web/security: fix formating discrepancies
[ffmpeg-web.git] / src / security
1 <h1>FFmpeg Security</h1>
2
3 <p>Please report vulnerabilities to <a href="mailto:ffmpeg-security@ffmpeg.org">ffmpeg-security@ffmpeg.org</a></p>
4
5 <h2>FFmpeg 2.1</h2>
6
7 <h3>2.1.4</h3>
8 <p>
9 Fixes following vulnerabilities:
10 </p>
11 <pre>
12 CVE-2014-2099, 4cc18ee5da110087b5661ef0269ef59742e90a82 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
13 CVE-2014-2098, f91ef98c9d740d6c1410d5cf206bda80c2416808 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
14 CVE-2014-2097, 8c6a976feeea8ee0ccdb31fbddb0d9c98b44ae0d / f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
15 CVE-2014-2263, 4a28a3ddc4eb7322409f062f422c676f93d95ac1 / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
16 </pre>
17
18 <h3>2.1</h3>
19 <p>
20 Fixes following vulnerabilities:
21 </p>
22 <pre>
23 CVE-2013-7008, 29ffeef5e73b8f41ff3a3f2242d356759c66f91f
24 CVE-2013-7009, 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
25 CVE-2013-7010, 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
26 CVE-2013-7011, 547d690d676064069d44703a1917e0dab7e33445
27 CVE-2013-7012, 780669ef7c23c00836a24921fcc6b03be2b8ca4a
28 CVE-2013-7013, 821a5938d100458f4d09d634041b05c860554ce0
29 CVE-2013-7014, 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
30 CVE-2013-7015, 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
31 CVE-2013-7016, 8bb11c3ca77b52e05a9ed1496a65f8a76e6e2d8f
32 CVE-2013-7017, 912ce9dd2080c5837285a471d750fa311e09b555
33 CVE-2013-7018, 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
34 CVE-2013-7019, a1b9004b768bef606ee98d417bceb9392ceb788d
35 CVE-2013-7020, b05cd1ea7e45a836f7f6071a716c38bb30326e0f
36 CVE-2013-7021, cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
37 CVE-2013-7022, e07ac727c1cc9eed39e7f9117c97006f719864bd
38 CVE-2013-7023, f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
39 CVE-2013-7024, fe448cd28d674c3eff3072552eae366d0b659ce9
40 </pre>
41
42 <h2>FFmpeg 2.0</h2>
43
44 <h3>2.0.4</h3>
45 <p>
46 Fixes following vulnerabilities:
47 </p>
48 <pre>
49 CVE-2014-2098, 13ce3673684e0fe69964f71660747e674c1f524c / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
50 CVE-2014-2099, bc1c8ec5e65098fd2ccd8456f667151dfc9cda42 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
51 CVE-2014-2097, d0d0924947a40df52b06cafd86fc293949edbfc2 / f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
52 CVE-2014-2263, 5e7e43c33ea45550137f5dd2b9f81deef2acbfcd / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
53 </pre>
54
55 <h3>2.0.3</h3>
56 <p>
57 Fixes following vulnerabilities:
58 </p>
59 <pre>
60 CVE-2013-7008, cd7d575e90ceada5a9914d029124388d4993cc9e / 29ffeef5e73b8f41ff3a3f2242d356759c66f91f
61 CVE-2013-7012, b545d11d498c5a79d5cb2b8d7a9339467648e10d / 780669ef7c23c00836a24921fcc6b03be2b8ca4a
62 CVE-2013-7019, 47f8497837ebbb6877ab9d199f66f655017b769c / a1b9004b768bef606ee98d417bceb9392ceb788d
63 CVE-2013-7024, 93f26b79926cf311784ce939ba570cf282e15b5c / fe448cd28d674c3eff3072552eae366d0b659ce9
64 </pre>
65
66 <h3>2.0.2</h3>
67 <p>
68 Fixes following vulnerabilities:
69 </p>
70 <pre>
71 CVE-2013-7009, acac6b0d6951f86d5db8aaeaeb970743d1907852 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
72 CVE-2013-7010, 54bdb5fc8642b8384a181a10eace584cfee5494e / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
73 CVE-2013-7011, c7ee4bc016e56abb69fa728e124294e786fb7c01 / 547d690d676064069d44703a1917e0dab7e33445
74 CVE-2013-7013, 0a64b25c77320577a54203b2c7e5f3da4ae36e40 / 821a5938d100458f4d09d634041b05c860554ce0
75 CVE-2013-7014, a4522ae516b58175c447b65cb44536db08f82552 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
76 CVE-2013-7015, deb8d0d6a121a155b5e396ea5b8da5567ac263f0 / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
77 CVE-2013-7016, e2eb0d23269043357cdab90a9fca4fca2895d2ac / 8bb11c3ca77b52e05a9ed1496a65f8a76e6e2d8f
78 CVE-2013-7017, a1b32533aa7f31224f8f0be05d2cf020159e2e90 / 912ce9dd2080c5837285a471d750fa311e09b555
