Fraps v5 decoding support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 9 Mar 2008 09:04:35 +0000 (09:04 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 9 Mar 2008 09:04:35 +0000 (09:04 +0000)
commit8c908d7d61d1d5dd5d0114ecfc44d59958523a96
tree18d8b6113f07f045496b1cb4ad1e276a3846dda4
parent6a02cb8239f5796c8018df0a0af2a331c86440a9
Fraps v5 decoding support

Originally committed as revision 12393 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/fraps.c