swscale: make filterPos 32bit.
[ffmpeg.git] / libswscale / x86 / input.asm
index e6dde7c875adc834e4038f9c1db0086c12ba8e07..66d88458bb0f1c485c56c02f47060a1ec52874da 100644 (file)
 
 SECTION_RODATA
 
+%define RY 0x20DE
+%define GY 0x4087
+%define BY 0x0C88
+%define RU 0xECFF
+%define GU 0xDAC8
+%define BU 0x3838
+%define RV 0x3838
+%define GV 0xD0E3
+%define BV 0xF6E4
+
+rgb_Yrnd:        times 4 dd 0x84000        ;  16.5 << 15
+rgb_UVrnd:       times 4 dd 0x404000       ; 128.5 << 15
+bgr_Ycoeff_12x4: times 2 dw BY, GY, 0, BY
+bgr_Ycoeff_3x56: times 2 dw RY, 0, GY, RY
+rgb_Ycoeff_12x4: times 2 dw RY, GY, 0, RY
+rgb_Ycoeff_3x56: times 2 dw BY, 0, GY, BY
+bgr_Ucoeff_12x4: times 2 dw BU, GU, 0, BU
+bgr_Ucoeff_3x56: times 2 dw RU, 0, GU, RU
+rgb_Ucoeff_12x4: times 2 dw RU, GU, 0, RU
+rgb_Ucoeff_3x56: times 2 dw BU, 0, GU, BU
+bgr_Vcoeff_12x4: times 2 dw BV, GV, 0, BV
+bgr_Vcoeff_3x56: times 2 dw RV, 0, GV, RV
+rgb_Vcoeff_12x4: times 2 dw RV, GV, 0, RV
+rgb_Vcoeff_3x56: times 2 dw BV, 0, GV, BV
+
+rgba_Ycoeff_rb:  times 4 dw RY, BY
+rgba_Ycoeff_br:  times 4 dw BY, RY
+rgba_Ycoeff_ga:  times 4 dw GY, 0
+rgba_Ycoeff_ag:  times 4 dw 0,  GY
+rgba_Ucoeff_rb:  times 4 dw RU, BU
+rgba_Ucoeff_br:  times 4 dw BU, RU
+rgba_Ucoeff_ga:  times 4 dw GU, 0
+rgba_Ucoeff_ag:  times 4 dw 0,  GU
+rgba_Vcoeff_rb:  times 4 dw RV, BV
+rgba_Vcoeff_br:  times 4 dw BV, RV
+rgba_Vcoeff_ga:  times 4 dw GV, 0
+rgba_Vcoeff_ag:  times 4 dw 0,  GV
+
+shuf_rgb_12x4:   db 0, 0x80, 1, 0x80,  2, 0x80,  3, 0x80, \
+                    6, 0x80, 7, 0x80,  8, 0x80,  9, 0x80
+shuf_rgb_3x56:   db 2, 0x80, 3, 0x80,  4, 0x80,  5, 0x80, \
+                    8, 0x80, 9, 0x80, 10, 0x80, 11, 0x80
+
 SECTION .text
 
+;-----------------------------------------------------------------------------
+; RGB to Y/UV.
