avconv: copy stream-level side data when streamcopying
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 18 Oct 2014 16:19:55 +0000 (18:19 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 24 Oct 2014 07:03:16 +0000 (09:03 +0200)
commit88b32673db39440422a73ec3047d3326c96b4fb2
tree2d6ca4196ec5a6f09a5ce49798266fc22773158b
parentc63418e0a3afbcdbc59fd65c270d45efafe092ce
avconv: copy stream-level side data when streamcopying
avconv.c