cosmetics: reindent after last commit
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 25 Feb 2009 08:36:00 +0000 (08:36 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 25 Feb 2009 08:36:00 +0000 (08:36 +0000)
commit7a47495079c1d3137859950b44b09f40e607f834
treee3421bc1c47720e63d61858017c71b4b618fa5cc
parent77f7156d85b77bb9a52842c552519642ae6891c0
cosmetics: reindent after last commit

Originally committed as revision 17585 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv34.c