+;
+; void <fmt>ToY_<opt>(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w);
+; and
+; void <fmt>toUV_<opt>(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src,
+;                      const uint8_t *unused, int w);
+;-----------------------------------------------------------------------------
+
+; %1 = nr. of XMM registers
+; %2 = rgb or bgr
+%macro RGB24_TO_Y_FN 2-3
+cglobal %2 %+ 24ToY, 3, 3, %1, dst, src, w
+%if mmsize == 8
+    mova           m5, [%2_Ycoeff_12x4]
+    mova           m6, [%2_Ycoeff_3x56]
+%define coeff1 m5
+%define coeff2 m6
+%elif ARCH_X86_64
+    mova           m8, [%2_Ycoeff_12x4]
+    mova           m9, [%2_Ycoeff_3x56]
+%define coeff1 m8
+%define coeff2 m9
+%else ; x86-32 && mmsize == 16
+%define coeff1 [%2_Ycoeff_12x4]
+%define coeff2 [%2_Ycoeff_3x56]
+%endif ; x86-32/64 && mmsize == 8/16
+%if (ARCH_X86_64 || mmsize == 8) && %0 == 3
+    jmp mangle(program_name %+ _ %+ %3 %+ 24ToY %+ SUFFIX).body
+%else ; (ARCH_X86_64 && %0 == 3) || mmsize == 8
+.body:
+%if cpuflag(ssse3)
+    mova           m7, [shuf_rgb_12x4]
+%define shuf_rgb1 m7
+%if ARCH_X86_64
+    mova          m10, [shuf_rgb_3x56]
+%define shuf_rgb2 m10
+%else ; x86-32
+%define shuf_rgb2 [shuf_rgb_3x56]
+%endif ; x86-32/64
+%endif ; cpuflag(ssse3)
+%if ARCH_X86_64
+    movsxd         wq, wd
+%endif
+    add          dstq, wq
+    neg            wq
+%if notcpuflag(ssse3)
+    pxor           m7, m7
+%endif ; !cpuflag(ssse3)
+    mova           m4, [rgb_Yrnd]
+.loop:
+%if cpuflag(ssse3)
+    movu           m0, [srcq+0]           ; (byte) { Bx, Gx, Rx }[0-3]
+    movu           m2, [srcq+12]          ; (byte) { Bx, Gx, Rx }[4-7]
+    pshufb         m1, m0, shuf_rgb2      ; (word) { R0, B1, G1, R1, R2, B3, G3, R3 }
+    pshufb         m0, shuf_rgb1          ; (word) { B0, G0, R0, B1, B2, G2, R2, B3 }
+    pshufb         m3, m2, shuf_rgb2      ; (word) { R4, B5, G5, R5, R6, B7, G7, R7 }
+    pshufb         m2, shuf_rgb1          ; (word) { B4, G4, R4, B5, B6, G6, R6, B7 }
+%else ; !cpuflag(ssse3)
+    movd           m0, [srcq+0]           ; (byte) { B0, G0, R0, B1 }
+    movd           m1, [srcq+2]           ; (byte) { R0, B1, G1, R1 }
+    movd           m2, [srcq+6]           ; (byte) { B2, G2, R2, B3 }
+    movd           m3, [srcq+8]           ; (byte) { R2, B3, G3, R3 }
+%if mmsize == 16 ; i.e. sse2
+    punpckldq      m0, m2                 ; (byte) { B0, G0, R0, B1, B2, G2, R2, B3 }
+    punpckldq      m1, m3                 ; (byte) { R0, B1, G1, R1, R2, B3, G3, R3 }
+    movd           m2, [srcq+12]          ; (byte) { B4, G4, R4, B5 }
+    movd           m3, [srcq+14]          ; (byte) { R4, B5, G5, R5 }
+    movd           m5, [srcq+18]          ; (byte) { B6, G6, R6, B7 }
+    movd           m6, [srcq+20]          ; (byte) { R6, B7, G7, R7 }
+    punpckldq      m2, m5                 ; (byte) { B4, G4, R4, B5, B6, G6, R6, B7 }
+    punpckldq      m3, m6                 ; (byte) { R4, B5, G5, R5, R6, B7, G7, R7 }
+%endif ; mmsize == 16
+    punpcklbw      m0, m7                 ; (word) { B0, G0, R0, B1, B2, G2, R2, B3 }
+    punpcklbw      m1, m7                 ; (word) { R0, B1, G1, R1, R2, B3, G3, R3 }
