vsrc_movie: switch to an AVOptions-based system.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 25 Feb 2013 20:21:29 +0000 (21:21 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 9 Apr 2013 17:11:27 +0000 (19:11 +0200)
commita42d6e6c4c19912b73cae8ca9133b4202667c303
tree3541c46b540f3918de117818297a3af0ed5362a1
parentb7b3302f8f2c7d9f6e08e0a976890eefe3edcc9e
vsrc_movie: switch to an AVOptions-based system.
doc/filters.texi
libavfilter/vsrc_movie.c