avcodec.h: split AVCodec API into its own header
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 25 May 2020 13:04:20 +0000 (15:04 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 27 May 2020 08:22:17 +0000 (10:22 +0200)

No differences found