Add support for 1-bit, 4-bit, 8-bit and some 16-bit raw BMP
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 23 Sep 2008 08:38:32 +0000 (08:38 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 23 Sep 2008 08:38:32 +0000 (08:38 +0000)
commit15501c32d04db0c9e0fa35b00f714187e6533e89
treee920b6a23b0e497072ff0d2dda4881ddf8b11565
parenta79cae798a8a5c41b612c7effe0c34124de421db
Add support for 1-bit, 4-bit, 8-bit and some 16-bit raw BMP

Originally committed as revision 15389 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/bmp.c