79 CVE-2013-7018, 3e817d91ef6b8b1681b4d4e5e4bdbd54a720e3de / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
80 CVE-2013-7020, 2fd824b4662a73d3023824034ab7f5692bcc3af2 / b05cd1ea7e45a836f7f6071a716c38bb30326e0f
81 CVE-2013-7021, db99c4156711488a3df04e105b977e6f65d4279a / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
82 CVE-2013-7022, 2b06f5f8f15a4464c74405cd7da57da2d6be5d36 / e07ac727c1cc9eed39e7f9117c97006f719864bd
83 CVE-2013-7023, 9b02aa25937ff0990b7d8558f04293384d682eb1 / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
84 </pre>
85
86 <h3>2.0.1</h3>
87 <p>
88 Fixes following vulnerabilities:
89 </p>
90 <pre>
91 CVE-2013-4263, 1bf2461765c58aad5829ea45a2885d11f50b73f0 / e43a0a232dbf6d3c161823c2e07c52e76227a1bc
92 CVE-2013-4264, acf511de34e0b79fff0183e06ed37f1aa8dc3d94 / 2960576378d17d71cc8dccc926352ce568b5eec1
93 CVE-2013-4265, 211374e52a933a2b3f21a4d6e66e9f1b0623e44e / c94f9e854228e0ea00e1de8769d8d3f7cab84a55
94 </pre>
95
96 <h3>2.0</h3>
97 <p>
98 Fixes following vulnerabilities:
99 </p>
100 <pre>
101 CVE-2013-3670, c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
102 CVE-2013-3671, 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
103 CVE-2013-3672, 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
104 CVE-2013-3673, d23b8462b5a4a9da78ed45c4a7a3b35d538df909
105 CVE-2013-3674, ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
106 CVE-2013-3675, 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915
107 </pre>
108
109
110 <h2>FFmpeg 1.2</h2>
111 <h3>1.2.6</h3>
112 <p>
113 Fixes following vulnerabilities:
114 </p>
115 <pre>
116 CVE-2014-2099, ab31a9ee4af5cfc0bab6b318512819fb706d0ff2 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
117 CVE-2014-2098, 11b14d0e63f882171e579f05a0af3b2679dd021a / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
118 CVE-2014-2097, ca9d302519b690af1318c4c5ef6aeff118548819 / f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
119 CVE-2014-2263, a57d29a50c7a65cd75d55db78ffb24d326aec38f / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
120 </pre>
121
122 <h3>1.2.5</h3>
123 <p>
124 Fixes following vulnerabilities:
125 </p>
126 <pre>
127 CVE-2013-7008, a8b6721bedce381c855728e98f409ef5dabef304 / 29ffeef5e73b8f41ff3a3f2242d356759c66f91f
128 </pre>
129
130 <h3>1.2.4</h3>
131 <p>
132 Fixes following vulnerabilities:
133 </p>
134 <pre>
135 CVE-2013-7010, a0d13f578b8572a383106b07527fb437f70f3b50 / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
136 CVE-2013-7011, bb4126e250e0a2d8505d135cd81d8c98b48dd4fc / 547d690d676064069d44703a1917e0dab7e33445
137 CVE-2013-7014, ddce97c7b0e460bafa0e7da72b6c4b8193f23cda / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
138 CVE-2013-7020, 91e19ab9306c347229265cab9ba21f04ee56c888 / b05cd1ea7e45a836f7f6071a716c38bb30326e0f
139 CVE-2013-7021, 0f3cdddf3886ebd5abc8efad72bc193189c815bf / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
140 CVE-2013-7023, 95e26d33d76d00b3684485e623cb10644820870f / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
141 </pre>
142
143 <h3>1.2.3</h3>
144 <p>
145 Fixes following vulnerabilities:
146 </p>
147 <pre>
148 CVE-2013-4263, 64d362fce718d5dfe108c147971ca9558f5bed24 / e43a0a232dbf6d3c161823c2e07c52e76227a1bc
149 CVE-2013-7009, 9d8795e59814b8d2381ca51359cfe3f588f1ca0a / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
150 CVE-2013-7015, 64d440a3b459bf9747cbd134afd29e4463a52c44 / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
151 CVE-2013-7018, 848e5cfc0f7ef0eae410562c3d7f7744a83aae9b / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
152 </pre>
153
154 <h3>1.2.1</h3>
155 <p>
156 Fixes following vulnerabilities:
157 </p>
158 <pre>
159 CVE-2013-3670, 0baa0a5a02e16ef097ed9f72bc8a7d7b585c7652 / c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
160 CVE-2013-3671, cc0dd86580b3257f22a4981a79eb5fa6804182b6 / 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
161 CVE-2013-3672, 7fa6db2545643efb4fe2e0bb501fa50af35a6330 / 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
162 CVE-2013-3673, 7ee5e97c46e30fb3d6f9f78cc3313dbc06528b37 / d23b8462b5a4a9da78ed45c4a7a3b35d538df909
