lavc doxy: fix formatting of AV_PKT_DATA_{PARAM_CHANGE,H263_MB_INFO}
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 8 Apr 2012 10:31:56 +0000 (12:31 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 9 Apr 2012 19:13:49 +0000 (21:13 +0200)
commit199ada494452d2af92cd07928d1a7d752badf3fb
treed22cfbddb79009eb45fd1599cf19e2cfe4f04b80
parent30f3f625632e5a29cb0141a805474e4078a5ab53
lavc doxy: fix formatting of AV_PKT_DATA_{PARAM_CHANGE,H263_MB_INFO}
libavcodec/avcodec.h