flicvideo: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:23:59 +0000 (13:23 +0100)
commitd100f9e7cd6d3508359c76bdcffcab4dff4d6bc6
treecd7bd109a8bae7a813d749c2aec2a8856056f17f
parent84099f51f397fb1105c543193785c959f9d3901d
flicvideo: use the AVFrame API properly.
libavcodec/flicvideo.c