163 CVE-2013-3674, 7ef2dbd2392e3e4d430e0173e1e5c4df9f18b6dd / ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
164 CVE-2013-3675, 524d0d2cfc7bab1b348f85e7c0369859e63781cf / 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915
165 </pre>
166
167 <h3>1.2</h3>
168 <p>
169 Fixes following vulnerabilities:
170 </p>
171 <pre>
172 CVE-2013-2495, 3dbc0ff9c3e6f6e0d08ea3d42cb33761bae084ba
173 CVE-2013-2496, e398990eb87785e20e065cd3f14d1dbb69df4392
174 CVE-2013-0870, 14c8ee00ffd9d45e6e0c6f11a957ce7e56f7eb3a
175 </pre>
176
177
178 <h2>FFmpeg 1.1</h2>
179 <h3>1.1.9</h3>
180 <p>
181 Fixes following vulnerabilities:
182 </p>
183 <pre>
184 CVE-2014-2099, 0c58c165ab51260ba2e6cb606b8057a7c9783ef3 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
185 CVE-2014-2097, 74821341b9aca0be0938f1eabe3aabc1d3a004e8 / f58eab151214d2d35ff0973f2b3e51c5eb372da4
186 CVE-2014-2098, b0b02a210109473cbc8d3bb8d7a6bcf4eb6ebb68 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
187 CVE-2014-2263, 694c3a13c9489c6e05f88486b489dd0746d114fc / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
188 </pre>
189
190 <h3>1.1.8</h3>
191 <p>
192 Fixes following vulnerabilities:
193 </p>
194 <pre>
195 CVE-2013-7008, a4b705b4cbb57c1cc32d6e368e0176510ef3c2e3 / 29ffeef5e73b8f41ff3a3f2242d356759c66f91f
196 </pre>
197
198 <h3>1.1.7</h3>
199 <p>
200 Fixes following vulnerabilities:
201 </p>
202 <pre>
203 CVE-2013-7021, 580418bd558505789f1670aeec895bc81668ceb1 / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
204 CVE-2013-7023, 0efb4ff86c200fad9da910ed7adaf3bc90793694 / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
205 </pre>
206
207 <h3>1.1.6</h3>
208 <p>
209 Fixes following vulnerabilities:
210 </p>
211 <pre>
212 CVE-2013-7009, bb263cc33afbab9520f776c03bc846ad316c7e18 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
213 CVE-2013-7010, 558d0b9483d0eecf9718986516c00b696541c693 / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
214 CVE-2013-7011, df2fc635439df6d5ab84d50ae96acb0da07f941e / 547d690d676064069d44703a1917e0dab7e33445
215 CVE-2013-7014, a2e7fd406c5b1d9095fe198c72007e4136ef5e93 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
216 CVE-2013-7015, f508bf7ff1f86d876dc6da43002d2240d4157bf1 / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
217 CVE-2013-7018, 359bfa4c272adf9c3b1c59d123fadb57a9e2f8cb / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
218 CVE-2013-7020, f78a3868fd3d8f66da68338c0783aa15f98833bf / b05cd1ea7e45a836f7f6071a716c38bb30326e0f
219 </pre>
220
221 <h3>1.1.5</h3>
222 <p>
223 Fixes following vulnerabilities:
224 </p>
225 <pre>
226 CVE-2013-3670, e9d9fd1137b18c5649342a15c77f67d1c5d0be01 / c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
227 CVE-2013-3671, cd2d8aca8468523e34f67e3647a65bdebb155efc / 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
228 CVE-2013-3672, 520c3d23036f6df4af8a6a8c3c0ba4965bca4f98 / 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
229 CVE-2013-3673, a4681d1043556718fb20c9026f8d1cec4e7f453f / d23b8462b5a4a9da78ed45c4a7a3b35d538df909
230 CVE-2013-3674, 151c2ca8c797a00927776bb77427dc0c77e641d2 / ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
231 CVE-2013-3675, dafd8228bc0f7d9a6afd4e84a476b3a73e0a5a4b / 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915
232 </pre>
233
234 <h3>1.1.4</h3>
235 <p>
236 Fixes following vulnerabilities:
237 </p>
238 <pre>
239 CVE-2013-2495, f719e6566c08dc1e18cf1caf07ba8c0e93cd7283 / 3dbc0ff9c3e6f6e0d08ea3d42cb33761bae084ba
240 CVE-2013-2496, e398990eb87785e20e065cd3f14d1dbb69df4392 / b9a1efa6f4d4cda20ce796614ff5b0c523df5672
241 </pre>
242
243 <h3>1.1.3</h3>
244 <p>
245 Fixes following vulnerabilities:
246 </p>
247 <pre>
248 CVE-2013-2277, 02d1efdd5b61cefb96562ff9b94c03486a8ead15 / bdeb61ccc67911cfc5e20c7cfb1312d0501ca90a
249 CVE-2013-2276, 469cb61193861baf46cce76f98985b026b08cd8d / 8a6449167a6da8cb747cfe3502ae86ffaac2ed48
250 CVE-2013-0872, 7c40a0449b4771a0a09c3c38e081d3869d1f917b / 21cd905cd44a4bbafe8631bbaa6021d328413ce5
