Switch VC-1 decoder to output decoded residual immediately.
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sat, 8 Dec 2007 10:41:18 +0000 (10:41 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sat, 8 Dec 2007 10:41:18 +0000 (10:41 +0000)
commitd2e45f33a4f3ebafb9a097a0dea844697d79c494
tree6d516345e8912e25a4637bea78025f9907a47003
parent30ea3075442fc0380e0d5de835324d5db1f22194
Switch VC-1 decoder to output decoded residual immediately.

Originally committed as revision 11188 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/dsputil.h
libavcodec/ppc/vc1dsp_altivec.c
libavcodec/vc1.c
libavcodec/vc1dsp.c