avcodec/libdav1d: route dav1d internal logs through av_log()
[ffmpeg.git] / libavcodec / libdav1d.c
index cfa0144..459bbae 100644 (file)
@@ -34,8 +34,16 @@ typedef struct Libdav1dContext {
 
     Dav1dData data;
     int tile_threads;
+    int apply_grain;
 } Libdav1dContext;
 
+static void libdav1d_log_callback(void *opaque, const char *fmt, va_list vl)
+{
+    AVCodecContext *c = opaque;
+
+    av_vlog(c, AV_LOG_ERROR, fmt, vl);
+}
+
 static av_cold int libdav1d_init(AVCodecContext *c)
 {
     Libdav1dContext *dav1d = c->priv_data;
@@ -45,8 +53,11 @@ static av_cold int libdav1d_init(AVCodecContext *c)
     av_log(c, AV_LOG_INFO, "libdav1d %s\n", dav1d_version());
 
     dav1d_default_settings(&s);
+    s.logger.cookie = c;
+    s.logger.callback = libdav1d_log_callback;
     s.n_tile_threads = dav1d->tile_threads;
-    s.n_frame_threads = FFMIN(c->thread_count ? c->thread_count : av_cpu_count(), 256);
+    s.apply_grain = dav1d->apply_grain;
+    s.n_frame_threads = FFMIN(c->thread_count ? c->thread_count : av_cpu_count(), DAV1D_MAX_FRAME_THREADS);
 
     res = dav1d_open(&dav1d->c, &s);
     if (res < 0)
@@ -70,33 +81,24 @@ static void libdav1d_data_free(const uint8_t *data, void *opaque) {
 }
 
 static void libdav1d_frame_free(void *opaque, uint8_t *data) {
-    Dav1dPicture p = { 0 };
+    Dav1dPicture *p = opaque;
 
-    p.ref = opaque;
-    p.data[0] = (void *) 0x1; // this has to be non-NULL
-    dav1d_picture_unref(&p);
+    dav1d_picture_unref(p);
+    av_free(p);
 }
 
-static const enum AVPixelFormat pix_fmt[][2] = {
-    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I400] = { AV_PIX_FMT_GRAY8,   AV_PIX_FMT_GRAY10 },
-    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I420] = { AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_YUV420P10 },
-    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I422] = { AV_PIX_FMT_YUV422P, AV_PIX_FMT_YUV422P10 },
-    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I444] = { AV_PIX_FMT_YUV444P, AV_PIX_FMT_YUV444P10 },
-};
-
-// TODO: Update once 12bit support is added.
-static const int profile[] = {
-    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I400] = FF_PROFILE_AV1_MAIN,
-    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I420] = FF_PROFILE_AV1_MAIN,
-    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I422] = FF_PROFILE_AV1_PROFESSIONAL,
-    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I444] = FF_PROFILE_AV1_HIGH,
+static const enum AVPixelFormat pix_fmt[][3] = {
+    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I400] = { AV_PIX_FMT_GRAY8,   AV_PIX_FMT_GRAY10,    AV_PIX_FMT_GRAY12 },
+    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I420] = { AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_YUV420P10, AV_PIX_FMT_YUV420P12 },
+    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I422] = { AV_PIX_FMT_YUV422P, AV_PIX_FMT_YUV422P10, AV_PIX_FMT_YUV422P12 },
+    [DAV1D_PIXEL_LAYOUT_I444] = { AV_PIX_FMT_YUV444P, AV_PIX_FMT_YUV444P10, AV_PIX_FMT_YUV444P12 },
 };
 
 static int libdav1d_receive_frame(AVCodecContext *c, AVFrame *frame)
 {
     Libdav1dContext *dav1d = c->priv_data;
     Dav1dData *data = &dav1d->data;
-    Dav1dPicture p = { 0 };
+    Dav1dPicture *p;
     int res;
 
     if (!data->sz) {
@@ -130,43 +132,49 @@ static int libdav1d_receive_frame(AVCodecContext *c, AVFrame *frame)
             return res;
     }
 
-    res = dav1d_get_picture(dav1d->c, &p);
+    p = av_mallocz(sizeof(*p));
+    if (!p)
+        return AVERROR(ENOMEM);
+
+    res = dav1d_get_picture(dav1d->c, p);
     if (res < 0) {
         if (res == -EINVAL)
             res = AVERROR_INVALIDDATA;
         else if (res == -EAGAIN && c->internal->draining)
             res = AVERROR_EOF;
 
+        av_free(p);
         return res;
     }
 
-    av_assert0(p.data[0] != NULL);
+    av_assert0(p->data[0] != NULL);
 
     frame->buf[0] = av_buffer_create(NULL, 0, libdav1d_frame_free,
-                                     p.ref, AV_BUFFER_FLAG_READONLY);
+                                     p, AV_BUFFER_FLAG_READONLY);
     if (!frame->buf[0]) {
-        dav1d_picture_unref(&p);
+        dav1d_picture_unref(p);
+        av_free(p);
         return AVERROR(ENOMEM);
     }
 