251 CVE-2013-0873, 811a504c6bc2586a8ea5d52fbcfee94277123eb5 / 4f1279154ee9baf2078241bf5619774970d18b25
252 CVE-2013-0874, 75211f2b8cfb8b4a3f47c514e55585651eeb2767 / e1219cdaf9fb4bc8cea410e1caf802373c1bfe51
253 CVE-2013-0875, f6687bbb6464532f14b3246cdb7b03f6d04b25cb / 1ac0fa50eff30d413206cffa5f47f7fe6d4849b1
254 CVE-2013-0876, 1400f1a1e46d72dc38d4cee66f611d91c3a1f49b / 5260edee7e5bd975837696c8c8c1a80eb2fbd7c1
255 CVE-2013-0877, 1ea5bbc5940d2ea5ec1eea83cccef331d737f5f6 / 365270aec5c2b9284230abc702b11168818f14cf
256 CVE-2013-0878, f5955d9f6f9ffdb81864c3de1c7b801782a55725 / 796012af6c780b5b13ebca39a491f215515a18fe
257 </pre>
258
259 <h3>1.1.2</h3>
260 <p>
261 Fixes following vulnerabilities:
262 </p>
263 <pre>
264 CVE-2013-0862, f4fb841ad13bab66d4fb0c7ff2a94770df7815d8 / 49b729d3af8464de431362e6c5b3027102bc2f88
265 CVE-2013-0863, 62c9beda0c189db5cb61fa772057e3af9521f293 / 7357ca900efcf829de4cce4cec6ddc286526d417
266 CVE-2013-0864, 9547034f9120187e23ad76424dd4d70247e62212 / c10350358da58600884292c08a8690289b81de29
267 CVE-2013-0865, f3d16706060ab6ae6dc78f15359fab3fd87c9495 / ab6c9332bfa1e20127a16392a0b85a4aa4840889
268 CVE-2013-0866, 47e462eecc0a47ad40f59376199f93f227e21d13 / 96f452ac647dae33c53c242ef3266b65a9beafb6
269 CVE-2013-0867, 3ef1538121fa6daeb1767510f1d4ae2c306c9fec / 11c99c78bafa77f679a1a3ba06ad00984b9a4cae
270 CVE-2013-0868, 6baa54924980e1f0e8121e4715d16ed1adcd2a23 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
271                75e88db33013eaa7ab74457f5556df677b4ffb42 / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
272 CVE-2013-0869, eaa9d2cd6b8c1e2722d5bfc56ea67fde865200ce / 695af8eed642ff0104834495652d1ee784a4c14d
273 </pre>
274
275 <h3>1.1.1</h3>
276 <p>
277 Fixes following vulnerabilities:
278 </p>
279 <pre>
280 CVE-2013-0860, 68a0477bc0af026db971ddba22541029a9e8715b / 23318a57358358e7a4dc551e830e4503f0638cfe
281 CVE-2013-0861, 43c6b45a53a186a187f7266e4d6bd3c2620519f1 / d270c3202539e8364c46410e15f7570800e33343
282 </pre>
283
284 <h3>1.1</h3>
285 <p>
286 Fixes following vulnerabilities:
287 </p>
288 <pre>
289 CVE-2013-0844, f18c873ab5ee3c78d00fdcc2582b39c133faecb4
290 CVE-2013-0845, 0ceca269b66ec12a23bf0907bd2c220513cdbf16
291 CVE-2013-0846, a7ee6281f7ef1c29284e3a4cadfe0f227ffde1ed
292 CVE-2013-0847, 10416a4d56fa8a89784e4fb62099c3cab17a9952
293 CVE-2013-0848, 6abb9a901fca27da14d4fffbb01948288b5da3ba
294 CVE-2013-0849, 3ae610451170cd5a28b33950006ff0bd23036845
295 CVE-2013-0850, d6c184880ee2e09fd68c0ae217173832cee5afc1
296 CVE-2013-0851, 63ac64864c6e0e84355aa3caa5b92208997a9a8d
297 CVE-2013-0852, c0d68be555f5858703383040e04fcd6529777061
298 CVE-2013-0853, be818df547c3b0ae4fadb50fd210139a8636706a
299 CVE-2013-0854, 1f41cffe1e3e79620f587545bdfcbd7e6e68ed29
300 CVE-2013-0855, 3920d1387834e2bc334aff9f518f4beb24e470bd
301 CVE-2013-0856, fd4f4923cce6a2cbf4f48640b4ac706e614a1594
302 CVE-2013-0857, 2fbb37b51bbea891392ad357baf8f3dff00bac05
303 CVE-2013-0858, 13451f5520ce6b0afde861b2285dda659f8d4fb4
304 CVE-2013-0859, 6d1c5ea04af3e345232aa70c944de961061dab2d
305 CVE-2012-6617, cbe43e62c9ac7d4aefdc13476f6f691bd626525f
306 CVE-2012-6618, 03847eb8259291b4ff1bd840bd779d0699d71f96
307 </pre>
308
309 <h2>FFmpeg 1.0</h2>
310 <h3>1.0.9</h3>
311 <p>
312 Fixes following vulnerabilities:
313 </p>
314 <pre>
315 CVE-2013-7023, 6f9ae27f5136a29eea18effb033fe9d6f67b892e / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
316 CVE-2014-2098, b9bf17c55ac2b3b06e44a221994563fa894c1347 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
317 CVE-2014-2099, 54b61181ed55ab38034520eb27d18cf8a2d3732e / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
318 CVE-2014-2263, 7ad6b66370e59e7eafb17bd5d43c46e3abf51f04 / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
319 </pre>
320
321 <h3>1.0.8</h3>
322 <p>
323 Fixes following vulnerabilities:
324 </p>
325 <pre>
326 CVE-2013-7009, 7549bcb295f04071dcbfc7a412e0618fb38dd8a3 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
327 CVE-2013-7010, e12ada6fd1e5860cdbb328eddbcb51c52d2054ca / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
