cosmetics: remove extra space indentation
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 24 Apr 2009 05:52:53 +0000 (05:52 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 24 Apr 2009 05:52:53 +0000 (05:52 +0000)
commit120ac2620df75f314136fa9598b12e63967366d9
tree4a18310525d4a22a357fc3b8efc707f13549f204
parent29ee635503b2cd4417f7639212413b3c7a1dbd7a
cosmetics: remove extra space indentation

Originally committed as revision 18676 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv40.c