fraps: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:27:17 +0000 (13:27 +0100)
commit4a4841d4e0f0dc50998511bf6c48b518012024db
treeacafa6bb04ac75cca4fb0c68944355fd2d46f8ab
parente8ef8a328c81daf03e9c7fb90553e38330b97d2c
fraps: use the AVFrame API properly.
libavcodec/fraps.c