328 CVE-2013-7014, 5bd2b24db399d9821a0396f96dc8e2392d80abe1 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
329 CVE-2013-7015, 65753697efdb9e4dd61f4ba582bd04476acdc69a / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
330 CVE-2013-7018, f229c598939c34df75db7845495f077b49e233d4 / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
331 CVE-2013-7021, 11586b077e6e81bc390b6df657429b4a39741d2f / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
332 </pre>
333
334 <h3>1.0.7</h3>
335 <p>
336 Fixes following vulnerabilities:
337 </p>
338 <pre>
339 CVE-2013-3670, d814b9b51ddd3764e809c1d0f82b770e0bc085fd / c1f2c4c3b49277d65b71ccdd3b6b2878f1b593eb
340 CVE-2013-3671, 52fa7a860318aa871624c7938801492983c24456 / 7edb984dd051b6919d7d8471c70499273f31b0fa
341 CVE-2013-3672, cd24fdad470724651f6d5506ef94da92106ac6d3 / 8d3c99e825317b7efda5fd12e69896b47c700303
342 CVE-2013-3674, 2c66058737e254756118b7f7be0be7d3bfbb4fe3 / ad002e1a13a8df934bd6cb2c84175a4780ab8942
343 CVE-2013-3675, 813b3d11e0286b1d656633cd5717f3f43db5d1ac / 9dd04f6d8cdd1c10c28b2cb4252c1a41df581915
344 </pre>
345
346 <h3>1.0.6</h3>
347 <p>
348 Fixes following vulnerabilities:
349 </p>
350 <pre>
351 CVE-2013-2495, 31f337c1e44ebe53e4e23b24aa6c2a62f6862236 / 3dbc0ff9c3e6f6e0d08ea3d42cb33761bae084ba
352 CVE-2013-2496, f84ddb0c0fbb7f1c0ff34418426840f6ea79448e / e398990eb87785e20e065cd3f14d1dbb69df4392
353 </pre>
354
355 <h3>1.0.5</h3>
356 <p>
357 Fixes following vulnerabilities:
358 </p>
359 <pre>
360 CVE-2013-0872, e35da91b52cc09d6e4f2a7191cfbc8127e2eda51 / 21cd905cd44a4bbafe8631bbaa6021d328413ce5
361 CVE-2013-0873, 82213d67bad8785aef8806855fd0d291954193df / 4f1279154ee9baf2078241bf5619774970d18b25
362 CVE-2013-0874, d17b9469c940f056d87fefc79d80fac47c69c1d8 / e1219cdaf9fb4bc8cea410e1caf802373c1bfe51
363 CVE-2013-0875, 534c0df6e0ed9f26012d77e990d4da9b73d45e48 / 1ac0fa50eff30d413206cffa5f47f7fe6d4849b1
364 CVE-2013-0876, f62537d9f1b43b04e64e7dec79049556f7bc31a7 / 5260edee7e5bd975837696c8c8c1a80eb2fbd7c1
365 CVE-2013-0877, 4f873341b4d522b1bfa385a1f6fc86bb8b6dc879 / 365270aec5c2b9284230abc702b11168818f14cf
366 CVE-2013-2276, 1ddb0b6fa0bd46b730dc60240f738597cadfe1e0 / 8a6449167a6da8cb747cfe3502ae86ffaac2ed48
367 CVE-2013-2277, 676df8c4c70c67f8f31a439f8ab301f7de3fe977 / bdeb61ccc67911cfc5e20c7cfb1312d0501ca90a
368 </pre>
369
370 <h3>1.0.4</h3>
371 <p>
372 Fixes following vulnerabilities:
373 </p>
374 <pre>
375 CVE-2013-0866, c459c7b23efffab762560e41ad6a2c0dbbfd4915 / 96f452ac647dae33c53c242ef3266b65a9beafb6
376 CVE-2013-0865, 08e2c7a45f82b897a285548c257972eb1ad352c5 / ab6c9332bfa1e20127a16392a0b85a4aa4840889
377 CVE-2013-0863, 89e16e675d3cbe76cf4581f98bf4ac300cab0286 / 7357ca900efcf829de4cce4cec6ddc286526d417
378 CVE-2013-0861, 4cd1dad91ae97fe1f0dd534c3f5566787566f137 / d270c3202539e8364c46410e15f7570800e33343
379 CVE-2013-0860, 3e196e4def03c7a91423803402f84d638d316c33 / 23318a57358358e7a4dc551e830e4503f0638cfe
380 CVE-2013-0858, 2502914c5f8eb77659d7c0868396862557a63245 / 13451f5520ce6b0afde861b2285dda659f8d4fb4
381 CVE-2013-0845, 6df0d3e2916c223dbe4262bf1b876dff1cb3f980 / 0ceca269b66ec12a23bf0907bd2c220513cdbf16
382 CVE-2013-0844, 85a14dbd5dca34320f58b1ba11dd6dd0df4fb3be / f18c873ab5ee3c78d00fdcc2582b39c133faecb4
383 CVE-2013-0868, b666debffec1fcbb19ef377635a53b9a58bca8a4 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
384                db0f7f7394e1f994ed38db043f78ed0f10bde0da / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
385 CVE-2013-0862, 8eda88868399de00806cf21a966d9660db4ae9b4 / 49b729d3af8464de431362e6c5b3027102bc2f88
386 </pre>
387
388 <h3>1.0.2</h3>
389 <p>
390 Fixes following vulnerabilities:
391 </p>
392 <pre>
393 commit 20c121c00747d6c3b0b0f98deeff021171b2ed74 / c83002a4f8042ccfa0688a9a18e8fa0369c1fda8
394 commit 68e48ed72e0597ae61bc3e9e6e6d9edcb1a00073 / 7d66bc7920240cc0e8df6c44b2d2cdbe4b228fbe
395 CVE-2012-6617, 9929991da7b843e7d80154fcacc4e80579b86a2d / cbe43e62c9ac7d4aefdc13476f6f691bd626525f
