Remove commented-out call to non-existing function print_pow1().
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Tue, 26 Apr 2011 14:57:55 +0000 (16:57 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Sat, 16 Jul 2011 17:13:45 +0000 (19:13 +0200)
commit4d4c7f8ef0366e30c9a2a8e8107eda47a603a0b8
tree6a2102c7ab4edb224d82bb08aace8fef5b3a5977
parent289c60001fb0a9a1d7a97c876d8a42b84c6874ac
Remove commented-out call to non-existing function print_pow1().
libavcodec/mpegaudioenc.c