+    punpcklbw      m2, m7                 ; (word) { B4, G4, R4, B5, B6, G6, R6, B7 }
+    punpcklbw      m3, m7                 ; (word) { R4, B5, G5, R5, R6, B7, G7, R7 }
+%endif ; cpuflag(ssse3)
+    add          srcq, 3 * mmsize / 2
+    pmaddwd        m0, coeff1             ; (dword) { B0*BY + G0*GY, B1*BY, B2*BY + G2*GY, B3*BY }
+    pmaddwd        m1, coeff2             ; (dword) { R0*RY, G1+GY + R1*RY, R2*RY, G3+GY + R3*RY }
+    pmaddwd        m2, coeff1             ; (dword) { B4*BY + G4*GY, B5*BY, B6*BY + G6*GY, B7*BY }
+    pmaddwd        m3, coeff2             ; (dword) { R4*RY, G5+GY + R5*RY, R6*RY, G7+GY + R7*RY }
+    paddd          m0, m1                 ; (dword) { Bx*BY + Gx*GY + Rx*RY }[0-3]
+    paddd          m2, m3                 ; (dword) { Bx*BY + Gx*GY + Rx*RY }[4-7]
+    paddd          m0, m4                 ; += rgb_Yrnd, i.e. (dword) { Y[0-3] }
+    paddd          m2, m4                 ; += rgb_Yrnd, i.e. (dword) { Y[4-7] }
+    psrad          m0, 15
+    psrad          m2, 15
+    packssdw       m0, m2                 ; (word) { Y[0-7] }
+    packuswb       m0, m0                 ; (byte) { Y[0-7] }
+    movh    [dstq+wq], m0
+    add            wq, mmsize / 2
+    jl .loop
+    REP_RET
+%endif ; (ARCH_X86_64 && %0 == 3) || mmsize == 8
+%endmacro
+
+; %1 = nr. of XMM registers
+; %2 = rgb or bgr
+%macro RGB24_TO_UV_FN 2-3
+cglobal %2 %+ 24ToUV, 3, 4, %1, dstU, dstV, src, w
+%if ARCH_X86_64
+    mova           m8, [%2_Ucoeff_12x4]
+    mova           m9, [%2_Ucoeff_3x56]
+    mova          m10, [%2_Vcoeff_12x4]
+    mova          m11, [%2_Vcoeff_3x56]
+%define coeffU1 m8
+%define coeffU2 m9
+%define coeffV1 m10
+%define coeffV2 m11
+%else ; x86-32
+%define coeffU1 [%2_Ucoeff_12x4]
+%define coeffU2 [%2_Ucoeff_3x56]
+%define coeffV1 [%2_Vcoeff_12x4]
+%define coeffV2 [%2_Vcoeff_3x56]
+%endif ; x86-32/64
+%if ARCH_X86_64 && %0 == 3
+    jmp mangle(program_name %+ _ %+ %3 %+ 24ToUV %+ SUFFIX).body
+%else ; ARCH_X86_64 && %0 == 3
+.body:
+%if cpuflag(ssse3)
+    mova           m7, [shuf_rgb_12x4]
+%define shuf_rgb1 m7
+%if ARCH_X86_64
+    mova          m12, [shuf_rgb_3x56]
+%define shuf_rgb2 m12
+%else ; x86-32
+%define shuf_rgb2 [shuf_rgb_3x56]
+%endif ; x86-32/64
+%endif ; cpuflag(ssse3)
+%if ARCH_X86_64
+    movsxd         wq, dword r4m
+%else ; x86-32
+    mov            wq, r4m
+%endif
+    add         dstUq, wq
+    add         dstVq, wq
+    neg            wq
+    mova           m6, [rgb_UVrnd]
+%if notcpuflag(ssse3)
+    pxor           m7, m7
+%endif
+.loop:
+%if cpuflag(ssse3)
+    movu           m0, [srcq+0]           ; (byte) { Bx, Gx, Rx }[0-3]
+    movu           m4, [srcq+12]          ; (byte) { Bx, Gx, Rx }[4-7]
+    pshufb         m1, m0, shuf_rgb2      ; (word) { R0, B1, G1, R1, R2, B3, G3, R3 }
+    pshufb         m0, shuf_rgb1          ; (word) { B0, G0, R0, B1, B2, G2, R2, B3 }
+%else ; !cpuflag(ssse3)
+    movd           m0, [srcq+0]           ; (byte) { B0, G0, R0, B1 }
+    movd           m1, [srcq+2]           ; (byte) { R0, B1, G1, R1 }
+    movd           m4, [srcq+6]           ; (byte) { B2, G2, R2, B3 }
+    movd           m5, [srcq+8]           ; (byte) { R2, B3, G3, R3 }