396 CVE-2012-6618, e74cd2f4706f71da5e9205003c1d8263b54ed3fb / 03847eb8259291b4ff1bd840bd779d0699d71f96
397 </pre>
398
399 <h3>1.0.1</h3>
400 <p>
401 Fixes following vulnerabilities:
402 </p>
403 <pre>
404 CVE-2013-0859, 0b9be54e97fa574867d5e99a3623d1db7df7b274 / 6d1c5ea04af3e345232aa70c944de961061dab2d
405 CVE-2013-0857, 112d4c400f0e0d5d1621fc8db515907cffaae259 / 2fbb37b51bbea891392ad357baf8f3dff00bac05
406 CVE-2013-0856, e0884eadf6a15e93142131b695f48776f9a0ac31 / fd4f4923cce6a2cbf4f48640b4ac706e614a1594
407 CVE-2013-0855, c8c9740ee1ea4a4f857a24b1ce05dcd07b72ec2d / 3920d1387834e2bc334aff9f518f4beb24e470bd
408 CVE-2013-0853, c51c5f83c13b0fa3e332e59bf764fdc598476b2e / be818df547c3b0ae4fadb50fd210139a8636706a
409 CVE-2013-0852, 28bf685bfc6d0c744369cdf367f61a78d80d0b01 / c0d68be555f5858703383040e04fcd6529777061
410 CVE-2013-0851, c8833a13cf530fbf5b1d579cd1ae527a0904403f / 63ac64864c6e0e84355aa3caa5b92208997a9a8d
411 CVE-2013-0850, c82d6e05da0898c45ae915fb808e175f6a4ec7e5 / d6c184880ee2e09fd68c0ae217173832cee5afc1
412 CVE-2013-0849, 38e8f78c041bd28f5b8d32f2fd945eae8ce28598 / 3ae610451170cd5a28b33950006ff0bd23036845
413 CVE-2013-0848, 74241de7ed501a34e7dfe291eed3339ca7b50755 / 6abb9a901fca27da14d4fffbb01948288b5da3ba
414 CVE-2013-0846, e34369e8ece08b7bd820366dea5965f4c40c0080 / a7ee6281f7ef1c29284e3a4cadfe0f227ffde1ed
415 </pre>
416
417 <h2>FFmpeg 0.11</h2>
418
419 <h3>0.11.5</h3>
420 <p>
421 Fixes following vulnerabilities:
422 </p>
423 <pre>
424 CVE-2013-7010, fdf57ad2ff749fbea0fce24e16e27ac87eb834cd / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
425 CVE-2013-7014, 2d945ac68f7a515b1bdf77e2766ff398d843bbe6 / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
426 CVE-2013-7021, ceff07dfb94af00233979ccd1cf6587b91a44d5f / cdd5df8189ff1537f7abe8defe971f80602cc2d2
427 CVE-2013-7023, 2289bffa312dc3589efbdf44a0a5f1a26a5b709f / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
428 CVE-2014-2098, c23597ec7eaea16a638729c60866befcd48eda3e / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
429 CVE-2014-2099, 3a893335bde2d4ba2fcd839df09afb2b95779856 / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
430 CVE-2014-2263, 12770701856a05b6b3cd706f708f8e9a4e8a1336 / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
431 </pre>
432
433 <h3>0.11.4</h3>
434 <p>
435 Fixes following vulnerabilities:
436 </p>
437 <pre>
438 CVE-2013-0869, 1934bb75361e7859873c6bf94ee1ceb17981c550 / 695af8eed642ff0104834495652d1ee784a4c14d
439 CVE-2013-4358, 39ed5442620a7a0fd2328b7d4aefc6ae152c5441 / b9d887c225466576ae80ef7f2b109e866ff137b2
440 CVE-2013-7009, 453e2f1528811ac16d6a3fdef2058d0649eac00f / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
441 CVE-2013-7015, b25c3063b2fcad7bcf6a7337f101990085b1983d / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
442 CVE-2013-7018, f9e6fb50ceac05f8e0e9ff4a9a99674407fc8b85 / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
443 </pre>
444
445 <h3>0.11.3</h3>
446 <p>
447 Fixes following vulnerabilities:
448 </p>
449 <pre>
450 CVE-2012-6618, d3835cb87714bece30e6ce748c9f11ca640859da / 03847eb8259291b4ff1bd840bd779d0699d71f96
451 CVE-2013-0868, 864a7e73b9604f3db1dd58f4580a1c8f05219ea4 / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
452                562aa82d2a22cba39caede1d7b1243fdb6311ce5 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
453 </pre>
454
455 <h3>0.11</h3>
456 <p>
457 Fixes following vulnerabilities:
458 </p>
459 <pre>
460 CVE-2012-2772, cb7190cd2c691fd93e4d3664f3fce6c19ee001dd
461 CVE-2012-2774, 59a4b73531428d2f420b4dad545172c8483ced0f
462 CVE-2012-2775, 9d3032b960ae03066c008d6e6774f68b17a1d69d
463 CVE-2012-2776, ba775a54bc2136ec5da85385a923b05ee6fab159
464 CVE-2012-2777, 25715064c2ef4978672a91f8c856f3e8809a7c45
465 CVE-2012-2779, 229e4c133287955d5f3f837520a3602709b21950
466 CVE-2012-2782, 9a57a37b7041581c10629c8241260a5d7bfbc1e7
467 CVE-2012-2783, d85b3c4fff4c4b255232fcc01edbd57f19d60998
468 CVE-2012-2785, 326f7a68bbd429c63fd2f19f4050658982b5b081
469                d462949974668ffb013467d12dc4934b9106fe19
470 CVE-2012-2786, d1c95d2ce39560e251fdb14f4af91b04fd7b845c
