avio: add and use ffurl_protocol_next().
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 5 Nov 2011 10:42:13 +0000 (11:42 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 13 Nov 2011 12:14:14 +0000 (13:14 +0100)
commit163a31136dcb0b5966fc779917e0408cb52d7295
tree7899e59484a07ce7e379f30de8ae4914b85fc95f
parent6ef350c16bf9a375a1ea3e531019ea922ae5a1e1
avio: add and use ffurl_protocol_next().
libavformat/avio.c
libavformat/url.h