vp56data: Move all data tables to the .c file
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Wed, 14 Aug 2013 16:49:14 +0000 (18:49 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Thu, 15 Aug 2013 12:38:03 +0000 (14:38 +0200)
commit239f55bf3c966782b781338df284f250393b9ed6
tree83f51431773ebc573e5081693f16e588c13f6917
parentcb214707a6cb0d3272ec0261af6f1f5d8b7dabc7
vp56data: Move all data tables to the .c file
libavcodec/vp56.c
libavcodec/vp56data.c
libavcodec/vp56data.h