471 CVE-2012-2787, 01bf2ad7351fdaa2e21b6bdf963d22d6ffccb920
472 CVE-2012-2788, c41ac870470c614185e1752c11f892809022248a
473 CVE-2012-2789, 97a5addfcf0029d0f5538ed70cb38cae4108a618
474 CVE-2012-2790, 2837d8dc276760db1821b81df3f794a90bfa56e6
475 CVE-2012-2791, 0846719dd11ab3f7a7caee13e7af71f71d913389
476 CVE-2012-2792, d442c4462a2692e27a24e1a9d0eb6f18725c7bd8
477 CVE-2012-2793, 83c7803f55b3231faeb93c1a634399a70fae9480
478 CVE-2012-2794, 5ad7335ebac2b38bb2a1c8df51a500b78461c05a
479 CVE-2012-2795, a0abefb0af64a311b15141062c77dd577ba590a3
480                2a7063de547b1d8fb1cef523469390fb59fb2c50
481                b3a43515827f3d22a881c33b87384f01c86786fd
482 CVE-2012-2796, 5e59a77cec804a9b44c60ea22c17beba6453ef23
483 CVE-2012-2797, cca9528524c7a4b91451f4322bd50849af5d057e
484 CVE-2012-2798, 72b9537d8886f679494651df517dfed9b420cf1f
485 CVE-2012-2799, 64bd7f8e4db1742e86c5ed02bd530688b74063e3
486 CVE-2012-2800, f0bf9e9c2a65e9a2b9d9e4e94f99acb191dc7ae7
487 CVE-2012-2801, 1df49142bab1b7bccd11392aa9e819e297d21a6e
488 CVE-2012-2802, 2c22701c371c2f3dea21fcdbb97c981939fb77af
489 CVE-2012-2803, 951cbea56fdc03ef96d07fbd7e5bed755d42ac8a
490 CVE-2012-2804, 4a80ebe491609e04110a1dd540a0ca79d3be3d04
491 </pre>
492
493 <h2>FFmpeg 0.10</h2>
494 <h3>0.10.12</h3>
495 <p>
496 Fixes following vulnerabilities:
497 </p>
498 <pre>
499 CVE-2012-2795, ca8c3ec11b8ceb6d753176d5c04145cb83cbbe47 / a0abefb0af64a311b15141062c77dd577ba590a3
500 CVE-2014-2098, ae51d93983530a1900ee4e1e4bf43cb28a30efb2 / ec9578d54d09b64bf112c2bf7a34b1ef3b93dbd3
501 CVE-2014-2099, f157f18b3473dc5bcef8d21d25ce0cdb6597bafd / c919e1ca2ecfc47d796382973ba0e48b8f6f92a2
502 CVE-2014-2263, 68b14c044a4a00d69aeb620bdb57dce533c4190a / 842b6c14bcfc1c5da1a2d288fd65386eb8c158ad
503 </pre>
504
505 <h3>0.10.9</h3>
506 <p>
507 Fixes following vulnerabilities:
508 </p>
509 <pre>
510 CVE-2013-7009, ef8145270f4a91216b24b1552c73e7eda140c8b6 / 3819db745da2ac7fb3faacb116788c32f4753f34
511 CVE-2013-7010, a99aff4e4bbef8e64b51f267cd1769214e1b4e80 / 454a11a1c9c686c78aa97954306fb63453299760
512 CVE-2013-7014, 9300b1f64e5b85164e50d95dfed4a66452cb667e / 86736f59d6a527d8bc807d09b93f971c0fe0bb07
513 CVE-2013-7015, e288124394840f9e37e110afe47c737044372f89 / 880c73cd76109697447fbfbaa8e5ee5683309446
514 CVE-2013-7018, 1a311ad99a57ec3cd4f821f8a4c22973e2b4d740 / 9a271a9368eaabf99e6c2046103acb33957e63b7
515 CVE-2013-7023, 20854f9bffd2130b6b987c439c2b4002aa177dd0 / f31011e9abfb2ae75bb32bc44e2c34194c8dc40a
516 </pre>
517
518 <h3>0.10.7</h3>
519 <p>
520 Fixes following vulnerabilities:
521 </p>
522 <pre>
523 CVE-2013-0868, b07c791252707c88f610daa668eae3ddc6fbccc7 / 0dfc01c2bbf4b71bb56201bc4a393321e15d1b31
524                ba4b57e8024a9635b4eaf7f3cc08837b065bd4c9 / f67a0d115254461649470452058fa3c28c0df294
525 c3d7c805bc9c1ed584e92649cd8fa8cbb7010967 / c83002a4f8042ccfa0688a9a18e8fa0369c1fda8
526 </pre>
527
528 <h3>0.10.6</h3>
529 <p>
530 Fixes following vulnerabilities:
531 </p>
532 <pre>
533 CVE-2012-2796, CVE-2012-2775, CVE-2012-2772, CVE-2012-2776,
534 CVE-2012-2779, CVE-2012-2787, CVE-2012-2794, CVE-2012-2800,
535 CVE-2012-2802, CVE-2012-2801, CVE-2012-2786, CVE-2012-2798,
536 CVE-2012-2793, CVE-2012-2789, CVE-2012-2788, CVE-2012-2790,
537 CVE-2012-2777, CVE-2012-2784
538 </pre>
539 <h3>0.10.3</h3>
540 <p>
541 Fixes following vulnerabilities:
542 </p>
543 <pre>
544 CVE-2012-0947, CVE-2012-2771, CVE-2012-2773, CVE-2012-2778, CVE-2012-2780,
545 CVE-2012-2781, CVE-2012-2805,
546 </pre>
547 <h3>0.10</h3>
548 <p>
549 Fixes following vulnerabilities:
550 </p>
551 <pre>
552 CVE-2011-3929, CVE-2011-3934, CVE-2011-3935, CVE-2011-3936,
553 CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3941, CVE-2011-3944,
554 CVE-2011-3945, CVE-2011-3946, CVE-2011-3947, CVE-2011-3949,
555 CVE-2011-3950, CVE-2011-3951, CVE-2011-3952
556 </pre>
557 <p>
558 and several others that do not have a CVE number.
559 Many of these issues can be exploited when a remote file is
560 played back and some are probable arbitrary code execution vulnerabilities.
