Correct information in header
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 28 Nov 2006 05:34:28 +0000 (05:34 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 28 Nov 2006 05:34:28 +0000 (05:34 +0000)
commit7504e4fa1dc5aca29c205ce629591fd1d457a264
tree0606c04fe4813784f7c0c17085e0e3d199b46bf1
parente96da13bc753ef3081794d90fa0d9f6a777656d3
Correct information in header

Originally committed as revision 7178 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vqavideo.c