-    frame->data[0] = p.data[0];
-    frame->data[1] = p.data[1];
-    frame->data[2] = p.data[2];
-    frame->linesize[0] = p.stride[0];
-    frame->linesize[1] = p.stride[1];
-    frame->linesize[2] = p.stride[1];
-
-    c->profile = profile[p.p.layout];
-    frame->format = c->pix_fmt = pix_fmt[p.p.layout][p.p.bpc == 10];
-    frame->width = p.p.w;
-    frame->height = p.p.h;
-    if (c->width != p.p.w || c->height != p.p.h) {
-        res = ff_set_dimensions(c, p.p.w, p.p.h);
+    frame->data[0] = p->data[0];
+    frame->data[1] = p->data[1];
+    frame->data[2] = p->data[2];
+    frame->linesize[0] = p->stride[0];
+    frame->linesize[1] = p->stride[1];
+    frame->linesize[2] = p->stride[1];
+
+    c->profile = p->seq_hdr->profile;
+    frame->format = c->pix_fmt = pix_fmt[p->p.layout][p->seq_hdr->hbd];
+    frame->width = p->p.w;
+    frame->height = p->p.h;
+    if (c->width != p->p.w || c->height != p->p.h) {
+        res = ff_set_dimensions(c, p->p.w, p->p.h);
         if (res < 0)
             return res;
     }
 
-    switch (p.seq_hdr->chr) {
+    switch (p->seq_hdr->chr) {
     case DAV1D_CHR_VERTICAL:
         frame->chroma_location = c->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
         break;
@@ -174,25 +182,25 @@ static int libdav1d_receive_frame(AVCodecContext *c, AVFrame *frame)
         frame->chroma_location = c->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_TOPLEFT;
         break;
     }
-    frame->colorspace = c->colorspace = (enum AVColorSpace) p.seq_hdr->mtrx;
-    frame->color_primaries = c->color_primaries = (enum AVColorPrimaries) p.seq_hdr->pri;
-    frame->color_trc = c->color_trc = (enum AVColorTransferCharacteristic) p.seq_hdr->trc;
-    frame->color_range = c->color_range = p.seq_hdr->color_range ? AVCOL_RANGE_JPEG : AVCOL_RANGE_MPEG;
+    frame->colorspace = c->colorspace = (enum AVColorSpace) p->seq_hdr->mtrx;
+    frame->color_primaries = c->color_primaries = (enum AVColorPrimaries) p->seq_hdr->pri;
+    frame->color_trc = c->color_trc = (enum AVColorTransferCharacteristic) p->seq_hdr->trc;
+    frame->color_range = c->color_range = p->seq_hdr->color_range ? AVCOL_RANGE_JPEG : AVCOL_RANGE_MPEG;
 
     // match timestamps and packet size
-    frame->pts = frame->best_effort_timestamp = p.m.timestamp;
+    frame->pts = frame->best_effort_timestamp = p->m.timestamp;
 #if FF_API_PKT_PTS
 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
-    frame->pkt_pts = p.m.timestamp;
+    frame->pkt_pts = p->m.timestamp;
 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
 #endif
-    frame->pkt_dts = p.m.timestamp;
-    frame->pkt_pos = p.m.offset;
-    frame->pkt_size = p.m.size;
-    frame->pkt_duration = p.m.duration;
-    frame->key_frame = p.frame_hdr->frame_type == DAV1D_FRAME_TYPE_KEY;
+    frame->pkt_dts = p->m.timestamp;
+    frame->pkt_pos = p->m.offset;
+    frame->pkt_size = p->m.size;
+    frame->pkt_duration = p->m.duration;
+    frame->key_frame = p->frame_hdr->frame_type == DAV1D_FRAME_TYPE_KEY;
 
-    switch (p.frame_hdr->frame_type) {
+    switch (p->frame_hdr->frame_type) {
     case DAV1D_FRAME_TYPE_KEY:
     case DAV1D_FRAME_TYPE_INTRA:
         frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
@@ -223,7 +231,8 @@ static av_cold int libdav1d_close(AVCodecContext *c)
 #define OFFSET(x) offsetof(Libdav1dContext, x)
 #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
 static const AVOption libdav1d_options[] = {
-    { "tilethreads",  "Tile threads",  OFFSET(tile_threads),  AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 1 }, 1,  64, VD, NULL },
+    { "tilethreads", "Tile threads", OFFSET(tile_threads), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 1 }, 1, DAV1D_MAX_TILE_THREADS, VD },
+    { "filmgrain", "Apply Film Grain", OFFSET(apply_grain), AV_OPT_TYPE_BOOL, { .i64 = 1 }, 0, 1, VD },
     { NULL }
 };