xan: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:25:17 +0000 (13:25 +0100)
commit04f30711d8d28f35f13318a011c9015b3323445d
treea6302f377a90fd44239378dda8c5c726fa59dca2
parentf3cd23fbc849db4da8d5174f8c11a267790cb8d2
xan: use the AVFrame API properly.
libavcodec/xan.c