Delete motion-test tool; it is of doubtful utility.
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Tue, 28 Aug 2012 21:15:39 +0000 (23:15 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Mon, 3 Sep 2012 08:43:21 +0000 (10:43 +0200)
commit13b6b7e0e233265e42f98455f372c9a2582b6eca
treec3bdadddd4fa37c4c94a95e5a30eac6cda674a59
parent15616eb04206b64bcf08ad351f4c754e69e00666
Delete motion-test tool; it is of doubtful utility.
libavcodec/Makefile
libavcodec/motion-test.c [deleted file]