+%if mmsize == 16
+    punpckldq      m0, m4                 ; (byte) { B0, G0, R0, B1, B2, G2, R2, B3 }
+    punpckldq      m1, m5                 ; (byte) { R0, B1, G1, R1, R2, B3, G3, R3 }
+    movd           m4, [srcq+12]          ; (byte) { B4, G4, R4, B5 }
+    movd           m5, [srcq+14]          ; (byte) { R4, B5, G5, R5 }
+%endif ; mmsize == 16
+    punpcklbw      m0, m7                 ; (word) { B0, G0, R0, B1, B2, G2, R2, B3 }
+    punpcklbw      m1, m7                 ; (word) { R0, B1, G1, R1, R2, B3, G3, R3 }
+%endif ; cpuflag(ssse3)
+    pmaddwd        m2, m0, coeffV1        ; (dword) { B0*BV + G0*GV, B1*BV, B2*BV + G2*GV, B3*BV }
+    pmaddwd        m3, m1, coeffV2        ; (dword) { R0*BV, G1*GV + R1*BV, R2*BV, G3*GV + R3*BV }
+    pmaddwd        m0, coeffU1            ; (dword) { B0*BU + G0*GU, B1*BU, B2*BU + G2*GU, B3*BU }
+    pmaddwd        m1, coeffU2            ; (dword) { R0*BU, G1*GU + R1*BU, R2*BU, G3*GU + R3*BU }
+    paddd          m0, m1                 ; (dword) { Bx*BU + Gx*GU + Rx*RU }[0-3]
+    paddd          m2, m3                 ; (dword) { Bx*BV + Gx*GV + Rx*RV }[0-3]
+%if cpuflag(ssse3)
+    pshufb         m5, m4, shuf_rgb2      ; (word) { R4, B5, G5, R5, R6, B7, G7, R7 }
+    pshufb         m4, shuf_rgb1          ; (word) { B4, G4, R4, B5, B6, G6, R6, B7 }
+%else ; !cpuflag(ssse3)
+%if mmsize == 16
+    movd           m1, [srcq+18]          ; (byte) { B6, G6, R6, B7 }
+    movd           m3, [srcq+20]          ; (byte) { R6, B7, G7, R7 }
+    punpckldq      m4, m1                 ; (byte) { B4, G4, R4, B5, B6, G6, R6, B7 }
+    punpckldq      m5, m3                 ; (byte) { R4, B5, G5, R5, R6, B7, G7, R7 }
+%endif ; mmsize == 16 && !cpuflag(ssse3)
+    punpcklbw      m4, m7                 ; (word) { B4, G4, R4, B5, B6, G6, R6, B7 }
+    punpcklbw      m5, m7                 ; (word) { R4, B5, G5, R5, R6, B7, G7, R7 }
+%endif ; cpuflag(ssse3)
+    add          srcq, 3 * mmsize / 2
+    pmaddwd        m1, m4, coeffU1        ; (dword) { B4*BU + G4*GU, B5*BU, B6*BU + G6*GU, B7*BU }
+    pmaddwd        m3, m5, coeffU2        ; (dword) { R4*BU, G5*GU + R5*BU, R6*BU, G7*GU + R7*BU }
+    pmaddwd        m4, coeffV1            ; (dword) { B4*BV + G4*GV, B5*BV, B6*BV + G6*GV, B7*BV }
+    pmaddwd        m5, coeffV2            ; (dword) { R4*BV, G5*GV + R5*BV, R6*BV, G7*GV + R7*BV }
+    paddd          m1, m3                 ; (dword) { Bx*BU + Gx*GU + Rx*RU }[4-7]
+    paddd          m4, m5                 ; (dword) { Bx*BV + Gx*GV + Rx*RV }[4-7]
+    paddd          m0, m6                 ; += rgb_UVrnd, i.e. (dword) { U[0-3] }
+    paddd          m2, m6                 ; += rgb_UVrnd, i.e. (dword) { V[0-3] }
+    paddd          m1, m6                 ; += rgb_UVrnd, i.e. (dword) { U[4-7] }
+    paddd          m4, m6                 ; += rgb_UVrnd, i.e. (dword) { V[4-7] }
+    psrad          m0, 15
+    psrad          m2, 15
+    psrad          m1, 15
+    psrad          m4, 15
+    packssdw       m0, m1                 ; (word) { U[0-7] }
+    packssdw       m2, m4                 ; (word) { V[0-7] }
+%if mmsize == 8
+    packuswb       m0, m0                 ; (byte) { U[0-3] }
