avconv: don't try to free threads that were not initialized.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 13 Jun 2012 11:33:42 +0000 (13:33 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 14 Jun 2012 08:33:10 +0000 (10:33 +0200)
commit9034b0ed66c8f4a0da13947618503d575fc43957
treeb650a8e1dae296c50c7c81e5215a929a151a313e
parent8517e9c476e8cf92d9ed25b6486bb43d3dc2c49d
avconv: don't try to free threads that were not initialized.
avconv.c