Fix Doxygen comments for RV3/4 decoder.
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 28 Jan 2009 07:16:20 +0000 (07:16 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 28 Jan 2009 07:16:20 +0000 (07:16 +0000)
commit1aa73351497f04550e06ae6d0d75e416340d774f
tree08204a879ee6bde3de17c698f194917edecb931b
parent20642e284006bba1ec1754457d86ba360eba49d8
Fix Doxygen comments for RV3/4 decoder.

Originally committed as revision 16842 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv34.c