avcodec: bump version after rotation api
authorVittorio Giovara <vittorio.giovara@gmail.com>
Tue, 20 May 2014 15:13:12 +0000 (11:13 -0400)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 23 May 2014 15:50:38 +0000 (17:50 +0200)
commit21f68c2489cba2a1a4a41d0c5c828266e6162800
tree243dc87588f710ef10e72ad768792f6ac8dbf1ba
parent6b7b8585d73548f08b98959df39d80b97677662f
avcodec: bump version after rotation api

Signed-off-by: Kostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
doc/APIchanges
libavcodec/version.h