+    packuswb       m2, m2                 ; (byte) { V[0-3] }
+    movh   [dstUq+wq], m0
+    movh   [dstVq+wq], m2
+%else ; mmsize == 16
+    packuswb       m0, m2                 ; (byte) { U[0-7], V[0-7] }
+    movh   [dstUq+wq], m0
+    movhps [dstVq+wq], m0
+%endif ; mmsize == 8/16
+    add            wq, mmsize / 2
+    jl .loop
+    REP_RET
+%endif ; ARCH_X86_64 && %0 == 3
+%endmacro
+
+; %1 = nr. of XMM registers for rgb-to-Y func
+; %2 = nr. of XMM registers for rgb-to-UV func
+%macro RGB24_FUNCS 2
+RGB24_TO_Y_FN %1, rgb
+RGB24_TO_Y_FN %1, bgr, rgb
+RGB24_TO_UV_FN %2, rgb
+RGB24_TO_UV_FN %2, bgr, rgb
+%endmacro
+
+%if ARCH_X86_32
+INIT_MMX mmx
+RGB24_FUNCS 0, 0
+%endif
+
+INIT_XMM sse2
+RGB24_FUNCS 10, 12
+
+INIT_XMM ssse3
+RGB24_FUNCS 11, 13
+
+INIT_XMM avx
+RGB24_FUNCS 11, 13
+
+; %1 = nr. of XMM registers
+; %2-5 = rgba, bgra, argb or abgr (in individual characters)
+%macro RGB32_TO_Y_FN 5-6
+cglobal %2%3%4%5 %+ ToY, 3, 3, %1, dst, src, w
+    mova           m5, [rgba_Ycoeff_%2%4]
+    mova           m6, [rgba_Ycoeff_%3%5]
+%if %0 == 6
+    jmp mangle(program_name %+ _ %+ %6 %+ ToY %+ SUFFIX).body
+%else ; %0 == 6
+.body:
+%if ARCH_X86_64
+    movsxd         wq, wd
+%endif
+    lea          srcq, [srcq+wq*4]
+    add          dstq, wq
+    neg            wq
+    mova           m4, [rgb_Yrnd]
+    pcmpeqb        m7, m7
+    psrlw          m7, 8                  ; (word) { 0x00ff } x4
+.loop:
+    ; FIXME check alignment and use mova
+    movu           m0, [srcq+wq*4+0]      ; (byte) { Bx, Gx, Rx, xx }[0-3]
+    movu           m2, [srcq+wq*4+mmsize] ; (byte) { Bx, Gx, Rx, xx }[4-7]
+    DEINTB          1,  0,  3,  2,  7     ; (word) { Gx, xx (m0/m2) or Bx, Rx (m1/m3) }[0-3]/[4-7]
+    pmaddwd        m1, m5                 ; (dword) { Bx*BY + Rx*RY }[0-3]
+    pmaddwd        m0, m6                 ; (dword) { Gx*GY }[0-3]
+    pmaddwd        m3, m5                 ; (dword) { Bx*BY + Rx*RY }[4-7]
+    pmaddwd        m2, m6                 ; (dword) { Gx*GY }[4-7]
+    paddd          m0, m4                 ; += rgb_Yrnd
+    paddd          m2, m4                 ; += rgb_Yrnd
+    paddd          m0, m1                 ; (dword) { Y[0-3] }
+    paddd          m2, m3                 ; (dword) { Y[4-7] }
+    psrad          m0, 15
+    psrad          m2, 15
+    packssdw       m0, m2                 ; (word) { Y[0-7] }
+    packuswb       m0, m0                 ; (byte) { Y[0-7] }
+    movh    [dstq+wq], m0
+    add            wq, mmsize / 2
+    jl .loop
+    REP_RET
+%endif ; %0 == 3
+%endmacro
+
+; %1 = nr. of XMM registers
+; %2-5 = rgba, bgra, argb or abgr (in individual characters)
+%macro RGB32_TO_UV_FN 5-6
+cglobal %2%3%4%5 %+ ToUV, 3, 4, %1, dstU, dstV, src, w
+%if ARCH_X86_64
+    mova           m8, [rgba_Ucoeff_%2%4]
+    mova           m9, [rgba_Ucoeff_%3%5]
+    mova          m10, [rgba_Vcoeff_%2%4]
+    mova          m11, [rgba_Vcoeff_%3%5]
+%define coeffU1 m8
+%define coeffU2 m9
+%define coeffV1 m10
+%define coeffV2 m11
+%else ; x86-32
+%define coeffU1 [rgba_Ucoeff_%2%4]
+%define coeffU2 [rgba_Ucoeff_%3%5]
+%define coeffV1 [rgba_Vcoeff_%2%4]
+%define coeffV2 [rgba_Vcoeff_%3%5]
+%endif ; x86-64/32
+%if ARCH_X86_64 && %0 == 6
