Make rv40 decoder use new static VLC initialization method
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 20 Apr 2009 17:13:21 +0000 (17:13 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 20 Apr 2009 17:13:21 +0000 (17:13 +0000)
commit0a044f0f0634362f03bfd8e2bc9d273a71ea22e2
treef9e0d0231b698f618e5de3b00561585e8c63d68b
parent40039717171689b6802fa69b9a14679e69675302
Make rv40 decoder use new static VLC initialization method

Originally committed as revision 18634 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv40.c