1, y2 = -1;
-        const uint8_t *p;
+    int64_t s = pkt->pts, e, d = pkt->duration;
+    int size, x1 = -1, y1 = -1, x2 = -1, y2 = -1;
+    const uint8_t *p;
 
-        p = av_packet_get_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_SUBTITLE_POSITION, &size);
-        if (p && size == 16) {
-            x1 = AV_RL32(p     );
-            y1 = AV_RL32(p +  4);
-            x2 = AV_RL32(p +  8);
-            y2 = AV_RL32(p + 12);
-        }
+    p = av_packet_get_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_SUBTITLE_POSITION, &size);
+    if (p && size == 16) {
+        x1 = AV_RL32(p     );
+        y1 = AV_RL32(p +  4);
+        x2 = AV_RL32(p +  8);
+        y2 = AV_RL32(p + 12);
+    }
 
 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
-        if (d <= 0)
-            /* For backward compatibility, fallback to convergence_duration. */
-            d = pkt->convergence_duration;
+    if (d <= 0)
+        /* For backward compatibility, fallback to convergence_duration. */
+        d = pkt->convergence_duration;
 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
 #endif
-        if (s == AV_NOPTS_VALUE || d < 0) {
-            av_log(avf, AV_LOG_WARNING,
-                   "Insufficient timestamps in event number %d.\n", srt->index);
-            return 0;
-        }
-        e = s + d;
-        avio_printf(avf->pb, "%d\n%02d:%02d:%02d,%03d --> %02d:%02d:%02d,%03d",
-                       srt->index,
-                       (int)(s / 3600000),      (int)(s / 60000) % 60,
-                       (int)(s /    1000) % 60, (int)(s %  1000),
-                       (int)(e / 3600000),      (int)(e / 60000) % 60,
-                       (int)(e /    1000) % 60, (int)(e %  1000));
-        if (p)
-            avio_printf(avf->pb, "  X1:%03d X2:%03d Y1:%03d Y2:%03d",
-                        x1, x2, y1, y2);
-        avio_printf(avf->pb, "\n");
+    if (s == AV_NOPTS_VALUE || d < 0) {
+        av_log(avf, AV_LOG_WARNING,
+               "Insufficient timestamps in event number %d.\n", srt->index);
+        return 0;
+    }
+    e = s + d;
+    avio_printf(avf->pb, "%d\n%02d:%02d:%02d,%03d --> %02d:%02d:%02d,%03d",
+                   srt->index,
+                   (int)(s / 3600000),      (int)(s / 60000) % 60,
+                   (int)(s /    1000) % 60, (int)(s %  1000),
+                   (int)(e / 3600000),      (int)(e / 60000) % 60,
+                   (int)(e /    1000) % 60, (int)(e %  1000));
+    if (p)
+        avio_printf(avf->pb, "  X1:%03d X2:%03d Y1:%03d Y2:%03d",
+                    x1, x2, y1, y2);
+    avio_printf(avf->pb, "\n");
 
     avio_write(avf->pb, pkt->data, pkt->size);
     avio_write(avf->pb, "\n\n", 2);