+    jmp mangle(program_name %+ _ %+ %6 %+ ToUV %+ SUFFIX).body
+%else ; ARCH_X86_64 && %0 == 6
+.body:
+%if ARCH_X86_64
+    movsxd         wq, dword r4m
+%else ; x86-32
+    mov            wq, r4m
+%endif
+    add         dstUq, wq
+    add         dstVq, wq
+    lea          srcq, [srcq+wq*4]
+    neg            wq
+    pcmpeqb        m7, m7
+    psrlw          m7, 8                  ; (word) { 0x00ff } x4
+    mova           m6, [rgb_UVrnd]
+.loop:
+    ; FIXME check alignment and use mova
+    movu           m0, [srcq+wq*4+0]      ; (byte) { Bx, Gx, Rx, xx }[0-3]
+    movu           m4, [srcq+wq*4+mmsize] ; (byte) { Bx, Gx, Rx, xx }[4-7]
+    DEINTB          1,  0,  5,  4,  7     ; (word) { Gx, xx (m0/m4) or Bx, Rx (m1/m5) }[0-3]/[4-7]
+    pmaddwd        m3, m1, coeffV1        ; (dword) { Bx*BV + Rx*RV }[0-3]
+    pmaddwd        m2, m0, coeffV2        ; (dword) { Gx*GV }[0-3]
+    pmaddwd        m1, coeffU1            ; (dword) { Bx*BU + Rx*RU }[0-3]
+    pmaddwd        m0, coeffU2            ; (dword) { Gx*GU }[0-3]
+    paddd          m3, m6                 ; += rgb_UVrnd
+    paddd          m1, m6                 ; += rgb_UVrnd
+    paddd          m2, m3                 ; (dword) { V[0-3] }
+    paddd          m0, m1                 ; (dword) { U[0-3] }
+    pmaddwd        m3, m5, coeffV1        ; (dword) { Bx*BV + Rx*RV }[4-7]
+    pmaddwd        m1, m4, coeffV2        ; (dword) { Gx*GV }[4-7]
+    pmaddwd        m5, coeffU1            ; (dword) { Bx*BU + Rx*RU }[4-7]
+    pmaddwd        m4, coeffU2            ; (dword) { Gx*GU }[4-7]
+    paddd          m3, m6                 ; += rgb_UVrnd
+    paddd          m5, m6                 ; += rgb_UVrnd
+    psrad          m0, 15
+    paddd          m1, m3                 ; (dword) { V[4-7] }
+    paddd          m4, m5                 ; (dword) { U[4-7] }
+    psrad          m2, 15
+    psrad          m4, 15
+    psrad          m1, 15
+    packssdw       m0, m4                 ; (word) { U[0-7] }
+    packssdw       m2, m1                 ; (word) { V[0-7] }
+%if mmsize == 8
+    packuswb       m0, m0                 ; (byte) { U[0-7] }
+    packuswb       m2, m2                 ; (byte) { V[0-7] }
+    movh   [dstUq+wq], m0
+    movh   [dstVq+wq], m2
+%else ; mmsize == 16
+    packuswb       m0, m2                 ; (byte) { U[0-7], V[0-7] }
+    movh   [dstUq+wq], m0
+    movhps [dstVq+wq], m0
+%endif ; mmsize == 8/16
+    add            wq, mmsize / 2
+    jl .loop
+    REP_RET
+%endif ; ARCH_X86_64 && %0 == 3
+%endmacro
+
+; %1 = nr. of XMM registers for rgb-to-Y func
+; %2 = nr. of XMM registers for rgb-to-UV func
+%macro RGB32_FUNCS 2
+RGB32_TO_Y_FN %1, r, g, b, a
+RGB32_TO_Y_FN %1, b, g, r, a, rgba
+RGB32_TO_Y_FN %1, a, r, g, b, rgba
+RGB32_TO_Y_FN %1, a, b, g, r, rgba
+
+RGB32_TO_UV_FN %2, r, g, b, a
+RGB32_TO_UV_FN %2, b, g, r, a, rgba
+RGB32_TO_UV_FN %2, a, r, g, b, rgba
+RGB32_TO_UV_FN %2, a, b, g, r, rgba
+%endmacro
+
+%if ARCH_X86_32
+INIT_MMX mmx
+RGB32_FUNCS 0, 0
+%endif
+
+INIT_XMM sse2
+RGB32_FUNCS 8, 12
+
+INIT_XMM avx
+RGB32_FUNCS 8, 12
+
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; YUYV/UYVY/NV12/NV21 packed pixel shuffling.
 ;