B-frames support for adv. profile
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 26 Nov 2006 04:54:17 +0000 (04:54 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 26 Nov 2006 04:54:17 +0000 (04:54 +0000)
commit5081f3aad5a734df9090a6156336443b6bd2e67a
tree5049b993f0797b82151827cd20d5526a16d514d0
parentb8ce8f15a036780bd5ee655bcac881a8cd62f85a
B-frames support for adv. profile

Originally committed as revision 7170 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vc1.c