561 </p>
562
563 <p>
564 FFmpeg 0.10 is unaffected by:
565 </p>
566 <pre>
567 CVE-2011-3930, CVE-2011-3931, CVE-2011-3932, CVE-2011-3933,
568 CVE-2011-3938, CVE-2011-3939, CVE-2011-3942, CVE-2011-3943,
569 CVE-2011-3948.
570 </pre>
571
572 <h2>FFmpeg 0.9</h2>
573 <h3>0.9.1</h3>
574 <p>
575 Fixes following vulnerabilities:
576 </p>
577 <pre>
578 CVE-2011-3893, CVE-2011-3895,
579
580 CVE-2012-0847 FFmpeg ae21776207e8a2bbe268e7c9e203f7599dd87ddb lavfi:
581 add missing check in avfilter_filter_samples()
582
583 CVE-2012-0848 FFmpeg 5257743aee0c3982f0079e6553aabc6aa39401d2 ws_snd1:
584 Fix wrong samples count and crash.
585
586 CVE-2012-0849 FFmpeg 1f99939a6361e2e6d6788494dd7c682b051c6c34 j2kdec:
587 Fix integer overflow leading to a segfault
588
589 CVE-2012-0850 FFmpeg 944f5b2779e4aa63f7624df6cd4de832a53db81b aacsbr:
590 Fix memory corruption.
591
592 CVE-2012-0851 FFmpeg 7fff64e00d886fde11d61958888c82b461cf99b9 h264:
593 check chroma_format_idc range.
594
595 CVE-2012-0852 FFmpeg 608708009f69ba4cecebf05120c696167494c897 adpcm:
596 Fix crash
597
598 CVE-2012-0853 FFmpeg 9af6abdc17deb95c9b1f1d9242ba49b8b5e0b016 atrac3:
599 Fix crash in tonal component decoding.
600
601 CVE-2012-0854 FFmpeg 6d8e6fe9dbc365f50521cf0c4a5ffee97c970cb5
602 CODEC_ID_SOL_DPCM: Fix used write buffer.
603
604 CVE-2012-0855 FFmpeg 3eedf9f716733b3b4c5205726d2c1ca52b3d3d78 j2kdec:
605 Check curtileno for validity
606
607 CVE-2012-0856 FFmpeg 21270cffaeab2f67a613907516b2b0cd6c9eacf4 h263dec:
608 Fix regression / crash with lowres.
609
610 CVE-2012-0857 FFmpeg 282bb02839b1ce73963c8e3ee46804f1ade8b12a j2kdec:
611 Fix crash in get_qcx
612
613 CVE-2012-0858 FFmpeg 18bcfc912e48bf77a5202a0e24a3b884b9b2ff2c shorten:
614 Fix invalid free()
615
616 CVE-2012-0859 FFmpeg 6fcf2bb8af0e7d6bb179e71e67e5fab8ef0d2ec2 vorbis:
617 Fix last quarter of CVE-2011-3893
618 </pre>
619 <p>and more security issues that
620 have no CVE number. Many of these issues can be exploited when a remote file is
621 played back and a few are probable arbitrary code execution vulnerabilities</p>
622
623
624 <h2>FFmpeg 0.8</h2>
625 <h3>0.8.11</h3>
626 <p>
627 Fixes following vulnerabilities:
628 </p>
629 <pre>
630 CVE-2012-0853, CVE-2012-0858, CVE-2011-3929, CVE-2011-3936,
631 CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3945, CVE-2011-3947
632 Several security issues that dont have CVE numbers.
633 </pre>
634
635 <h3>0.8.10</h3>
636 <p>Fixes CVE-2011-3893 and CVE-2011-3895, and many more</p>
637
638 <h3>0.8.7</h3>
639 <p>Fixes CVE-2011-4352/NGS00145, CVE-2011-4579/NGS00148, CVE-2011-4351, NGS00144, CVE-2011-4353 among others</p>
640
641 <h3>0.8.6</h3>
642 <p>Fixes CVE-2011-3892 among others</p>
643
644 <h3>0.8.5</h3>
645 <p>Fixes CVE-2011-4364 among others</p>
646
647 <h2>FFmpeg 0.7</h2>
648 <h3>0.7.12</h3>
649 <p>
650 Fixes following vulnerabilities:
651 </p>
652 <pre>
653 CVE-2012-0853, CVE-2012-0858, CVE-2011-3929, CVE-2011-3936,
654 CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3945, CVE-2011-3947
655 Several security issues that dont have CVE numbers.
656 </pre>
657
658 <h3>0.7.11</h3>
659 <p>Fixes CVE-2011-3893 and CVE-2011-3895, and many more</p>
660
661 <h3>0.7.8</h3>
662 <p>Fixes CVE-2011-4352, CVE-2011-4579, CVE-2011-4351, CVE-2011-4353</p>
663
664 <h3>0.7.7</h3>
665 <p>Fixes CVE-2011-3892</p>
666
667 <h3>0.7.6</h3>
668 <p>Fixes CVE-2011-4364 among others</p>
669
670 <h2>FFmpeg 0.6</h2>
671 <h3>0.6.5</h3>
672 <p>Fixes CVE-2011-3892, CVE-2011-3893, CVE-2011-3895</p>
673
674 <h3>0.6.4</h3>
675 <p>Fixes CVE-2011-4352, CVE-2011-4579, CVE-2011-4353, CVE-2011-4351, CVE-2011-4364</p>
676
677 <h2>FFmpeg 0.5</h2>
678 <h3>0.5.8</h3>
679 <p>Fixes CVE-2011-3892, CVE-2011-3893, CVE-2011-3895</p>
680
681 <h3>0.5.7</h3>
682 <p>CVE-2011-4353</p>
683
684 <h3>0.5.6</h3>
685 <p>Fixes CVE-2011-4579, CVE-2011-4351</p>
686
687 <h3>0.5.5</h3>
688 <p>Fixes CVE-2011-3504, CVE-2011-3362, CVE-2011-3973, CVE-2011-3974</p>
689
690 <h3>0.5.4</h3>
691 <p>Fixes CVE-2010-3908, CVE-2011-0722, CVE-2010-4704, CVE-2011-0480, CVE-2011-0723</p>