vmdvideo: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:25:56 +0000 (13:25 +0100)
commitaca214783af9b48600b74a547dafdbbdb702d979
treeabf332606629d6f25da4a89ea2e09a1142f35ab6
parent3c8ea9d4a74fd4d7493d40c818ca64ee492709f3
vmdvideo: use the AVFrame API properly.
libavcodec/vmdav.c