ffmpeg_opt: Allow -metadata option to set metadata on programs.
[ffmpeg.git] / common.mak
Reading blob failed.